JEDZ Z GŁOWĄ

WebQuest dla uczniów klasy drugiej gimnazjum.WebQuest przygotowany przez

Marzena Bens
m.bens@wp.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Wyżywienie ludności należy obecnie do podstawowych problemów zdrowotnych i gospodarczych na świecie. W żywieniu człowiek popełnia na ogół wiele błędów, które są wynikiem wadliwych przyzwyczajeń, złych tradycji i nieprawidłowych upodobań. Wśród naszego społeczeństwa wiadomości na temat racjonalnego żywienia są niedostateczne. Błędy żywieniowe odbijają się niekorzystnie na rozwoju i wzroście dzieci, młodzieży oraz na zdrowiu i samopoczuciu każdego z nas.

 

Wróć do początku


Zadania.


Grupa 1- CHEMICY.Ważne jest, aby spożywany pokarm był zdrowy dla naszego organizmu. Jednak większość kupowanych produktów spożywczych zawiera składniki dodatkowe: konserwanty, barwniki, rozpuszczalniki, substancje smakowe. Służą one do przedłużania trwałości produktu, poprawienia jego smaku i koloru. Nie są one obojętne dla naszego zdrowia.

 • Zadaniem grupy będzie znalezienie informacji na temat konserwantów, barwników spożywczych naturalnych i sztucznych, substancji smakowych dodawanych do różnych produktów spożywczych.;
 • Proszę sporządzić tabelę z najczęściej występującymi sustancjami dodatkowymi- podajcie ich symbole, opis funkcji jakie pełnią i znaczenie dla naszego zdrowia.
 • Przeanalizujcie kilka etykiet z najczęściej przez was spożywanych produktów i opiszcie skład barwników i substancji dodatkowych.;
 • Napiszcie w krótkim podsumowaniu na co należy zwrócić szczególną uwagę wybierając produkty żywieniowe.
  A może sformuujecie jakieś hasło lub zrobicie plakat?
  Pozostawiam wam pełną swobodę w wyborze sposobu zaprezentowania wyników waszej pracy.


Grupa 2- DIETETYCY.

Istnieją dwie podstawowe zasady właściwego żywienia. Ludzie powinni jeść odpowiednią dla siebie ilość pokarmu i ich pokarmy muszą mieć odpowiednią jakość. W miarę rozwoju nauki o żywieniu obserwuje się coraz większą potrzebę racjonalnego odżywiania, a także konieczność wprowadzania właściwych metod przyrządzania posiłków. Dla prawidłowego wzrostu, rozwoju i funkcjonowania organizmu ludzkiego potrzebne są składniki pokarmowe dostarczane systematycznie w odpowiednich proporcjach.
 • Zadaniem grupy będzie wyjaśnienie i opisanie pojęcia - zdrowa żywność i "piramida zdrowia".;
 • Ze względu na rolę, jaką spełniają składniki odżywcze w organizmie, można je podzielić na:
  BUDULCOWE, ENERGETYCZNE, REGULUJĄCE.
  Wyszukaj wiecej informacji na temat składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
 • Wykorzystując zdobyte informacje o odżywianiu zaplanujcie jednodniowy jadłospis dla osoby w Waszym wieku. ;
 • Waszym zadaniem jest stworzenie zasad rządzących naszym codziennym żywieniem.
  A może sformuujecie jakieś hasło lub zrobicie plakat?
  Pozostawiam wam pełną swobodę w wyborze sposobu zaprezentowania wyników waszej pracy.


Grupa 3- LEKARZE.

W codziennej pogoni za urodą, figurą i powodzeniem niektórzy z nas nieco się gubią. Telewizja i wszystkie media ciągle zasypują nas obrazami "idealnej" kobiety i doskonałego mężczyzny. Oczywiście są obrazy wyidealizowane, ale bardzo przemawiające do osób szczególnie wrażliwych na akceptację środowiska. I w ten sposób każda dziewczyna chce mieć figurę jak Claudia Schiffer, a chłopak posturę Sylwestra Stallone.


 • Zadaniem grupy będzie wyszukanie informacji na temat skutków zaburzeń odżywiania. ;
 • Proszę sporządzić tabelę skutków i chorób, do których prowadzi niedobór poszczególnych składników pokarmowych w organiźmie.
 • Podajcie ogólnie znane sposoby wyliczania prawidłowej masy ciała. Jak rozpoznać, czy masa ciała jest względnie idealna? Czy idealna masa ciała w ogóle istnieje? ;
 • Napiszcie jakie choroby mogą wywołać błędy żywieniowe i nadmierne odchudzanie. Jakie mogą być charakterystyczne objawy tych chorób. Jak im zapobiegać? Wskażcie instytucje i osoby wspomagające leczenie.

  Pozostawiam wam pełną swobodę w wyborze sposobu zaprezentowania wyników waszej pracy.

