SIEDEM CUDÓW POLSKI

WebQuest dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wykonany przez

Martę Morawską

martamorawska2@wp.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Wyobraźcie sobie, że jesteście grupą przewodnikow doskonale znających ojczysty kraj. Za kilka dni do Polski przylatuje grupa mlodzieży z Indonezji , która zwiedza kraje Unii Europejskiej. W Polsce planują zostać 7 dni.

Młodzież z Indonezji chciałaby zwiedzić najpiękniejsze i najciekawsze miejsca w Polsce.Dla Was jako doświadczonych przewodnikow, to żaden problem. A więc do dzieła!!!

 

Wróć do początku


Zadanie

Zanim zaczniecie oprowadzać turystów, czeka Was wiele zadań do realizacji.Pracując w 4 zespołach kilkuosobowych będziecie musieli żetelnie przygotowac się do roli przewodnika.Waszym zadaniem będzie:

 • utworzyć listę siedmiu najpiękniejszych a zarazem najciekawszych miejsc Polski ( burza mózgów)
 • uzasadnić tę listę( Dlaczego Twoim zdaniem to miejsce powinno się znaleźć pośród siedmiu najpiękniejszych miejsc Polski?);
 • za pomocą zasobów Internetu wyszukać informacje dotyczące wybranych miejsc(miast) np. historia, legendy, współczesne atrakcje;
 • opracować zbiór najciekawszych zabytków danych miast - fotografie;
 • wspólnie stworzyć stronę internetową zawierającą efekt Waszej pracy;
 • wynik Waszej pracy zaprezentujecie grupowo;
 • oprócz wiadomosci z Internetu dodajcie "cos"od siebie, niektóre miasta na pewno sami zwiedzaliście.

Do wykonania zadań przydadzą się : edytor tekstu WORD, Power Point ( np. do wyswietlania zdjęc), znajomość jezyka HTML.

Pewien problem może stanowić bogactwo miast, ich historii, zabytków, ale zadanie polega na tym aby spośród różorodności wybrać te siedem najpiekniejszych i najbardziej istotnych.

 

Wróć do początku


Proces

 1. Zostaniesz przydzielony do jednogo sposród 4 zespołów opracowujacych 7 najciekawszych i najpiękniejszych miast Polski
 2. Każda z 4 grup ma określone zadanie:

  Pierwsza zbiera informacje na temat historii danych miast;

  Druga zbiera informacje na temat legendy danego miasta;

  Trzecia opracowuje zbior fotografii

  Czwarta zbiera informacje na temat współczesnych atrakcji w danym mieście

  Poszczególne zadania dla grup są przydzielane na podstawie wcześniejszego losowania

 3. Każda grupa wybiera swojego kapitana- osobę odpowiedzialną za poprawne wykonanie zadania. W każdej grupie powinna znajdować się osoba z podstawową wiedzą na temat języka HTML
 4. Korzystajac z zasobów Internetu w poszczególnych grupach tworzycie listę siedmiu najciekawszych a zarazem najpiękniejszych miast Polski.
 5. Na forum klasy podejmujcie dyskusje, dochodźcie do kompromisu i wybierzcie 7 - waszym zdaniem najpiękniejszych i najciekawszych miast Polski.
 6. Każda grupa dokonuje prezentacji efektów swojej pracy.Prezentacja powinna zawierać krótka historię miasta(grupa pierwsza), legendę z nim zwiazaną( grupa druga), prezentacja zabytków na fotografiach( grupa trzecia) oraz współczense atrakcje w mieście( grupa czwarta)
 7. Prezentacja ma charakter ustny.Wspomagacie się informacjami zaczerpnietymi z Internetu(historia, legendy, fotografie).
 8. Jeśli lekcja odbywa się w pracowni komputerowej, ocenie podlega również prezentacja strony WWW na temat "SIEDEM CUDÓW POLSKI". Wasza ocena zależy od spełnienia kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej.

Aby wykanać zadania skorzystajcie z niżej podanych źródeł.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniana zespołowo. A oto kryteria wg których bedziecie oceniani:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Zawartość merytoryczna( poziom i jakość informacji,logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru.

 

Duża pobiezność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis
Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegolów oraz uzasadnienia własnej opinii
Pokaźny zbior informacji lecz powściągliwa argumentacja i mało przekonywujące uzasadnienie
Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformulowania dotyczace argumentacji i uzasadnienia wyboru
1-4

 

Ogólne wrażenia estetyczne, styl i forma prezentacji ustnej.

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania oraz własnej opinii
Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnej opinii
Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu
Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposob (zabytki etc.), widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte duzą pewnoscia siebie
1-4

 

Poprawność i jakość wykonania strony www, przejżystość, czytelność, szta graficzna,jakość elementów graficznych.

 

 

Strona nieestetyczna i źle sformatowana, uboga, brak elementów graficznych
Strona dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorow, uboga ilość grafiki i skąpe formatowanie
Strona ciekawa graficznie, prawidłowy dobór kolorów, dość łatwa nawigacja, prawidłowo uporzadkowane poszczegolne działy
Bardzo dobrze zaprojektowana strona, przejrzysta, czytelna, latwa nawigacja, atrakcyjna wizualnie
1-4

 

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem, umiejetność współpracy w grupie.

 

 

Całkowity brak współpracy
Praca indywidualna, mała kolektywność
Dobra współrganizacja pracy, współdziałanie w grupie
Doskonała współpraca całej grupy.
1-4

 

PUNKTACJA
OCENA ILOŚĆ PUNKTOW
celujaca 16-15 pkt
bardzo dobra 14-13 pkt
dobra 12-10 pkt
dostateczna 9-8 pkt
dopuszczająca 7-6 pkt
niedostateczna 5-0 pkt
Wróć do początku


Konkluzja

Polska to kraj w którym jest mnóstwo pięknych i ciekawych zobaczenia miejsc. Mam nadzieje, że uda Wam się siedem takich wybrać, choć to trudne zadanie.Liczę ta to , ze turystom pozostaną miłe wspomnienia po zwiedzaniu naszego kraju. Celem waszego projektu blło wyszukanie najpiekniejszych i najciekawszych miast Polski,ich powstania, legend, zabytków. Po wykonaniu tego zadania, powinniście wiedzieć, dokad w Polsce zabralibyście obcokrajowcow aby pokazać im uroki Polski.Oprócz historii bedziecie widzieć ktore z miast Polski ma wspołczesne ciekawe atrakcje.Myślę, że tworzenie tej pracy zacheci Was do odwiedzenia Polskich miast, jesli wcześniej w nich nie byliście.


 

Wróć do początku


Uwagi

Autor: Marta Morawska

E-mail:martamorawska2@wp.pl

Poziom kształcenia:klasa 6 Szkoła Podstawowa

Dziedzina: przyroda, geografia Polski

Planowany czas realizacji zadania: 6 godzin lekcyjnych


 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Oto linki do zrodeł:

www.rzeczpospolita.pl/cudapolski/

pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_cudów_Polski

maertge.blogspot.com/

pl.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_Polsce

www.staypoland.com/polskie-miasta.htm

www.zabytki.pl/

www.zabytek.pl/stronyi/polska/zabytki.htm

http://www.turystyka.strony.pl/ http://zamki.res.pl/

Mozecie także skorzystać z wyszukiwarek:

www.Google.pl

www.infoseek.pl>

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu