KOMUNIKOWANIE SIĘ W BUDOWANIU RELACJI

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej
Autorką WebQuestu jest
Katarzyna Giszczak
Warszawa 2008

MENU

WPROWADZENIE ZADANIE PROCES EWALUACJA KONKLUZJA UWAGI


WPROWADZENIE


Człowiek jest istotą społeczną - dzięki kontaktom z innymi ludźmi zaspokajamy swoje potrzeby i realizujemy określone cele. W trakcie tych kontaktów przekazujemy i otrzymujemy informacje o faktach i emocjach, dzielimy się opiniami i myślami, przedstawiamy pomysły i prośby, wpływamy na innych. Nie zawsze przychodzi nam to z łatwością. Czasem wydaje się nam, że nie jesteśmy dość przekonujący, bywa, że nie wiemy, dlaczego zostaliśmy opacznie zrozumiani. Niekiedy stres nie pozwala nam na wyrażenie tego, co chcielibyśmy powiedzieć. Nieodłączną częścią życia w społeczeństwie jest konieczność komunikowania się z innymi.

Człowiek jako formę porozumiewania się upodobał sobie szczególnie mowę. Ogólnie przyjęta teoria dotycząca pojawienia się mowy twierdzi, że jako pierwszy przemówił Homo sapiens, którego powstanie sięga około 0,2 mln lat wstecz. Kiedy pojawiła się mowa nasi przodkowie przekonali się, że polowania i jedzenie nie są całym ich światem. Mogli wymieniać poglądy i komunikować się z różnymi osobami jednocześnie. To umożliwiło rozwój kultury i religii.

Drugą również powszechną forma porozumiewania się są gesty i znaki. Były one od zawsze uzupełnieniem czy wręcz formą zastępczą dla mowy. O tym, jak ważna jest tak zwana mowa ciała czyli mimika twarzy i gestykulacja możemy przekonać się kiedy wypowiadamy to samo zdanie najpierw uśmiechając się, a potem wyraźnie okazując smutek. Odbiór jednego komunikatu w różnych formach będzie zupełnie inny. Bardzo duże znaczenie w życiu człowieka miała i ma nadal grupa znaków wymyślanych i używanych świadomie. Do tej grupy możemy zaliczyć np. alfabet Morse’a czy używany przez głuchoniemych język migowy.

Od sposobu komunikacji zależą relacje, jakie budujemy z członkami naszego społeczeństwa.


Drodzy uczniowie!
Poznajmy tajniki budowania dobrych relacji międzyludzkich, metody, sposoby zawierania nowych kotaktów, znajdowania przyjaciół, rozwiazywania konfliktów, następnie podzielmy się odkrytą wiedzą z innymi uczniami podczas lekcji otwartej.

POWRÓT DO MENU

ZADANIE

Pracując w grupach zajmiecie się wyszukaniem i opracowaniem informacji związanych z komunikacją i realcjami międzyludzkimi. Będziecie pracowali w czteroosobowych grupach.

Grupa 1. "Mówimy o swoich uczuciach"

Grupa 2. "Radzę sobie w trudnych sytuacjach. Asertywność"

Grupa 3. "Przyjaźń. Aby znaleźć przyjaciela... Czego oczekujemy od przyjaciół?"

Grupa 4. "Wielka sztuka rozwiazywania konfliktów"

Grupa 5. " Efektywne porozumiewanie się"

Grupa 6. "Jak pozostać sobą?"

POWRÓT DO MENU

PROCES


1. Podzielicie się na grupy czteroosobowe.

2. W każdej grupie wybierzecie lidera, odpowiedzialnego za przebieg Waszych badań i wybieranie informacji, które zamieścicie w waszej prezentacji. Osoba ta w razie potrzeby kontaktuje się ze mną.

3. W wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, do których linki znajdują się poniżej lub znaleźć inne źródła informacji np. zasoby biblioteki.

4. Opracowanie zebranych informacji zapiszczcie w programie PowerPoint pod nazwą "Relacje"

  • zwróćcie uwagę, by opracowanie nie zawierało błędów,
  • dbajcie o estetyke pracy,
  • sprawiedliwie dzielcie się pracą.
POWRÓT DO MENU

EWALUACJA

Wymagania Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Wykraczające Punkty
Przygotowanie materiałów Zebrano niewielką liczbę materiałów. Informacje niekompletne, nie wyczerpujące tematu. Informacje kompletne, bezbłędne. Bogaty zasób informacji, poparty ciekawymi przykładami. 1-5
Poziom merytoryczny opracowania. Opracowanie zawiera mało informacji,ponadto występują błedy. Temat zrealizowany pobieżnie lub z błędami merytorycznymi. Temat zrealizowany w pełni bez błędów merytorycznych. Duży zbiór informacji, ciekawy pomysł i sposób wykonania prezentacji. 1-5
Wykonanie opracowania w PowerPoint Dobrze dobrany szablon. Przejścia slajdów. Ciekawe animacje w obrębie slajdów Ciekawe przykłady i ich opracowanie, dobrze dobrany czas prezentacji. 1-5
Współpraca w grupie Brak współpracy. Niewielkie oznaki współpracy, częściowo praca wykonana indywidualnie. Dobra organizacja i współdziałanie w grupie, brak konfliktów. Bardzo dobra współpraca w całej grupie. 1-5

PUNKTACJA
20 celujący
18-19 bardzo dobry
15-17 dobry
10-14 dosteczny
6-9 dopuszczający
0-5 niedostateczny

POWRÓT DO MENU

KONKLUZJA


Mam nadzieję, że zadanie które wykonaliście dostarczyło Wam troszeczkę przyjemności i wiedzy dotyczącej budowania relacji szczególnie w szkole w zespole klasowym jak i w innych kontaktach międzyludzkich. Dowiedzieliście się, co to znaczy być asertywnym, być przyjacielem, jakie są sposoby rozwiązywania konfliktów. Może Wasza praca pozwoli komuś zrozumieć błędy popełniane w swoim postepowoaniu w kontaktach z innymi ludzmi, bądź też dostrzec dobre strony swojego zachowania.
POWRÓT DO MENU

UWAGI

Czas wykonania zadania to cztery godziny lekcyjne.
Wykonując projekt możecie korzystać z następujących ston internetowych: