CZWOROKĄTY

WebQest dla klasy V
autor:
MARIOLA ADAMUS
mariolaadamus@op.pl

M E N U

WPROWADZENIE
ZADANIE
PROCES
TABELA EWALUACYJNA
KONKLUZJA

WPROWADZENIE

Geometria? A co to za przedmiot - pewnie często sie zastanawiacie. Otóż, geometria to dział matematyki, którego przedmiotem jest badanie figur geometrycznych. Geometria powstała w starożytności w związku z konkretnymi zadaniami praktycznymi, dotyczącymi budownictwa
i miernictwa. Do dziś pełni ogromną rolę w tych dziedzinach, może nawet największą? Rozejrzyjcie się, ile wokół nas geometrycznych figur. Otaczają nas wszędzie, w szkole, w domu, w centrum miasta, na boisku, placu zabaw-przykłady można mnożyć. A najwięcej...czworokątów.


powrót do menu

ZADANIE

Waszym zadaniem będzie:

 • zebranie informacji o własnościach różnego rodzaju czworokątów;
 • opracowanie zdobytych informacji i przedstawienie ich w postaci dokumentu programu Word.

powrót do menu

PROCES

 1. Będziecie pracować w cterech grupach. W każdej grupie wybierzecie lidera odpowiedzialnego za przebieg waszej pracy.
 2. Liderzy wylosują jeden rodzaj czworokątów
  i o tych czworokątach zbierzecie informacje.
  • prostokąty
  • równoległoboki
  • trapezy
  • inne czworokąty
 3. Informacje, które zbierzecie powinny zawierać nazwę konkretnego czworokąta,jego opis
  i własności, a więc informacje na temat boków, kątów, przekątnych, wysokości, kątów wewnętrznych, osi symetrii i inne szczególne własności, które dany czworokąt posiada. Mile widziane jest, aby informacje te były poparte odpowiednimi prezentacjami graficznymi.
 4. Waszym zadaniem będzie ponadto znalezienie wzorów według których można obliczyć obwód i pole danego czworokąta.
 5. Wszystkie informacje mają być zapisane w dokumencie programu Word.

powrót do menu

TABELA EWALUACYJNA

WYKONANIE ZADANIA POCZĄTKOWE ROZWINIĘTE ZAAWANSOWANE WZOROWE PUNKTY
POZIOM MERYTORYCZNY DOKUMENTU mało informacji wiadomości niekompletne z rażącymi błędami merytorycznymi wiadomości niekompletne, brak błędów merytorycznych pełny opis, wzory przedstawione na przykładach, rysunki 1-4
WYKONANIE DOKUMENTU dokument rozpoczęty dokument nieestetyczny, mało rysunków, błędy stylistyczne i ortograficzne dokument dobrze zaprojektowany, czytelny, z rysunkami, bez błędów ortograficznych i stylistycznych dokument bardzo dobrze zaprojektowany, czytelny, z rysunkami, bez błędów ortograficznych i stylistycznych 1-4
WSPÓŁPRACA W GRUPIE całkowity brak współpracy większość pracy indywidualnej dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie doskonała współpraca w całej grupie 1-4

PUNKTACJA


12 - 11 - bardzo dobry
10 - 9 - dobry
8 - 6 - dostateczny
5 - 3 - dopuszczajacy
2 - 0 - niedostateczny

powrót do menu

ŹRÓDŁA, ZASOBY

Pracując nad zadaniem możecie korzystać z podręczników do matematyki dla klas IV, V i VI. Zachęcam was także do korzystania z encyklopedii multimedialnej.

WIKIPEDIA

KONKLUZJA

Drodzy uczniowie! Mam nadzieję, że praca nad tym zadaniem przekona was, że geometria to też, matematyka. Temat tego zadania to zaledwie maleńki jej fragment. Nie mniej jednak chciałabym, aby uzmysłowił wam jak wielką rolę odgrywa w naszym życiu wiedza matematyczna. Przede wszystkim, liczę jednak, że nie tylko utrwalicie wiedzę na temat czworokątów, ale znacznie ją poszerzycie. Taki jest cel tego zadania.
powrót do menu