 

Wróć do początku


Proces

Klasa zostanie podzielona na trzy zespoły. Każda grupa wybiera swojego lidera - osobę odpowiedzialną za poprawność wykonania zadania. Po zakończeniu pracy każda grupa dokonuje prezentacji efektów wykonanego zadania.
Prezentacja powinna zawierać: ustną prezentację przygotowaną w ciekawy sposób (np. w programie Power Point). Atrakcyjność prezentacji mogą podnieść np: fotografie, rysunki, plakaty, hasła i.t.p elementy związane opracowywanymi zagadnieniami.
Ponadto każde zadanie powinno być przedstawione w formie papierowej o jednakowej szacie graficznej - uzgodniona przez liderów - np.rodzaj i wielkość czcionki, marginesy itp. dla wszystkich grup. Do pracy drukowanej dołączacie CD z dokumentami w formie elektronicznej.


 1. Będziecie pracować w trzech grupach: CHEMIKÓW, DIETETYKÓW I LEKARZY.
 2. Zadaniem każdej z grup będzie zdobycie jak największej ilości wiadomości związanych z wybranym zagadnieniem i opracowanie wybranego tematu.
 3. Pomocna w wykonaniu zadania będzie literatura fachowa lub źródła z sieci Internet - możecie korzystać z zamieszczonych linków lub samodzielnie wyszukać potrzebnych informacji.
  Proszę na końcu pracy zamieścić bibliogafię.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Każda z wyżej wymienionych grup będzie miała wystawioną ocenę zgodnie z tym, na ile zrealizowała przyjęte zadanie oraz czy zrealizowała założone cele. Wykonane zadanie zostanie ocenione zespołowo: jedna ocena określi jakość wykonania projektu. Ważna jest ilość włożonej pracy, jak również ogólne wrażenie.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Gromadzenie danych, ich uporządkowanie oraz zawartość merytoryczna

 

Zebrane wiadomości są niekompletne, nie zostały uporządkowane w logiczną całość
Zebrano podstawowe dane i informacje, występują luki w zgromadzonej wiedzy
Zebrano wystarczającą ilość danych, które zostały uporządkowane w logiczną całość
Zebrane informacje są różnorodne i znacznie wykraczające poza założone cele. Są nowatorsko skonstruowane
1-4

 

Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej)

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania oraz własnej opinii
Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnej opinii
Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób.
Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób.
1-4

 

Atrakcyjność i organizacja tekstu

 

 

Format pracy i organizacja treści są nieczytelne dla czytelnika. Słaba estetyka opracowania. Niedbałe formatowanie tekstu.
Praca ma dobrze zorganizowaną treść. Poprawne formatowanie tekstu, Dobrze dobrana wielkość i rodzaj czcionki. Czytelny układ treści.
Praca ma atrakcyjną formę i dobrze zorganizowaną treść. Czytelny i estetyczny układ pracy
Praca ma wyjątkowo atrakcyjną formę, właściwie dobrana czcionkę i dobrze zorganizowaną treść.
1-4

 

Wyciągnięte wnioski i analiza danych

 

 

Wyciągnięte wnioski są niekompletne. Opracowany materiał pomija większość zagadnień lub niewystarczająco opisuje większość zagadnień.
Wyciągnięto wnioski są w większości właściwe. Opracowany materiał pomija lub niewystarczająco opisuje mniej niż połowę zagadnień.
Wyciągnięto właściwe wnioski ze zgromadzonych danych. Opracowany materiał dobrze opisuje wszystkie zagadnienia.
Przedstawiono błyskotliwe wnioski i spostrzeżenia ze zgromadzonego materiału. Zgromadzony materiał jest znacznie szerszy niż wymagany.
1-4

 

Wróć do początku


Konkluzja

Wykonaliście zadania projektu. Dowiedzieliście się dlaczego należy się zdrowo odżywiać, jakie składniki odżywcze są wam potrzebne i w jakich produktach ich szukać. Jest to dla Was szczególnie ważny temat bo znając zawartość poszczególnych składników odżywczych oraz dobowe zapotrzebowanie na te składniki będziecie mogli odżywiać się racjonalnie i zdrowo. Należy także pamiętać, że przy sporządzaniu posiłków ważny jest stan higieniczny i pochodzenie jedzonych przez Was produktów.


 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Lista linków do stron, które mogą byc pomocne w waszej pracy.

Zaburzenia w stanie zdrowia i choroby wywołane niedoborem lub nadmiarem składników odżywczych
http://wiem.onet.pl
Przyczyny i skutki wad żywieniowych
Tłuszcze jadalne
Baza diet-białka
Zdrowe żywienie-węglowodany
Baza diet
Składniki żywieniowe
E-dodatki do zywności
Środki konserwujące.


 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu