Wszechświat i jego tajemnice

WebQuest dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej (Układ Słoneczny)

Wykonany przez

Małgorzatę Zawadzką
agoniandg@wp.pl

SCHEMAT UKŁADU SŁONECZNEGO

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | ¬ródła, zasoby


Wprowadzenie

Jest rok 2129. Młodzi astronauci – naukowcy z SP w Żyrardowie otrzymali list następującej treści: „My członkowie Galaktycznej Akademii Nauk (GAN) przystępujemy do opracowania kosmicznego dokumentu „Wszechświat i jego tajemnice”. Zwracamy się z prośbą do młodych astronaukowców z Żyrardowa o zbadanie wszystkich ciał niebieskich Układu Słonecznego i napisanie do naszego kosmicznego dokumentu wszystkich rozdziałów dotyczących Układu Słonecznego. Każdy rozdział ma zawierać esencję wiedzy o danym obiekcie i nie powinien przekraczać rozmiarami 3 stron. Materiały należy złożyć do dnia 30 września 2008 roku. Jednocześnie gratulujemy, gdyż zostaliście wybrani spośród wielu kandydatów do realizacji tego zadania jako najlepszy zespół astronaukowców. Cieszymy się z możliwości współpracy z tak szacownymi młodymi ludźmi, mamy nadzieję, że będzie ona bardzo owocna.”

Z poważaniem - Prezydent GAN

Profesor

Kwarc Pyłkowski

 

Wróć do pocz±tku


Zadanie

Młodzi i zdoli astronaukowcu Waszym zadaniem będzie:

 • Odbyciu wirtualnej podróży badawczej po Układzie Słonecznym (US) i zebraniu jak największej ilości istotnych wiadomości o jego rozmiarach, strukturze, budowie i funkcjonowaniu (rozmiary US, ciała niebieskie spotykane w US, charakterystyka tych ciał niebieskich ... itp.).;
 • Zestawieniu zebranych informacji w czytelne tabele zbiorczo - porównawcze, przeanalizowanie ich i wybór najistotniejszych informacji (burza mózgów). Wzbogaceniu zebranych informacji o dane zaczerpnięte z innych, już gotowych opracowań (wizyta w bibliotece, filmy...).
 • Zredagowaniu stron do rozdziału o Układzie Słonecznym – graficzne i merytoryczne zredagowanie zebranych informacji.;
 • Przedstawieniu wykonanego zadania Komisji Galaktycznej Akademii Nauk, uzasadnieniu celowości wybrania właśnie tych informacji przez zespół – obrona pracy.;

 

Wróć do pocz±tku


Proces

 1. CZĘŚĆ PIERWSZA

 • Po pierwsze zostaniesz przypisany do zespołu złożonego ze specjalistów trzech dziedzin nauki – astrofizyka, geologa i meteorologa (chemika). Ty reprezentujesz jedną z tych dziedzin.
 • Gdy przyjąłeś na siebie rolę do zagrania nie zmieniasz jej w trakcie prac zespołu.
 • Głównym dyrektorem i koordynatorem badań i pracy jest nauczyciel, do niego zwracasz się ze wszystkimi problemami natury technicznej i nie tylko takiej.
 • Kolejne części procesu powiedzą ci jak będą wyglądały kolejne etapy pracy twojej i twojego zespołu, mają ci one pomóc, więc z nich korzystaj.
 • Zespoły naukowców będą wykonywały dwa rodzaje badań, jedno wspólne dla wszystkich, drugie typowe tylko dla was.
 • Każdy zespół losuje planetę Układu Słonecznego, którą odwiedzi i zbada. Każdy zespół redaguje strony na temat swojej planety. Pamiętaj rozdział o Układzie Słonecznym będzie sumą pracy twojej i twoich kolegów z zespołu a także kolegów naukowców z innych zespołów – od ciebie więc zależy ocena waszej pracy przez ekspertów, POSTARAJ SIĘ!!!
  1. CZĘŚĆ DRUGA

  Wyruszacie w wirtualną podróż po Układzie Słonecznym.

  Pierwsza wyprawa to wyprawa rozpoznawcza, ma na celu określenie podstawowych, charakterystycznych cech tego układu planetarnego. Staracie się znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

 • W jakiej części Wszechświata leży Układ Słoneczny (galaktyka)?
 • Jak nazywa się centralna gwiazda tego układu, jakim jest rodzajem gwiazdy, jakie są jej charakterystyczne cechy (rozmiary, budowa chemiczna, wiek, jaki to rodzaj gwiazdy i jak będzie ewoluować)?
 • Jakie rodzaje ciał niebieskich można spotkać Układzie Słonecznym? Podaj ich typowe cechy.
 • Ile jest planet w Układzie Słonecznym i jak są ustawione względem siebie?
 • Co to jest księżyc, gdzie w US występują księżyce?
 • Co to są planetoidy i gdzie w US występują?
 • Co to są komety i gdzie je można spotkać?
 • Jak zachowują się poznane ciała niebieskie?
 • Po ustaleniu odpowiedzi na powyższe pytania notujecie je w postaci karty badań i obserwacji.

  W tej części wyprawy kierujecie się w stronę wylosowanej wcześniej planety, wirtualnie ją badacie, wykonujecie zdjęcia i pomiary, ustalacie najważniejsze fakty, przy czym astrofizyk przeprowadza badania fizyczne, chemik (geolog) badania części chemicznej a meteorolog bada zjawiska atmosferyczne na planecie. Systematyzujecie zebrane informacje, porządkując je w formie tabeli:

  Wracacie na Ziemię. Wspólnie ustalacie, które informacje zebrane w trakcie podróży zamieścicie w redagowanych fragmentach rozdziału o Układzie Słonecznym. Ustalacie również ogólny projekt redagowanych stron („burza mózgów”).

  Wykonujecie swoje strony i zapisujecie je w postaci stron elektronicznych (maksimum 4).

  Przedstawiacie efekty swojej pracy komisji GAN-u oraz innym zespołom; obrona swojej pracy.

  Uczący się będą mieli dostęp do źródeł on-line, które podał nauczyciel. Jeżli podzielimy uczniów na grupy, to mogą być odnośniki dla poszczególnych grup, nawet z określeniem poziomu.

  W procesie też można określić wskazówki dla uczniów, jak mogą organizować zebrane informacje np. w wykresy, tabele podsumowuj±ce lub inne zorganizowane struktury.

   

  Wróć do pocz±tku


  Ewaluacja

  KAŻDY Z WAS BĘDZIE OCENIANY WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH KRYTERIÓW:

  Oceniana będzie praca indywidualna każdego ucznia, jego wkład w osiągnięcia zespołu, jak również praca całego zespołu oraz produkt końcowy tej pracy. Każdy etap wstępnej oceny podawany będzie w postaci punktów, w końcowej fazie punkty te zostaną zliczone a ich suma zamieniona na konkretną ocenę szkolną według ustalonej punktacji. Poniżej zamieszczone są konkretne wymagania na poszczególne punkty.

  Wymagania

  Podstawowe

  1

  Rozszerzaj±ce

  2

  Dopełniaj±ce

  3

  Wykraczaj±ce

  4

  Punkty

   

  Zebranie informacji o Układzie Słonecznym i ich uporządkowanie.

   

  Zebrane wiadomości są niekompletne, nie zostały uporządkowane w logiczną całość
  Zebrane wiadomości są podstawowe, występują luki w wiedzy na temat Układu Słonecznego, wiadomości wstępnie uporządkowane.
  Zebrano dużo wiadomości, wiadomości zostały uporządkowane, tworzą logiczną całość – podstawy wiedzy o Układzie Słonecznym.
  Zebrano bardzo wiele różnorodnych informacji często wykraczających poza wymagane minimum. Wiadomości zostały uporządkowane i ułożone w czytelny schemat.
  1 - 4

   

  Zebranie i uporządkowanie informacji o wybranej planecie.

   

   

  Odszukano tylko niektóre informacje o planecie, uzupełnione zostały tylko niektóre rubryki tabeli, są błędy.
  Odszukano większość wymaganych informacji i uzupełniono większość rubryk w tabeli zbiorczej, nieliczne błędy rzeczowe.
  Odszukano prawie wszystkie wymagane informacje, tabela została uzupełniona, pojedyncze błędy rzeczowe.
  Wszystkie informacje zostały odszukane, często dodatkowo rozszerzone, całość tabeli bezbłędnie uzupełniona.
  1 - 4

   

  Zaprojektowanie stron.

   

   

  Projekt stron wykonany chaotycznie, zespół nie potrafi wybrać właściwych informacji, zbyt mało.
  Projekt zawiera minimalną ilość informacji, informacje dobrze dobrane, projekt mało czytelny.
  Projekt dobry, czytelny tworzy jasno sformułowaną całość. Wszystkie ważne informacje.
  Projekt bardzo przemyślany, jasny i czytelny; bardzo wiele różnorodnych informacji zobrazowane zdjęciami, schematami itp.
  1 - 4

   

  Wykonanie stron.

   

   

  Strony nieciekawe graficznie, błędy stylistyczne, językowe, ortograficzne i merytoryczne.
  Poprawne graficznie. Nieliczne błędy ortograficzne, merytoryczne, zdjęcia i ryciny.
  Strony ciekawe graficznie, liczne zdjęcia, ryciny; pojedyncze błędy językowe lub ortograficzne.
  Strony bardzo ciekawe graficznie, liczne zdjęcia ryciny, brak jakichkolwiek błędów.
  1 - 4

   

  Przedstawienie i obrona wykonanej pracy.

   

   

  Zespół nie potrafi obronić trafności doboru treści na swoich stronach, wypowiedzi chaotyczne świadczące o brakach w wiadomościach.
  Zespół nie potrafi obronić wszystkich dobranych wiadomości, wypowiedzi zawierają błędy rzeczowe.
  Zespół potrafił obronić wszystkie zamieszczone treści, wykazał zasadność ich zamieszczenia, w wypowiedziach pojedyncze błędy rzeczowe.
  Zespół w pełni potrafił obronić zasadność zamieszczenia właśnie takich informacji, wypowiedzi pełne, rzeczowe bez najmniejszych błędów.
  1 - 4

   

  Wróć do pocz±tku


  Konkluzja

  Drodzy Przyjaciele,

  Wasze strony zostaną zamieszczone w naszej księdze. Mamy nadzieję, że jeszcze wielu młodych mieszkańców naszej Galaktyki będzie miało okazję poszerzać swoje naukowe horyzonty korzystając z Waszej pracy. Mamy nadzieję, że również Wy zdobyliście wiele nowych doświadczeń i wiedzę, która z całą pewnością zostanie kiedyś spożytkowana dla dobra naszej wspólnej Galaktyki. Liczymy na dalszą współpracę. Zastanów się i odpowiedz czy teraz potrafiłbyś opowiedzieć swoim bliskim o Układzie Słonecznym tak, żeby ich zainteresować i poszerzyć ich wiedzę? Czy o innych planetach US wiesz równie dużo? Zajrzyj na strony przygotowane przez innych kolegów (pomoże ci to przygotować się do sprawdzianu o Układzie Słonecznym).
   

  Wróć do pocz±tku


  Źródła i zasoby


  http://astronomia.gery.pl/kosmos/
  http://encyklopedia.pwn.pl/493094_1.html
  http://wiem.onet.pl/wiem/004297.html
  http://swienty1.republika.pl/1.htm
  http://astronomia.pl/planety/
  http://astronomia.gery.pl/uklad_sloneczny/
  http://zdjeciednia.republika.pl/katalog.html
  http://swienty1.republika.pl/images/gplanety.htm
  http://wiem.onet.pl/wiem/0056ef.html

  Wydawnictwa:


  „Encyklopedia Szkolna – Wszechświat” Larousse, 1996
  „Przyroda – niezwykłe zjawiska. Odkrywanie Świata” Ch. Lazar, 1995
  „Encyklopedia PWN – Geografia”
  „Ziemia” D. Elsom, DEBIT 2000
  „Oxford Młodym – Astronomia” S. i J. Mitton, Polska Oficyna Wydawnicza 1996
  „Świat Bez Tajemnic. Słońce, Gwiazdy, Planety” J. Gaff, Polska Oficyna Wydawnicza 1990


   

  Wróć do pocz±tku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu