PROCES

 

 

 

1. Dobierzcie się w czteroosobowe zespoły. Wśród nich muszą się znaleźć:

 I.  ZNAWCY ZWIĄZKÓW  POCHODZĄCYCH Z BIBLII
II.  ZNAWCY ZWIĄZKÓW  POCHODZĄCYCH Z MITOLOGII
III. ZNAWCY ZWIĄZKÓW  POCHODZĄCYCH Z LITERATURY
IV. ZNAWCY ZWIĄZKÓW  POCHODZĄCYCH Z HISTORII
V.  ZNAWCY ZWIĄZKÓW  POCHODZĄCYCH Z LEGEND I ANEGDOT
VI. ZNAWCY ZWIĄZKÓW  POCHODZĄCYCH Z ŻYCIA CODZIENNEGO

 

 

 

 

 

 

2. Każda grupa musi znaleźć związki frazeologiczne o rodowodzie, którego chce        być znawcą. Następnie musi wyszukać objaśnienia do tych związków.

 3. Strona HTML wykonana przez Was powinna być przejrzysta i czytelna. Powinna zawierać tytuł waszej części słownika i wykaz autorów. Nie zapomnijcie                      o wyszczególnieniu hasła z linkami do objaśnień wewnątrz dokumentu.

 4. Wskazane jest dodanie elementów graficznych podkreślających omawiane treści. Jednak pamiętajcie o tym, aby grafika nie przesłaniała tekstu.

 5. Obok opublikowanej strony HTML, należy przygotować plik doc i wysłać go              na adres nauczyciela.

 6. Pamiętajcie o podaniu źródeł, skąd zostały zaczerpnięte grafiki i inne materiały          do pracy.

 7. Wasza ocena za wykonanie projektu zależy także od spełnienia kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej przygotowanej specjalnie dla was.

 8. Termin oddania pracy upływa po miesiącu od przystąpienia do projektu.

                                                                                                                          POWODZENIA

  STRONA GŁÓWNA

 

                       INFORMACJI SZUKAMY W SIECI WORLD WIDE WEB,                         UŻYWAJĄC NAJPOPULARNIEJSZYCH WYSZUKIWAREK:

www.google.pl

www.infoseek.pl

www.szukacz.pl

                         dla początkujących:  http://www.searchengines.pl

 

oraz pod następującymi adresami:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologia

http://www.frazeologia.pl/frazeologia/

http://www.maximus.pl

http://polakna5.blox.pl/2007/09/Frazeologia-jest-dla-ludzi.html

http://www.frazeologia.pl/frazeologia/frazy.php?s=slowniki

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_frazeologiczny

http://pl.wiktionary.org/wiki/Indeks:Polski_-_Zwi%C4%85zki_frazeologiczne

http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/44/

http://www.bryk.pl/teksty/liceum/j%C4%99zyk_polski/antyk_i_biblia/1603-zwi%C4%85zki_frazeologiczne_z_mitologii_i_biblii.html

http://www.sciaga.pl/tekst/79360-80-zwiazki_frazeologiczne

  STRONA GŁÓWNA