czy wiesz, że...

Zdrowie to pełnia fizycznego, psychicznego

i społecznego dobrostanu człowieka,

a nie tylko brak choroby lub kalectwa.

"WHO 1946"

W e b Q u e s t   dla  klas   VI   przygotowała   Jolanta   Struzik

ZACZYNAMY:)


1. zdanie
2. proces
3. ewaluacja
4. konkluzja
5. źródła


1. Z A D A N I E

Efektem Waszej pracy będą prezentacje wykonane w programie Power Point, które odpowiedzą na poniższe pytania:


jakie zaproponujesz sposoby wypoczynku i zapobiegania nadmiernemu zmęczeniu i dlaczego; sen; aktywny wypoczynek; odpoczynek bierny; organizacja i higieniczne warunki pracy;naturalne metody zwiększające wypoczynek; aktywność ruchowa?

co jeść i dlaczego, aby zdrowo żyć: wartości odżywcze poszczególnych
grup produktów; warzywa i owoce, skrobia, tłuszcze,białko, wędlowodany, błonnik, sól, woda?

czym charakteryzują się "choroby cywilzacyjne", jak można im zapobiegać: choroba niedokrwienna serca, pierwotne nadciśnienie tętnicze, depresje, otyłość, uzależnienia, bóle kręgosłupa?

 

  Proszę abyście zebrane informacje zapisali w dowolnym edytorze  tekstów, wyszukujcie dane za pomocą internetu.
POWRÓT DO

2. P R O C E S

 1. Na początek podzielcie się na trzy zespoły.

 2. Jak już zapewne wiecie Waszym zadaniem będzie zdobycie jak najwięcej cennych informacji dotyczących zdrowego stylu życia.

 3. Skorzystajcie z podanych poniżej portali i konkretnych linków: 4. http://www.czaswolny.net/aktywny_wypoczynek.html

  http://www.zseslupca.amm.net.pl/referat-wf.htm

  http://darynatury.com/dary_natury/

  http://bmi.och.ota.pl/

  http://zdrowo.info.pl

  http://zdrowezywienie.w.interia.pl

  http://www.biomedical.pl/dieta/zdrowe-odzywianie-142.html/

  http://www.zywienie.org.pl/

  http://www.zdrowy.tarnow.pl/zalecenia-dietetyczne-w-otylosci-krystyna-kordos/

  http://www.cywilizacyjne.choroby.biz/

  http://www.biomedical.pl/choroby/cywilizacyjne

  Wybrane informacje przygotuj w edytorze tekstu, a zdjęcia zapisz w odpowiednim folderze.

POWRÓT DO MENU

3. E W A L U A C J A - tabela   ewaluacyjna

Poniżej w tabeli znajdziecie kryteria, według których zostaną ocenione Wasze prace grupowe. Natomiast indywidualne oceny w grupach, będą zależały od wkładu pracy.
zadania za 1pkt za 2pkt za 3pkt za 4pkt pkt     
Opracowanie
tematu;
przejrzystość
i czytelność
oraz jakość
informacji
Opracowanie ogólnikowe
bez konkretnych treści,
chaotyczne z błędami,
Zauważalna trafność
tematu, brak
szczegółów, tekst
w miarę poukładany,
nieliczne błędy
Treść zgodna
z tematem, składnie
napisany
i rozmieszczony,
zawarte informacje
dobrze uporządkowane
Opracowanie
zawiera ważne
informacje podane
w ciekawej formie
   1 - 4
Poprawność
wykonanego
prezentacji;
szata graficzna,
rozmieszczenie,
dobór kolorów,
trafność
i przydatność
zebranych
informacji.
Schematyczne
wykonanie na
podstawowych
szablonach, treść
umieszczona
"ciągiem", brak wyróżnień
i kolorów,
informacje
nieprzydatne
Użycie kolorów,
dość czytelne
rozmieszczenie
i podział
informacji,
mało cennych
treści, nieliczne
błędy, brak
ilustracji
Ciekawa styl
prezentacj,
trafne informacje
uporządkowane
tematycznie,
prezentacja
zawiera cenne
ciekawostki
Oryginalna prezentacja,
właściwe
informacje
przedstawione
w ciekawy
sposób, zawiera
ciekawostki
i trafne komentarze
   1 - 4
Udokumentowanie
źródeł informacji,
koordynacja
działań,
współpraca
w grupie
Brak źródeł
informacji,
brak współpracy
w grupie,
Widoczne
elementy
koordynacji
działań,
szczątkowe
źródła
informacji
Dobra
i widoczna
współpraca,
podane źródła
informacji
Doskonała
współpraca
w grupie, dokładne
źródła
informacji
   1 - 4
poniżej 3pkt
niedostateczna
4-5pkt
dopuszczająca
6-7pkt
dostateczna
8-9pkt
dobra
10-11pkt
bardzo dobra
12pkt
celująca
POWRÓT DO MENU

4. K O N K L U Z J A

         W dobie szybkiego rozwoju techniki, w ciągłym pośpiechu pomiędzy domem a pracą, w pogoni za lepszym bardziej luksusowym życiem człowiek zapomina co dla niego jest najcenniejsze, zapomina o zdrowiu a cenić zaczyna je dopiero, kiedy je straci, jak pisze -
J. Kochanowski.
Każda czynność wykonywana przez człowieka - nawet oddychania i myślenie - wymaga energii. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na nią, organizm funkcjonuje niczym -zakład energetyczny. Pożywienie jakie spożywa człowiek każdego dnia podlega przemianie materii, po czym jego Cząstki zużywane są przez organizm do produkcji energii - innymi słowy, cząsteczki te są paliwem. Z roku na rok zachodzą w organizmie ludzkim wielkie zmiany, które mają wpływ na każdy aspekt życia człowieka, na to jak wyglądamy, jak się czuje, jak myśli czyli jak się starzeje. Zgubne  jest  to, iż eksploatując  swoje ciało i umysł nie myślimy
o tym jak organizm zdoła wyprodukować następną dawkę energii i z czego. W tym momencie następuje kryzys, objawiający się zmęczeniem. Jednak najbardziej widocznym skutkiem zmniejszenia poziomu energii jest zwolnienie przemiany materii, w rezultacie organizm traci masę mięśniową a zaczyna gromadzić tłuszcz. Powstaje otyłość, cukrzyca, choroby serca, choroby Alzheimera oraz artretyzm. Warto zauważyć również, iż nie bez znaczenia jest stan naszej psychiki, sposób postrzegania zmian zachodzących w naszym organiźmie. Kiedy dochodzimy do takiego etapu naszego życia, stajemy przed wyborem. Możemy zaakceptować wszystkie te zmiany. Możemy także interweniować, przywrócić formę, wprowadzić organizm harmonię w stan biologicznej równowagi. Należy jednak pamiętać aby w imię zdrowia nie robić nic na siłę. Nie należy głodzić się, ćwiczyć aż do wyczerpania. Wystarczy elementarne przestrzeganie podstawowych zasad zdrowego stylu życia. Realizowanie takiego planu powinno być bardzo satysfakcjonujące i przyjemne. Wzmocnienie  organizmu  i umysłu  powinno  następować w  sposób planowy,  przemyślany
i racjonalny. Przestrzeganie strategii zdrowego stylu życia nie wymaga specjalnych nakładów czy warunków. Potrzebne jest tylko jedno.
Trzeba chcieć!


POWRÓT DO MENU

5. ź R Ó D Ł A

http://www.naszadieta.pl/

http://www.activewalk.pl/images/nordic-walking-2.jpg

http://www.magazynrowerowy.pl/

http://gadugadu.com.pl/emotikony_download.php/

http://www.neurocentrum.pl/biblioteka/promocja_zdrowia/tom4/nitecka.doc/


POWRÓT DO MENU