Pomiar czasu przez wieki


WebQuest dla I klasy liceum i technikum z fizyki

Przygotowany przez Karolinę Borawską

Kontakt z autorką WebQuesta

Menu

|Zadania|
|Proces|
|Źródła|
|Konkluzja| |Tabela ewaluacyjna|


Wstęp

 Odkąd tylko żyje człowiek, czuł potrzebę mierzenia upływu czasu. Od czasów prehistorycznych wykorzystywał wszystko, co się dało, do określania czasu. I my, dziś, nie wyobrażamy sobie życia bez zwykłego zegarka, czy kalendarza. Często, to czas, rządzi naszym życiem. Czy to w domu, czy w szkole, zegarek okazuje się nam niezbędny. Dowiedzcie się więcej o tym, jak mierzono czas dawno temu, a jak mierzymy go dziś.


Zadania

Waszym zadaniem będzie stworzenie strony www lub prezentacji Power Point dotyczących historii pomiaru czasu. Podzielicie się na cztery pięcioosobowe zespoły. Pierwsza i druga grupa zajmą się historią zegarów, trzecia i czwarta - historią kalendarzy. przy każdym z tematów - jedna grupa zajmuje się gromadzeniem informacji, druga grupa - wykonaniem prezentacji tematu od strony informatycznej.
Czas wykonania zadania 1 miesiąc.

Zadanie 1. Zegary

  Zadanie to polega na wyszukaniu informacji na temat ewolucji zegarów. Od zegrów słonecznych po dzisiejsze zegary atomowe.

Zadanie 2. Kalendarze

  Zadanie to polega na wyszukaniu informacji na temat ewolucji kalendarza. Od wyznaczania dni i miesięcy za pomocą ruchów Słońca i Księżyca aż do dzisiejszego kalendarza.

|Powrót do menu|

Proces

 1. Podzielcie się cztery na 5.cioosobowe zespoły.

 2. Pierwszy zespół.
  • Szuka wiadomości na temat sposobów mierzenia czasu (zegary) na przestrzeni wieków.
  • Zbiera materiały graficzne - zdjęcia, rysunki, etc. Jeśli trzeba, skanuje odpowiednie materiały.
  • Wypisuje wszystkie źródła, z których korzystał.
  • Opracowany materiał przekazuje zespołowi drugiemu.

 3. Drugi zespół.
  • Tworzy stronę internetową lub prezentację Power Point na podstawie materiałów otrzymanych od grupy pierwszej.
  • Nie zapomnijcie dodać wszystkich źródeł, z któych korzystaliście przy tworzeniu prezentacji.

 4. Trzeci zespół.
  • Szuka wiadomości na temat sposobów mierzenia czasu (kalendarze) na przestrzeni wieków.
  • Zbiera materiały graficzne - zdjęcia, rysunki, etc. Jeśli trzeba, skanuje odpowiednie materiały.
  • Wypisuje wszystkie źródła, z których korzystał.
  • Opracowany materiał przekazuje zespołowi drugiemu.

 5. Czwarty zespół.
  • Tworzy stronę internetową lub prezentację Power Point na podstawie materiałów otrzymanych od grupy trzeciej.
  • Nie zapomnijcie dodać wszystkich źródeł, z któych korzystaliście przy tworzeniu prezentacji.
|Powrót do menu|

Źródła

Poniżej macie kilka pomocnych linków do stron, gdzie można znaleźć wiadomości o pomiarze czasu.

|*|Pomiar czasu na przestrzeni dziejów |*| Sposoby pomiaru czasu |*| Historia zegara |*| Zegar |*| Historia zegara |*| Wszystko o czasie |*| Historia zegara |*| Kalendarz |*| Historia kalendarza |*| Historia kalendarza |*| Kalendarz gregoriański |*| Wystawa muzealna |*|

|Powrót do menu|

Konkluzja

Waszym zadaniem było zebranie i opracowanie informacji na temat ewolucji zegarów i kalendarzy. Zapoznaliście się z okolicznościami kolejnych "czasowych" wynalazków i wykorzystania ich nie tylko do pomiaru czasu. Teraz powinniście już wiedzieć, jak długą drogę musiał pokonać człowiek i sposób jego myślenia, byśmy dziś mogli coraz dokładniej określać czas.

|Powrót do menu|


Tabeta ewaluacyjna

Początkowe 10pkt Rozwinięte 20pkt Zaawansowane 30pkt Wzorcowe
40pkt
Opracowanie tematu i dobór materiałów. Temat opracowany pobieżnie bez szczegółów. Poprawne i szczegółowe zrealizowanie tematu. Bogate opracowanie tematu zawierające przykłady, grafikę, rysunki. Zaawansowane opracowanie tematu, grafiki, zestawienia.
Wartość merytoryczna, sposób przedstawiania informacji na dany temat. Wiadomości niezwiązane z tematem, błędy ortograficze. Wiadomości związane z tematem, poprawne gramatycznie. Tekst poprawny, ładnie sformatowany, zgodny z tematem. Ciekawy styl pisania, tekst związany z tematem, poprawny gramatycznie, zachowane zasady prezentacji.
Poprawność prezentacji w Power Point/html, szata graficzna, dobór kolorów, sposób rozmieszczenia materiałów na stronie. Prezentacja mało estetyczna, źle sformatowana Prezentacja z błędami, działające odnośniki do innych stron. Ładna prezentacja, tekst poprawnie sformatowany, ciekawe kolory, prawidłowe rozmieszczenie materiałów na stronie. Bardzo ładna prezentacja (strona), posiada przyciski, elementy graficzne, jednolite tło, stopkę i nagłówek. Tekst jest dobrze sformatowany, ciekawie rozmieszczony materiał na stronie.

PUNKTACJA

       120 pkt celujący;
110 - 90 pkt bardzo dobry;
  80 - 60 pkt dobry;
  50 - 40 pkt dostateczny;
  30 - 10 pkt dopuszczający;

|Powrót do menu|