Webqueast dla klasy VI szkoły podstawowej-Rozgrzewka w wychowaniu fizycznym

Co mamy zrobić?

Dzielimy się na grupy 3 osobowe

Inne uwagi do pracy

A oto kilka linków gdzie znajdziecie potrzebne informacje do wykonanaia zadania

Autor: Mariusz Cieślak