OWOCE I NASIONA


Rośliny i ich owoce


WEBQUEST Z PRZYRODY DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ


PRZYGOTOWAŁA MARIA WYCIŚLAK


E-MAIL: SZKOLAKUCICE@OP.PL

M E N U

WPROWADZENIE
ZADANIE
PROCES
EWALUACJA
TABELA EWALUACYJNA
PODSUMOWANIE
LINKI

WPROWADZENIE

Owoce i nasiona to nierozerwalny związek. Bez owocu nie ma nasion,a bez nasion nie będzie w przyszłości owoców. Owoce i nasiona dostarczają ludziom i zwierzętom pożywienia. Zawierają różne składniki odżywcze, ale najważniejszą funkcją jest zapewnienie roślinom przetrwania w przyrodzie. Rośliny wytwarzają nasiona, które są rozsiewane i dają początek nowym roślinom. Nasiona umieszczono w owocu. Owoce dzielimy na suche i mięsiste.
Czy wszystkie owoce są jadalne, pożyteczne dla człowieka i zwierząt?
Czy można wyhodować owoce bez nasion i po co się to robi?
Jakie kształty mają owoce, jaka jest ich wielkość, barwa, a gdzie są nasiona?
Dlaczego niektóre owoce są pojedyńcze, a inne rosną w dużych skupieniach?
To rusztowanie dla kwiatów i później dla owoców to kwiatostan.
POWRÓT DO MENU

ZADANIE

W dniu dzisiejszym spotkała się grupa osób "miłośników" przyrody, a w szczególności są to botanicy. Botanika jest bardzo rozległą dziedziną nauki i dlatego podzielono ich na kilka grup, a mianowicie są to: ogrodnicy, leśnicy, rolnicy, sadownicy,dendrolodzy. Każdy z nich chce przedstawić "tajemnicze" owoce swoich ulubionych roślin i wyjawić największą tajemnicę jaką one skrywają.
Przygotują informacje na temat podziału i nazewnictwa owoców, przedstwają zdjęcia, opis, a także jakie mają znaczenie dla innych organizmów. Następnie przygotują ustne wystąpienie przed klasą poparte prezentacją PowerPoint.
POWRÓT DO MENU

PROCES

1. Każda z utworzonych grup ma składać się z 3-4 osób.
2. Następnie należy wyszukać w Internecie informacje na temat owoców przydzielonych roślin i ich nasion:
a) ogrodnicy-przedstawją owoce i nasiona warzyw
b) leśnicy- scharakteryzują pod kątem budowy owoców i nasion drzewa iglaste
c) rolnicy-przedstawją owoce i nasiona zbóż i rzepaku, a także popularne chwasty
d) sadownicy-przygotują opis i nazwy popularnych w Polsce drzew owocowych
e) dendrolodzy-zaprezentują owoce i nasiona najbardziej znanych drzew liściastych.
3. Każda grupa wybierze swojego kapitana-osobę odpowiedzialną za poprawność wykonania zadania.
4. Korzystając z zasobów Internetu, w poszczególnych grupach tworzycie bazę informacji na temat owoców i nasion przydzielonych roślin.
5. Wybieracie najważniejsze informacje o owocach i nasionach i umieszczacie je w prezentacji. Prezentacja programu PowerPoint ma zawierać opis i przykłady owoców i ich nasion oraz ilustracje.
6. Każda grupa dokonuje prezentacji efektów swojej pracy.
Prezentacja ma charakter ustny poparty prezentacją PowerPoint.
POWRÓT DO MENU

EWALUACJA

OEIiZK
OEIiZK
Praca ta jest wynikiem pracy całego zespołu i tak będzie oceniana.
Każda osoba w grupie ma wpływ na ocenę pozostałych członków zespołu.
Starajcie się zaangażować w pracę sumiennie i wszyscy razem, aby nie było nieporozumień między wami, ponieważ lenistwo jednej osoby będzie miało wpływ na ogólną ocenę wszystkich jej członków.
W tabeli ewaluacyjnej zawarto elementy, które podlegają ocenie.
POWRÓT DO MENU

TABELA EWALUACYJNA

WYMAGANIA PODSTAWOWE
1
ROZSZERZAJĄCE
2
DOPEŁNIAJĄCE
3
WYKRACZAJĄCE
4
PUNKTY
POZIOM I JAKOŚĆ INFORMACJI. Duża pobieżność w przygotowanym materiale, niepełne opisy. Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów. Pokaźny zbiór informacji, lecz powściągliwa argumentacja. Dokładny opis tematu, wszystkie informacje przedstawione logicznie i poprawnie merytorycznie. 1-4
STYL I FORMA PREZENTACJI USTNEJ. Prezentacja mało ciekawa, brak przygotowania. Prezentacja ciekaw lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy. Ciekawa prezentacja, dokładne omówienie wszystkich owoców i nasion,widoczne zaangażowanie
uczniow w realizację projektu.
Przedstawienie informacji dokładne i w ciekawy sposób, doskonałe zaangażowanie wszystkich osób. 1-4
PREZENTACJA POWERPOINT. Prezentacja nieestetyczna, uboga, brak elementów graficznych. Prezentacja dość przejrzysta, uboga ilość grafiki. Prezentacja ciekawa, czytelna, ciekawa graficznie, prawidłowy dobór kolorow. Bardzo dobrze zaprojektowana prezentacja, atrakcyjna wizualnie. 1-4
UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY W GRUPIE. Widoczny brak zaangażowania i współpracy w grupie. Praca indywidualna, nikły wkład członków grupy. Dobra organizacja pracy, współdziałanie w grupie. Doskonała organizacja i współpraca całej grupy. 1-4

POWRÓT DO MENU

PODSUMOWANIE

OEIiZK
OEIiZK
Myślę, że po wykonaniu tego zadania uzyskacie wiedzę na temat owoców i nasion, które są w nich zamknięte i pomagają nasionom w rozsiewaniu. Podsumowaliśmy informacje o owocach i nasionach, usystematyzowaliśmy nazewnictwo.
Uczyliście się współpracy ze sobą i zdobyliście nowe umiejętności.
Zapamiętajcie
Nie wolno bezmyślnie niszczyć owoców i nasion, ponieważ od nich zalęży przyszłość roślin i nas wszystkich.
POWRÓT DO MENU

LINKI

OEIiZK
OEIiZK
Przy realizacji tematu możecie skorzystać z następujących linków:
www.google.pl
www.pl.wikipedia.org/wiki/
www.botanika.pl
www.google.pl/grafika
http://encyklopedia.pwn.pl
POWRÓT DO MENU