Wstęp

   Już tylko kilka dni do otwarcia największej imprezy piłkarskiej w tym roku - EURO 2008. Po raz pierwszy weźmie w niej udział nasza drużyna. Wszyscy kibicujemy, ściskamy kciuki, ale czy wiemy coś więcej o tej imprezie, o jej historii o bohaterach i gospodarzach tych imprez?


Zadanie

    Wyobraźmy sobie, że pracujecie dla portalu internetowego i zblizają się mistrzostwa. Kierownictwo zadecydowało, że umieści na swojej stronie informacje na temat tej imprezy. Tematykę podzielono na trzy części:

   W pierwszej części znajdzie się historia mistrzostw, w drugiej aktualne informacje z przygotowań do rozgrywek w Austrii i Szwajcarii, w trzeciej zaś wszystko na temat reprezentacji Polski.

   Waszym zadaniem będzie podzielenie się na trzy grupy redakcyjne. Każda z grup zajmie się opracowaniem jednej z części portalu.Nastepnie przygotujecie stronę www prezentującą efekty waszej pracy. Pamiętajmy, że jest to praca zespołowa i dobre rozdzielenie zadań bardzo wam pomoże. Życzę powodzenia.


Proces

    Zanim zaczniecie pracować powiniście podzielić się w grupach na tych którzy będą zdobywać wiadomości i na tych,którzy będą opracowywać dane na stronie. Przypominam że każda grupa pracuje dla tego samego portalu, zatem wszystkie opracowania muszą mieć podobny wygląd. Zatem wszystkie grupy muszą wybrać jednakowy szablon.


GR I - HISTORIA MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

a) Przedstaw wszystkich gospodarzy i krótkie statystyki z tych mistrzostw.

b) Omów wszystkich medalistów mistrzostw.

c) Przygotuj ciekawostki związane z danymi mistrzostwami.

d) Stwórz stronę www.


Pomocne materiały:

http://www.euro-mistrzostwa.com/historia/

http://www.naszeeuro2012.com/historia.html

http://euro2008.wp.pl/kat,1002431,wid,8480471,wiadomosc.html?ticaid=45e44

http://www.sport.pl/pilka/0,88536.html


GR II WIEŚCI Z AUSTRII I SZWAJCARII

a) Przedstaw każdy kraj, który jest gospodarzem turnieju, odwołaj się do jego historii i kultury.

b) Zaprezentuj areny sportowe, na których będą się odbywać spotkania Mistrzostw Europy z dokładną rozpiską meczy.

c) Aktualizuj na bieżąco wieści z Austrii i Szwajcarii.

d) Stwórz stronę www.


Pomocne materiały:

http://www.euro2008.uefa.com/

http://www.euro2008.pl/section/austria_szwajcaria


GR III WSZYSTKO O REPREZENTACJI POLSKIEJ

a) Wykonaj opracowanie sylwetek reprezentantów kraju i sztabu szkoleniowego.

b) Przedstaw drogę Polaków do mistrzostw.

c) Informuj na bieżąco o przygotowaniach i wynikach reprezentacji.

d) Stwórz stronę www.


Pomocne materiały:

http://www.mistrzostwaeuropy.com.pl/

http://www.pzpn.pl/

http://www.pilka.pl/


Obróbka wspólna jako jedna strona

a) Wykonaj opracowanie w postaci jednej strony www.

b) Zadbajcie o to, aby strona była aktualizowana do zakończenia mistrzostw.


Ewaluacja

 

 

Początkowe

Rozwinięte

Zaawansowane

Wzorcowe

Punkty

Opracowanie tematu
i dobór materialów.
Temat opracowany pobieżnie, bez zagłębiania się w szczegóły. Poprawne zrealizowanie tematu, dość szczegółowo. Bogate opracowanie tematu, zawierające ciekawostki itp. Strona WWW z zaawansowanym opracowaniem tematu i wysoka znajomość HTML. 100
Wykonanie strony WWW. Prosty schemat wykonany dowolnym narzędziem graficznym lub tekstowym. Strona ciekawa graficznie, dobry dobór kolorów, bez błędów ortograficznych i stylistycznych. Strona WWW z rysunkiemi, gifami z odnośnikami do podstron. Strona w formacie html z bogato ilustrowana z przejrzyście rozmieszczonymi odnośnikami do podstron opisujących poszczególne podrozdziały. 100
Współpraca w grupach. Całkowity brak współpracy Większość pracy indywidualnej Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie Doskonała współpraca w całej grupie. 50


Skala oceniania

punkty ocena
240-250 celująca
220-239 bardzo dobra
185-219 dobra
125-184 dostateczna
75-124 dopuszczająca
0-74 niedostateczna


Konkluzja

Wykonując projekt poznaliśmy szczegółowo historię Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Zapoznaliśmy się z historią i kulturą gospodarzy poszczególnych mistrzostw. Uczestniczymy bezpośrednio w przygotowaniach i rywalizacji naszej reprezentacji. Projekt ten wymaga dobrej znajomości języka html i umiejętności bieżącego aktualizowania stron zaprojektowanych w tym języku.

Poznaj EURO

Webquest dla klasy pierwszej liceum olgólnokształcącego

Opracował:


PATOLETA MIROSŁAW

Wstęp | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja