Puszcza Knyszyńska -

- na styku kultur

Autor:

Katarzyna Rostkowska - nauczyciel wychowania fizycznego
adres e-mail: krostkowska@wp.pl

 

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Podsumowanie | Źródła, zasoby


 

Wprowadzenie

 

Wędruję sam w godzinie odpocznienia
Utartą ścieżką pośród młodych pól.
Trwa stary świat, choć tyle w nim się zmienia,
Powraca spokój, milknie dawny ból. (...)"

                                  Tadeusz Kotarbiński

 

 

 Bogactwem naszego kraju są piękne lasy, jeziora, rośliny, zwierzęta i jaskinie.
Zapraszam Was na wycieczkę po Puszczy Knyszyńskiej, w której odkryjecie ciekawe miejsca, zobaczycie wspaniałe rośliny i zwierzęta. Dowiecie się w jaki sposób chroniona jest przyroda.

 


 

Zadanie

 

Wyobraź sobie, że jesteś pracownikiem biura podróży. Wraz ze swoimi współpracownikami zajmujesz się przygotowywaniem folderów informacyjnych dla turystów. Jesteście w trakcie wprowadzania na rynek nowej usługi: planujecie organizację wycieczki szlakami Puszczy Knyszyńskiej.

Pierwszym krokiem jaki musicie wykonać, jest zebranie rzetelnych informacji - bo aby efektywnie wędrować, trzeba wędrować z głową pełną wiedzy i szacunku dla otaczającej przyrody.

Ty i twoi współpracownicy zostaniecie podzieleni na zespoły, których zadaniem będzie zebranie informacji na określony temat. Efektem pracy każdego zespołu będzie prezentacja multimedialna. Natomiast efektem końcowym pracy wszystkich zespołów będzie opracowanie folderu informacyjnego dla turystów. Folder ma zachęcić klientów do podjęcia wycieczki właśnie z waszym biurem podróży.

 


 

Proces

 

  1. Będziecie pracować w kilkuosobowych zespołach.
  2. Każdy zespół wybierze lidera odpowiedzialnego za zbieranie informacji i sprawną pracę zespołu.
  3. Przy wyszukiwaniu informacji pomocne mogą być strony, które podane są w źródle. Możecie też poszukać innych źródeł informacji np. mogą to być: encyklopedie, przewodniki, inne strony internetowe.
  4. Przy tworzeniu prezentacji multimedialnej oraz folderu dbajcie nie tylko o poprawność merytoryczną, ale także ortograficzną i stylistyczną.
  5. Na wykonanie prezentacji multimedialnych macie 3 tygodnie, natomiast 2 kolejne tygodnie muszą być przeznaczone na stworzenie folderu.

Pracę podzielcie między siebie sprawiedliwie.
Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę swoich możliwości,
to pracę wykonacie szybciej i lepiej.

 

A oto zadania dla poszczególnych zespołów:

   Zespół tropicieli historii
zdobędzie i opracuje w formie prezentacji w programie Power Point informacje o puszczy, jej historii, położeniu i innych ciekawostkach.

  Zespół tropicieli flory zdobędzie i opracuje w formie prezentacji w programie Power Point informacje dotyczące charakterystycznej roślinności występującej na terenie Puszczy Knyszyńskiej oraz które rośliny podlegają ochronie.

   Zespół tropicieli fauny ruszy tropami zwierząt żyjących w Puszczy Knyszyńskiej oraz dowie się które z nich są chronione i w jaki sposób. Informacje należy opracować w formie prezentacji w programie Power Point.

   Zespół tropicieli ciekawych zakątków zdobędzie i opracuje w formie prezentacji w programie Power Point informacje dotyczące ciekawych miejsc, które warto zobaczyć poruszając się szlakami puszczy.


Ewaluacja

KRYTERIA OCENY:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Zawartość merytoryczna; gromadzenie danych, ich uporządkowanie

 

Duża pobieżność w opracowywanym materiale, niepełny opis,duża ilość błędów merytorycznych, stylistycznych i ortograficznych.
Inforamcje przedstawione nieciekawie, pojawiające się błędy merytoryczne oraz stylistyczne i ortograficzne.
Temat przygotowany prawidłowo, ciekawie. Nieliczne błędy ortograficzne, stylistyczne.
Temat opracowany bardzo ciekawie i bezbłędnie. W opracowaniu zawarte są wszystkie wyznaczone informacje.
1 - 4

 

Wrażenia wizualne - styl i forma (prezentacja i folder).

 

 

Prezentacja i folder nieestetyczne, ubogie. Brak elementów graficznych
Pace przejrzyste, układ treści dość czytelny, zły dobór kolorów, uboga ilość grafiki
Prace przejrzyste, ciekawe, treści poprawnie rozmieszczone, prawidłowy dobór kolorów
Bardzo dobrze zaprojektowane prace, przejrzyste, czytelne, dobre rozmieszczenie grafiki i tekstu
1 - 4

 

Estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonania prac

 

 

Prace nie w pełni wykonane, niechlujne
Prace wykonane pobieżnie, mało estetycznie
Ciekawy sposób wykonania
Oryginalne i ciekawe wykonanie
1 - 4

 

Umiejętność współpracy w grupie

 

 

Całkowity brak współpracy w grupie
Większość pracy indywidualnej
Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie
Doskonała współpraca w grupie
1 - 4

Punktacja i oceny:

16
celująca
15-14
bardzo dobra
13-12
dobra
11-8
dostateczna
7-4
dopuszczająca
3-0
niedostateczna

  

Podsumowanie

Celem projektu było zainteresowanie Was tematyką Puszczy Knyszyńskiej. Możliwe, że będziecie chcieli dowiedzieć się więcej na temat innych dużych Parków Krajobrazowych, bądź poznać inne piękne i jeszcze mało odkryte miejsca występujące w naszym kraju. Mam nadzieję, że projekt ten rozbudził waszą ciekawość i jest tylko początkiem wielu - nawet tych wirtualnych wypraw po Polsce. Jest bardzo wiele do zobaczenia i poznania, a świat stoi otworem i czeka...:)


 

Źródła, zasoby

Zachęcam do skorzystania z poniższych stron:

 

http://www.pkpk.pl/

http://www.puszczaknyszynska.pl/

http://www.survival.strefa.pl/trn/knyszynska.htm

http://www.odyssei.com/pl/travel-tips/14124.html

 

 

POWODZENIA!

 


Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu