O Polakach,

którzy rozsławili Polskę

na całym świecie

WebQuest dla klasy III sp

wykonany przez Magdalenę Woźniak 

hjk99@poczta.onet.pl

 


Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja


   Wprowadzenie

Wiecie, ze wkrótce, jak co roku w Sztokholmie zostanie wręczona Nagroda Nobla wybitnym ludziom z całego świata za ich odkrycia, dokonania, dzieła. Być może w gronie laureatów znajdą się także Polacy? A czy wiecie, którzy z naszych rodaków otrzymali już tę nagrodę? A może znacie inne wybitne postacie, które rozsławiły Polskę na cały glob?

Przypomnijcie sobie to czego do tej pory się uczyliście o przeszłości i teraźniejszości naszego kraju i o Polakach, którzy dokonywali wielkich dzieł. Czy jest wśród nich ktoś, kto szczególnie mocno zapadł w waszej pamięć? Ktoś o kim z dumą powiedziałbyś: On był Polakiem, tak jak ja.

Teraz macie szansę przybliżyć tę postać swoim koleżankom i kolegom. Wspólnie stworzycie galerię wielkich Polaków   Zadanie

Zanim powstanie galeria wielkich Polaków czekać was będzie wiele zadań do realizacji. Będziecie pracować w zespole 3-4 osobowych.

Waszym zadaniem będzie:

  • Stworzyć gazetkę-plakat prezentujący jednego wybitnego Polaka

  • Przygotować się do prezentacji swojej pracy

  • W interesujący sposób przedstawić wybraną postać na forum klasy, uzasadniając swój wybór.   Proces

Wiecie już co ma być efektem waszej pracy. A zatem DO DZIEŁA!

1. Dobierzcie się w grupy liczące 3-4 osoby. Wybierzcie kapitana - osobę odpowiedzialną za poprawność wykonania zadania.

2. Zdecydujcie wspólnie którego z wielkich Polaków dotyczyć będzie wasza praca. Jeśli zabraknie wam pomysłów możecie wybrać jednego z Polaków z poniższej listy:

  • Mikołaj Kopernik

  • Fryderyk Chopin

  • Henryk Sienkiewicz

  • Maria Curie-Skłodowska

  • Jan Matejko

  • Józef Piłsudski

  • Jan Paweł II

3. Informację o swoim wyborze przekażcie mi używając poczty e-mail wysyłając list o tytule "Sławni Polacy" na adres hjk99@poczta.onet.pl. Dopiero po otrzymaniu wiadomości zwrotnej ode mnie możecie przystąpić do dalszej pracy.

4. Zbierzcie jak najwięcej informacji o wybranej postaci korzystając z zasobów Internetu.

Możecie skorzystać z następujących linków:

www.wikipedia.pl

www.historiarp

www.staypoland

www.geocities

lub użyć następujących wyszukiwarek internetowych:

http://google.pl

http://infoseek.pl

5. Zebrane informacje wykorzystajcie do stworzenia plakatu. Od was zależy jaką formę mu nadacie. Możecie drukować niezbędne wiadomości, zdjęcia, rysunki lub wykonywać je własnoręcznie. Pamiętajcie: najważniejszy jest efekt końcowy waszej pracy!

6. Przygotujcie się do prezentacji waszej pracy. Postarajcie się aby była ona interesująca dla waszych kolegów i koleżanek.

7. Zaprezentujcie najlepiej jak potraficie efekty waszej pracy.   Ewaluacja

Oceniana będzie praca całego zespołu. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy:

Wymagania

(punktacja)

Słabo

1

Zadawalająco

2

Dobrze

3

Znakomicie

4

Punkty

 

Zawartość plakatu (rodzaj informacji)

 

Duża pobieżność w opracowywanym materiale. Informacje chaotyczne, niepełne

Poprawnie zrealizowany temat lecz brak interesujących szczegółów

Pokaźny zbiór informacji

Bardzo duży zbiór, ciekawie opracowanych informacji

1-4

 

Ogólne wrażenie estetyczne wykonanego plakatu

 

 

Plakat  wykonany niestarannie, bez planu, chaotyczny

Plakat estetyczny lecz mało interesujący

Bardzo estetycznie wykonany plakat, przemyślany i zaplanowany

Oryginalny, Bardzo starannie zaplanowany i wykonany plakat

1-4

 

Styl i forma wypowiedzi ustnej oraz uzasadnienie wyboru postaci

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak przygotowania i pewności siebie.

Brak uzasadnienia wyboru postaci

Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy

Interesująca prezentacja, dobry styl, zaangażowanie. Ciekawe uzasadnienie wyboru postaci

Wzorcowa, oryginalna prezentacja. Widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów. Pełne i ciekawe uzasadnienie wyboru postaci

1-4

 

Sposób pracy zespołu (umiejętność współpracy w grupie)

 

 

Całkowity brak współpracy

Praca indywidualna

Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie

Doskonała współpraca całej grupy

1-4

 

 

Możecie zdobyć maksymalnie 16 punktów.
16 punktów - Znakomita praca, wyróżniająca się ciekawym opracowaniem, oryginalnością wykonania i zaprezentowania. Gratulacje!
12 - 15punktów - Praca wykonana bardzo dobrze. Grupa dobrze współpracowała, a efekty jej pracy są bardzo ciekawe.
8 - 11 punktów - Zadawalająca praca . Myślę, że stać was na więcej.
4 - 7 punktów - Praca bardzo słaba. Grupa powinna bardziej się postarać.


   Konkluzja

Celem waszej pracy było wybranie i przedstawienie koleżankom i  kolegom wybitnego Polaka, który rozsławił Polskę w świecie. Po wykonaniu tego zadania powinniście mieć większą wiedzę na temat zaprezentowanych postaci i świadomość, że to wasi rodacy czynili wielkie dzieła, dokonywali odkryć, pisali wspaniałe książki, malowali przepiękne obrazy. Robili to i robią nadal.

A może ty będziesz jednym z tych o którym będą uczyły się przyszłe pokolenia? Może wśród poznanych osób jest ktoś, kogo chciałbyś naśladować?


Wykonano na podstawie szablonu