Webqueast dla klasy VI szkoły podstawowej-Rozgrzewka w wychowaniu fizycznym

EWALUACJA

POCZĄTKOWE ROZWINIĘTE ZAAWANSOWANE WZORCOWE OCENY
Znaczenie rozgrzewki Wymienione nieistotne rzeczy dotyczące rozgrzewki - opis powierzchowny. Wymieniona i opisana jedna ważna informacja o znaczeniu rozgrzewki. Podane i opisane dość dokładnie dwie znaczące informacje o rozgrzewce Wyczerpujący opis znaczenia rozgrzewki pokazujacy kilka ważnych jej aspektów. 1-6
Cechy rozgrzewki Wymieniona i i opisana jedna cecha rozgrzewki Opis dwóch znaczących cech dobrej rozgrzewki Dokładny opis trzech cech prawidłowej rozgrzewki Pełny opis kilku cech prawidłowej rozgrzewki 1-6
Rodzaje ćwiczeń w rozgrzewce Opisany 1 rodzaje ćwiczeń lub podane 2-3 rodzaje ćwiczeń bez przykładów Opisane 2 lub 3 rodzaje ćwiczeń z dodanymi przykładami Opisane 4-5 rodzajów ćwiczeń z dodanymi przykładami Opisane 5 rodzajów ćwiczeń z dodanymi przykładami 1-6
Jakość wykonanej pracy grupowej w programie WORD. Mało starannie niesformatowany tekst. Praca poprawna pod wzgledem staranności. Powierzchownie sformatowany tekst. Brak tabel. Praca dobra użyte formatowanie tekstu, brak tabel. Praca bardzo staranna. Użyte tabele i formatowanie tekstu. 1-6

Autor: Mariusz Cieślak