Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

WebQuest przeznaczony dla uczniów III klasy gimnazjum


Wykonany przez

Piotr Grzeszczyk
pgaf@op.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Chciałbym, aby każdy z Was, wykorzystując komputer i możliwości internetu, dowiedział się jak najwięcej o tym, co oznacza i do czego służy Numer Identyfikacji Podatkowej, co kryje się pod kolejnymi jego cyframi i jak sprawdza się, że NIP jest zapisany poprawnie.

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie:

 • odpowiedzieć na pytanie czym jest Numer Identyfikacji Podatkowej?
 • jakie dane zaszyfrowane są w numerze NIP?
 • czym różnią się numery 123-456-78-83 i 123-45-67-883?
 • co to jest cyfra kontrolna?
 • w jaki sposób obliczamy cyfrę kontrolną?

 

Wróć do pocz±tku


Proces

 1. Będziecie pracować w grupach 3-4 osobowych. W każdej grupie wytypujecie LIDERA odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy.


 2. LIDER nadzoruje proces zdobywania informacji:
  • czy jest Numer Identyfikacji Podatkowej?
  • jak zapisujemy pesel dla osób fizycznych a jak dla firm?
  • w jaki sposób obliczamy cyfrę kontrolną?
  • co to jest średnia ważona?
  • co to jest cyfra kontrolna?
  • jak oblicza się modulo 11?

 3. Zdobyte informacje mają być poparte przykładami.


 4. Wszystkie informacje mają być zapisane w dokumencie programu Microsoft Word w formie referatu.


 5. Na podstawie zebranych informacji proszę o utworzenie multimedialnej prezentacji w programie Microsoft Power Point dotyczącą Numeru Identyfikacji Podatkowej.

 

Wróć do pocz±tku


Ewaluacja

Wykonanie zadania

Początkowe (1 pkt.)

Rozwinięte (2 pkt.)

Zaawansowane (3 pkt.)

Wzorowe (4 pkt.)

Punkty

 

Poziom merytoryczny dokumentu

 

mało informacji
wiadomości niekompletne z rażącymi błędami merytorycznymi
wiadomości niekompletne, brak błędów merytorycznych
pełny opis, wzory i metody wyliczania cyfry kontrolne, liczne przykłady
1-4

 

Wykonanie dokumentu Word

 

 

dokument tylko zaczęty
dokument nieestetyczny, mało informacji, błędy stylistyczne i ortograficzne
dokument dobrze zaprojektowany, czytelny, z przykładowymi obliczeniami, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
dokument bardzo dobrze zaprojektowany, czytelny, z wyjaśnieniami, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
1-4

 

Wykonanie prezentacji w Power Point

 

 

prezentacja mało czytelna
zróżnicowane czcionki, zbyt dużo użytych kolorów
prezentacja dobrze zaprojektowana, czytelna, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
prezentacja wykonana bardzo dobrze, doskonałe wyjaśnienia
1-4

 

Współpraca w grupie

 

 

całkowity brak współpracy
większość pracy indywidualnej
dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie
doskonała współpraca w całej grupie
1-4
PUNKTACJA:

15-16 - bardzo dobry

12-14 - dobry

8-11 - dostateczny

5-7 - dopuszczający

0-4 - niedostateczny

 

Wróć do pocz±tku


Konkluzja

Wykonanie zadania dostarczy Wam wiedzy na temat metod szyfrowania, obliczania średniej ważonej, obliczeń modulo 11. Wykonane przez Was prace, wykonane w programie Microsoft Power Point, zostaną zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

 

Wróć do pocz±tku


Źródła, zasoby

W wykonaniu zadania pomocne będą informacje zamieszczone na stronach internetowych:

Ponadto można wykorzystać informacje zawarte na innych stronach internetowych.

 

Wróć do pocz±tku