WYMAGANIA

PODSTAWOWE

1

ROZSZERZAJĄCE

2

DOPEŁNIAJĄCE

3

WYKRACZAJĄCE

4

PUNKTY

 

ZROZUMIENIE TEMATU

 

ZESPÓŁ NIE WYKAZAŁ SIĘ ZROZUMIENIEM TEMATU.

 

WYDAJE SIĘ,

ŻE ZESPÓŁ ZROZUMIAŁ SENS TEMATU I ZAPREZENTOWAŁ GO BEZ PROBLEMÓW.

 

ZESPÓŁ DOGŁĘBNIE ZROZUMIAŁ TEMAT I ZAPREZENTOWAŁ SWOJE INFORMACJE                Z ŁATWOŚCIĄ.

ZESPÓŁ DOGŁĘBNIE ZROZUMIAŁ TEMAT I ZAPREZENTOWAŁ SWOJE INFORMACJE PRZEKONUJĄCO I PEWNIE.

1 - 4

 

GROMADZENIE

DANYCH, ICH UPORZĄDKOWANIE

ORAZ ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA

 

ZGROMADZONO

WIĘKSZOŚĆ HASEŁ, MATERIAŁ NIE WYMAGA DUŻO POPRAWEK.

 

ZGROMADZONO WSZYSTKIE HASŁA, ZBĘDNE SĄ JAKIEKOLWIEK POPRAWKI. ZGROMADZONE HASŁA DOBRZE OPRACOWANE, A ICH ZASÓB NIEZNACZNIE  WYKRACZA POZA WYMAGANIA .

ZGROMADZONE

HASŁA BARDZO DOBRZE OPRACOWANE, A ICH ZASÓB ZNACZNIE WYKRACZA POZA WYMAGANIA.

1 - 4
TREŚĆ   HASEŁ MNIEJ NIŻ 80% HASEŁ JEST POPRAWNIE OPISANYCH. 80-89% HASEŁ JEST POPRAWNIE OPISANYCH. 90-99% HASEŁ JEST DOBRZE OPISANYCH. WSZYSTKIE HASŁA SA PRECYZYJNIE ZDEFINIOWANE. 1 - 4

GRAMATYKA,

ORTOGRAFIA,

INTERPUNKCJA

 

 

JEST KILKA BŁĘDÓW GRAMATYCZNYCH; DOPUSZCZALNE TRZY BŁĘDY INTERPUNKCYJNE.

 

JEST 1-2 BŁĘDY GRAMATYCZNE; DOPUSZCZALNE TRZY BŁĘDY INTERPUNKCYJNE. NIE MA ŻADNYCH BŁĘDÓW GRAMATYCZNYCH; DOPUSZCZALNE DWA BŁĘDY INTERPUNKCYJNE. NIE MA ŻADNYCH BŁĘDÓW W HASŁACH. 1 - 4
ATRAKCYJNOŚĆ OPRACOWANIA, ORGANIZACJA TEKSTU ORGANIZACJA TREŚCI JEST NIECZYTELNA DLA CZYTELNIKA. WYKONANIE MAŁO ESTETYCZNE. NIEDBAŁE FORMATOWANIE TEKSTU, CO ZAKŁÓCA ODBIÓR. TEKST JEST POPRAWNIE SFORMATOWANY, TREŚĆ CZYTELNA , A WYKONANIE STRONY ESTETYCZNE, CHOCIAŻ WYDAJE SIĘ NIECO PRZEŁADOWANA LUB NIECIEKAWA. STRONA MA ATRAKCYJNĄ FORMĘ, A HASŁA SĄ CZYTELNE I PRZEJRZYŚCIE UŁOŻONE, TŁO WŁAŚCIWIE DOBRANE.

 

STRONA MA BARDZO ATRAKCYJNY UKŁAD, DOBRZE DOBRANA CZCIONKA, ESTETYCZNE WYKONANIE, STRONĘ CZYTA SIE Z PRZYJEMNOŚCIĄ.

 

1 - 4

PRZYROST

WIEDZY

 

DWIE OSOBY Z GRUPY WYKAZUJĄ SIĘ MAŁĄ WIEDZĄ ODNOSZĄCĄ SIĘ DO HASEŁ ZAMIESZCZONYCH NA STRONACH SŁOWNIKA GRUPY.

TYLKO JEDEN UCZEŃ Z GRUPY NIE POTRAFI OPOWIEDZIEĆ

NA NIEKTÓRE PYTANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO HASEŁ

ZE STRON SŁOWNIKA GRUPY.

 

WSZYSCY UCZNIOWIE Z GRUPY POTRAFIĄ DOKŁADNIE ODPOWIEDZIEĆ NA WIĘKSZOŚĆ PYTAŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO HASEŁ ZE STRON SŁOWNIKA GRUPY. WSZYSCY UCZNIOWIE Z GRUPY POTRAFIĄ BEZBŁĘDNIE ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO HASEŁ ZAMIESZCZONYCH NA STRONACH SŁOWNIKA GRUPY. 1 - 4
KOORDYNACJA DZIAŁAŃ I ZESPOŁOWOŚĆ  (UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE) CAŁKOWITY  BRAK WSPÓŁPRACY 

 

PRACA INDYWIDUALNA, MAŁA KOLEKTYWNOŚĆ.

 

 

DOBRE WSPÓŁDZIAŁANIE GRUPY, DUŻA WSPÓŁPRACA.

DOSKONAŁA WSPÓŁPRACA CAŁEJ GRUPY.

1 - 4
EWALUACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  STRONA GŁÓWNA

 

 

 

 

 

PUNKTACJA OCENA
28 - 27 CELUJĄCY
26 - 25 BARDZO DOBRY
24 - 22 DOBRY
21 - 19 DOSTATECZNY
18 - 14 DOPUSZCZAJĄCY
13 - 0 NIEDOSTATECZNY