Księżna Izabela Czartoryska

- patronka naszego gimnazjum

WebQuest dla pierwszej klasy gimnazjum

Wykonany przez

Monikę Sierpniak
msierpniak@interia.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Od września tego roku zyskaliście zaszczytne miano uczniów naszego gimnazjum . Warto by było zapoznać sie właśnie teraz z informacjami na temat nasze patronki -KSIĘZNEJ IZABELI CZARTORYSKIEJ Z FLEMINGOW . Była pisarką. Brała aktywny udział w życiu politycznym i kulturalnym. Założyła rezydencję na Powązkach. Zorganizowała ośrodek w Puławach. Biorąc żywy udział w życiu politycznym, utrzymywała kontakty z wybitnymi osobistościami epoki .Zajęła się odbudową zniszczonych przez wojska rosyjskie Puław, które po rozbiorach stały się jednym z głównych ośrodków kulturalnych w Polsce. Skupiał on pisarzy i artystów. Czartoryska stworzyła tam muzeum pamiątek narodowych , gromadząc cenną kolekcję broni i galerię obrazów. Była postacią barwną i kontrowersyjną z uwagi na swoje życie prywatne. Spróbujcie wiec sami dotrzeć do jak największej liczby wiadomości o kobiecie która jest w godle naszej szkoły i na naszym szkolnym sztandarze.

 

Wróć do pocz_tku


Zadanie

 • Waszym zadaniem będzie stworzenie folderu w postaci albumu - strony internetowej o Księżnej Izabeli Czartoryskiej;
 • Przedstawcie życiorys Izabeli Czartoryskiej, jej osiągnięcia, ciekawostki związane z jej życiem;
 • Warto pomyśleć o miejscach związanych z jej obecnością np. Puławy, Powązki. Spróbujcie dotrzeć do informacji o tych miejscach i poszukajcie tam śladów po naszej patronce.
 • Praca wasza powinna nie być tylko zbiorem suchych faktów. Nie zapomnijcie o atrakcyjnej szacie graficznej, zdjęciach, ciekawostkach, zagadkach krzyżówkach.

 

Wróć do pocz_tku


Proces

1. Zanim zaczniecie pracę podzielcie się na pięcioosobowe grupy.

W grupy dobieracie się samodzielnie ale tematy są przyporządkowane na podstawie losowania.
Każda grupa będzie miała odrębne zadanie do wykonania, a efekt końcowy będzie wspólny folder.
Oto rodzaje grup:
 • Grupa życia rodzinnego
 • Grupa działalności społeczno-politycznej
 • Grupa działalności pisarskiej
 • Grupa szukająca śladów w miejscach związanych z jej życiem.
 • 2. Korzystacie ze stron internetowych, których hiperłącza są podane w "Zasobach".

  3. Każdy zespół powinien opracować zagadnienia związane ze swoim tematem. Tak więc:

 • Grupa pierwsza ma za zadanie wyszukać informacje dotyczące życia rodzinnego Księżnej Izabeli Czartoryskiej, czyli:
 • o rodzicach
  o mężu i dzieciach
  o koligacjach rodzinnych

 • Grupa druga zajmie się działalnością społeczno-polityczną księżnej:
 • przedstawi jej zaangażowanie w sprawy państwa
  zainteresowanie poddanymi i mniej zamożnymi,

 • Grupa trzecia skompletuje wiedzę o działalności pisarskiej I. Czartoryskiej:
 • przedstawi okoliczności powstania jej dzieł
  przybliży tematykę w nich zawartą

 • Grupa czwarta wyszuka śladów w miejscach związanych z jej życiem.
 • 4. Wszystkie grupy dokonują prezentacji zrobionych przez siebie stron internetowych.

  Mimo, że zespoły są cztery, efekt końcowy to jedna, wspólna strona internetowa - folder.
  Pomocne będą rysunki, fotografie, szkice, plany, mapy itp.
  Termin wykonania pracy: 3 tygodnie

   

  Wróć do pocz_tku


  Ewaluacja

  Podjęliście pracę w grupie, w związku z tym każdy musi włożyć swój wkład w wykonanie zadania. Każdy członek waszej grupy otrzyma taką samą ocenę.

  Wymagania

  Podstawowe

  1

  Rozszerzające

  2

  Dopełniające

  3

  Wykraczające

  4

  Punkty

   

  Poziom merytoryczny opracowania

   

  Mało informacji. Błędy merytoryczne.
  Dużo informacji.
  Dużo informacji przedstawionych w ciekawej formie.
  Wyczerpujące przedstawienie tematu.
  1-4

   

  Wywiązanie się z założonych celów.

   

   

  Cele nie w pełni zrealizowane. Potraktowanie tematu pobieżnie.
  Cele zrealizowane, ale bardzo ogólnikowo.
  Założone cele dokładnie zrealizowane.
  Wszystkie cele zrealizowane, własna inicjatywa twórcza wzbogacająca całość pracy
  1-4

   

  Atrakcujność wykonania

   

   

  Praca mało atrakcyjna. Mało ciekawa szata graficzna.
  Praca starannie wykonana, uboga graficznie.
  Całość przedstawiona ciekawie ,skromna ale ładnie zaplonowana szata graficzna.
  Praca twórcza, wykonana w ciekawy sposób. Bogata szata graficzna.
  1-4

   

  Współpraca w grupie.

   

   

  Brak współpracy grupowej. Nieumiejętność porozumienia się w grupie.
  Słaba praca grupowa. Przewaga przygotowań indywidualnych.
  Dobra współpraca. Nierównomierne rozłożenie zadań midzy członkami grupy.
  Doskonała wsółpraca całej grupy na kazdym etapie.
  1-4

  SKALA OCEN:

  15-16 pkt - ocena celująca

  13-14 pkt - ocena bardzo dobra

  12-10 pkt - ocena dobra

  9-8 pkt - ocena dostateczna

  7-6 pkt - ocena dopuszczająca

  5-0 pkt - ocena niedostateczna

   

  Wróć do pocz_tku


  Konkluzja

  To już koniec waszej pracy. To już koniec waszej pracy. Szczęśliwie dobrnęliście do jej końca :)
  Mam nadzieję, że po jej wykonaniu wasza wiedza na temat naszej patronki wzrosła,
  a wykonanie tej pracy sprawiło wam przyjemność.
  Jedyna droga, aby przy okazji zdobyć praktyczną wiedzę informatyczną, to własna praca.
  Jednocześnie współczesne podejście do zagadnienie gwarantuje, że zdobyte umiejętności będą jeszcze długo aktualne.
  Cała praca wzbogaciła was o cenne praktyczne doświadczenie.

  Wróć do pocz_tku


  Uwagi

  Informacja dla nauczycieli.

 • Lekcja składa się z trzech jednostek.

 • Na pierwszych dwóch uczniowie zapoznają się z projektem, znajdują w sieci informacje przydatne do rozwiązania problemu.

 • Zadają pytania związane z wykonaniem projektu.

 • Prezentację wykonują samodzielnie w domu lub w szkolnym centrum medialnym (praca domowa).

 • Czas wykonania prezentacji - trzy tygodnie. Na trzeciej lekcji przedstawiają prezentację.

 • Wróć do pocz_tku


  Żródła, zasoby

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Izabela_Czartoryska

  http://www.sciaga.pl/tekst/15996-16-izabela_czartoryska_z_flemingow

  http://www.sciaga.pl/tekst/10957-11-ksiezna_izabela_czartoryska

  http://www.bryk.pl/teksty/liceum/historia/biografie/4626-ksi%C4%99%C5%BCna_izabela_czartoryska.html

  http://www.podorlem.com.pl/galeria/pl/10.html

  http://portalwiedzy.onet.pl/22026,,,,czartoryska_izabela,haslo.html

  http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=132226&kid=68

  http://www.czartoryski.org/izabela.htm

  http://wapedia.mobi/pl/Izabela_Czartoryska

  http://www.historycy.org/index.php?showtopic=23358

  http://www.czartoryska.edu.pl/patronka.php

  http://www.pl.pulawy.pl/pulawy/pl/historia_P.php


   

  Wróć do pocz_tku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu