GRANIASTOSŁUPY

WebQuest dla klasy VI szkoły podstawowej

Wykonany przez

Renata Kaczmarczyk
renataka6@wp.pl.Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

  "Trzeba, żeby się dzieci uczyły igrając i swawoląc,
  a do nas należy takie im podawać zabawki,
  takiemi je tylko rzeczami zajmować, w takie miejsca naprowadzać,
  gdzie się mogą nauczyć, czego żądamy."

Jędrzej Śniadecki

Większość z Was szóstoklasiści, posiada w domu komputer. Chciałabym abyście wykorzystali go do nauki i zdobywania informacji matematycznych. Wielokrotnie korzystaliście z komputera jako źródła informacji. Chciałabym Was przekonać, że komputer,a w szczególności Internet, mogą wam równiez pomóc do zdobywania wiedzy matematycznej. Myślę, że wykonane zadanie, jakie stawiam przed Wami, nie tylko poszerzy Waszą wiedzę na temat brył ale także wzbudzi w Was większe zainteresowanie matematyką.

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie:

 • zebranie informacji o własnościach różnych rodzajów brył;
 • opracowanie zdobytych informacji i przedstawienie ich w postaci dokumentu-plakatu lub prezentacji multimedialnej.

  Na przygotowanie swojego zadania macie 30 dni.
   POWODZENIA !

 

Wróć do początku


Proces

  Będziecie pracować w trzech grupach. W każdej grupie wybierzcie lidera. Liderzy losują jeden rodzaj brył z podanych poniżej i zbierzecie informacje na temat:
 • prostopadłościany (sześciany);
 • graniastosłupy proste i prawidłowe;
 • ostrosłupy.
 • Grupa dzieli się na dwie podrupy, pierwsza będzie wyszukiwać informacje i ciekawostki, a druga zajmować się będzie tworzeniem prezentacji multimedialnej lub plakatu.

  Mają to być informacje dotyczące własności brył-podstawy, ściany boczne, krawędzie. Najlepiej jakby te informacje były poparte rysunkami. Należy również znaleźć wzory na pole całkowite oraz objętość tych brył.

  Wszystkie informacje należy zamieścić, zgodnie z podziałem na grupy, mają być zapisane w postaci dokumentu - plakatu lub prezentacji multimedialnej.

  Przy tworzeniu opracowania dbajcie nie tylko o poprawność matematyczną, ale także ortograficzną.

   

  Wróć do początku


  Ewaluacja

  Praca będzie oceniana zespołowo, a oto kryteria tej oceny:

   

   

  Wymagania

  Podstawowe (1 pkt)

  1

  Rozszerzające(2 pkt)

  2

  Dopełniające (3 pkt)

  3

  Wykraczające (4 pkt)

  4

  Punkty

   

  Poziom merytoryczny dokumentu (plakat lub prezentacja multimedialna)

   

  kilka mało interesujących informacji
  wiadomości niekompletne, pobieżne z rażącymi błędami merytorycznymi
  wiadomości niekompletne, brak błędów merytorycznych
  pełny opis, wzory przedstawione na przykładach i rysunkach
  1 - 4

   

  Wykonanie prezentacji multimedialnej lub plakatu

   

   

  prezentacja tylko zaczęta
  prezentacja wykonana nieestetycznie, zawiera błędy stylistyczne i ortograficzne
  prezentacja ciekawa graficznie, dobry dobór kolorów, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
  prezentacja bardzo dobrze zaprojektowana i wykonana, atrakcyjna wizualnie, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
  1 - 4

   

  Współpraca w grupie

   

   

  całkowity brak współpracy
  większość pracy indywidualnej
  dobra organizacja pracy w grupy, współdziałanie w grupie
  doskonała współpraca całej grupy
  1 - 4

  SKALA OCENIANIA:

   12 - 11 bardzo dobry
   10 - 9 dobry
   8 - 6 dostateczny
   5 - 3 dopuszczający
   2 - 0 niedostateczny

   

   

  Wróć do początku


  Konkluzja

  Praca ta dostarczyła Wam wiedzy na temat różnych rodzajów brył. Plansze powiesimy na gazetce w pracowni matematycznej.

   Nauczyliście się też wyszukiwać informacje i przetwarzać je. Mam nadzieję, że tworzenie plakatów i prezentacji multimedialnej dostarczyło Wam wiele przyjemności i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.

   

  Wróć do początku


  Uwagi

  Plakaty powinny być wykonane na brystolu.

  Pracując nad tą prezentacją - plakatem możecie korzystać z podręczników do matematyki a inne ciekawe informacje znajdziecie w Internecie.

   

  Wróć do początku


  Źródła, zasoby

  Strony internetowe o matematyce.

  Podręczniki do matematyki lub o matematyce.

  Własne obserwacje i spostrzeżenia.

  Odnośnik do szablonów i przydatnych poradników.

  Możecie też skorzystać z innych stron internetowych dotyczących tematu.

   

  Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu