KONKLUZJA

 

 

 

        Redagowanie słownika to trudne wyzwanie, ale Wy dzięki temu zyskaliście wiele cennych umiejętności.

Dzięki projektowi poznaliście warsztat pracy  redaktora i informatyka. Doskonaliliście umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji do własnych potrzeb.

Dowiedzieliście się dużo ciekawych rzeczy, co wzbogaciło Waszą wiedzę.

Aby słownik był atrakcyjny dla czytelników, ważna była wasza praca zarówno nad treścią, jak i nad formą.

W trakcie pracy nad słownikiem ćwiczyliście sprawność w posługiwaniu się komputerem.          Aby zapewnić atrakcyjność strony, należało posłużyć się różnymi aplikacjami komputerowymi.

Zwiększyły się również Wasze kompetencje komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie.

Kształtowały się Wasze pożądane cechy osobowości, jak: samodzielność, systematyczność, dyscyplina, kreatywność, pomysłowość.

Staliście się liderami w swoim środowisku, mogliście rozwijać swoje zainteresowania. 

 

 

 STRONA GŁÓWNA