Jesteśmy przyjaciółmi Grochowa

WebQuest dla uczniów klas IV - VI do wykorzystania na zajęciach
koła polonistyczno-dziennikarskiego
w Szkole Podstawowej nr 72
im. Przyjacioł Grochowa
w Warszawie

Wykonany przez

Renatę Liszcz
adres e-mail rliszcz@wp.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Jesteście uczniami szkoły, która nosi imię Przyjaciół Grochowa. Niestety, nie wszyscy wiedzą skąd wzięła się nazwa naszej dzielnicy, jak dawno ona powstała, jaka jest jej historia i co ciekawego można dzisiaj zobaczyć w okolicy, w ktorej mieści się nasza szkoła. Przed Wami praca historyka, tropiciela i dziennikarza. Musicie zdobyć wszelkie informacje, zdjęcia, ciekawostki związane z najbliższą okolicą, a następnie udokumentować je. Spróbujcie zachęcić Waszych kolegów i koleżanki do poznania dzielnicy, której imię nosi nasza szkoła.

 

Wróć do początku


Zadanie

Zadaniem dla całego zespołu będzie zebranie ciekawych wiadomości na temat Grochowa oraz ich popularyzacja wśród uczniów naszej szkoły. Praca zostanie podzielona na zespoły, a efekty pracy poszczególnych grup utworzą całość.

 • Grupa Historyków: Zajmie się wyszukaniem informacji w Internecie lub innych żrodłach na temat dziejow Grochowa, pochodzenia jego nazwy, czasów od kiedy Grochów stał się częścią Warszawy. Wyczukajcie także zdjęcia historycznych map Warszawy lub wykonajcie je samodzielnie. Efekty poszukiwań należy przedstawić w postaci prezentacji programu PowerPoint.
 • Grupa Tropicieli: Ustali, które z historycznych miejsc zachowały się do dzisiaj. Odszuka ich zdjęcia w Internecie lub wykona je sama. Dokona opisu danego obiektu lub historycznego miejsca oraz zaprezentuje zebrane materialy w postaci prezentacji programu PowerPoint .
 • Grupa Przewodników: Zaznaczy na mapie Warszawy położenie historycznych obiektów związanych z Grochowem, które wybrała Grupa Tropicieli i opracuje dokładną informację jak do nich dotrzeć z miejsca, w którym znajduje się nasza szkoła. Informacje zapisze w postaci ulotki z opisem trasy prowadzącej do danego miejsca.
 • Grupa Dziennikarzy: zajmie się wydaniem kolejnego numeru gazetki szkolnej, w której zamieści materiały zebrane przez poszczególne grupy: informacje tekstowe, zdjęcia. W gazetce muszą być podane wiadomości o historii Grochowa, ważnych miejscach i sposobie dotarcia do nich. Gazetka powinna zachować szatę graficzną nawiązującą do poprzednich numerów.Całość należy nagrać na płytę CD.
 • Do wykonania zadania potrzebny będzie dostęp do Internetu, program PowerPoint, program Word.

   

  Wróć do początku


  Proces

  Zadanie, które stoi przed Wami należy wykonywać etapami. Zapoznajcie się poniżej z tym, co należy zrobić, aby osiągnąć ostateczny rezultat.

  1. Dzielicie się na grupy od 3 do 5 osob.
  2. Wybieracie osobę, która jest odpowiedzialna przebieg pracy w grupie, pełni ona rolę lidera.
  3. Grupa Historyków najpierw wyszukuje informacje w Internecie, w podanej literaturze, następnie tworzy prezentację PowerPoint dotyczącą historycznej przeszłości dzielnicy.
  4. Grupa Tropicieli ustala w porozumieniu z Grupą Historyków, które z historycznych miejsc zachowały się do dzisiaj. Odszukuje ich zdjęcia i sporządza na podstawie zebranych informacji opis zabytkow. Całość dokumentuje w postaci prezentacji PowerPoint.
  5. Grupa Przewodników na podstawie ustaleń Grupy Tropicieli dokonuje opracowania trasy turystycznej, wykorzystując nawigację satelitarną zumi dostępną w Internecie. Zebrane informacje (opis sposobu dotarcia ze szkoły do wybranego obiektu, z uwzględnieniem kolejnych ulic i środkow transportu) prezentuje w formie ulotki. Wykorzystuje edytor tekstu Word.
  6. Grupa Dziennikarzy wydaje kolejny numer gazetki szkolnej "SIEDEMDZIESIĄTKA DWÓJKA". Zbiera informacje od poszczegolnych grup i redaguje odnośne artykuly dotyczące przeszlości Grochowa, ciekawych miejsc, i sposobu dotarcia do nich. Szata graficzna gazetki ma nawiązywać do wcześniejszych numerow.
  7. Przy wyszukiwaniu informacji korzystacie ze stron internetowych, które znajdują się poniżej oraz podanej literatury.
  8. Przy tworzeniu opracowania proszę dbać o formę graficzną, ale też ortograficzną i stylistyczną prezentacji.
  9. W razie potrzeby na każdym etapie pracy można się konsultowac z nauczycielem.

   

  Wróć do początku


  Ewaluacja

  Wasza praca nie będzie oceniana stopniem. Poniższa tabela pomoże Wam jednak dokonać samooceny, czyli w jakim stopniu udało Wam się zrealizować temat. Wykonanie zadania zgodnie z wymaganiami przewidzianymi na kolejnych poziomach skutkuje przyznaniem grupie 5 punktow za każdy poziom , czyli maksymalnie 20.
  GRATULACJE dla tych, którzy osiągnęli maksymalny wynik!

  Wymagania

  Podstawowe

  1

  Rozszerzające

  2

  Dopełniające

  3

  Wykraczające

  4

  Punkty

   

  Grupa Historyków

   

  wymienienie danych o Grochowie, opisanie położenia geograficznego dzielnicy, informacje dotyczące teraźniejszości przedstawienie informacji w prezentacji PowerPoint
  opisanie okoliczności powstania Grochowa, streszczenie najważniejszych wydarzeń z przeszłości
  historia oraz czasy współczesne zobrazowane zdjęciami
  najważniejsze wydarzenia poparte odnośnikami do zródeł, ciekawostki historyczne
  20

   

  Grupa Tropicieli

   

   

  wybór minimum pięciu zabytkowych miejsc, odrszukanie ich zdjęć, umieszczenie pod zdjęciami podpisów z nazwą obiektu , przedstawienie w postaci prezentacji PowerPoint
  umieszczenie przy zdjęciach informacji z jakim wydarzeniem są związane
  dokładne opisanie przeszłości zabytku, ciekawostki
  najwazniejsze wydarzenia poparte odnośnikami do zródeł, dodatkowe informacjie w postaci zdjęć, map dotyczących przeszłości historycznej
  20

   

  Grupa Przewodników

   

   

  zamieszczenie zdjęcia zabytku oraz podanie adresu, gdzie go można odnaleźć w naszej dzielnicy, zapisanie informacji w postaci dokumentu Word
  dodatkowe umieszczenie opisu dojścia lub dojazdu do podanego miejsca spod szkoły
  zamieszczenie fragmentu mapy oraz zaznaczenie położenia historycznego miejsca na mapie
  nadanie dokumentowi formy ulotki informacyjnej dla turystów
  20

   

  Grupa Dziennikarzy

   

   

  zebranie informacji z pozostałych grup, dokonanie selekcji i przedstawienie ich w formie dokumentu Word
  przedstawienie zebranych informacji w formie oddzielnych artykułów na tematy podane w zadaniu
  nadanie zebranym informacjom szaty graficznej nawiązującej do kolejnych numerów gazetki szkolnej
  wydrukowanie gazetki szkolnej oraz nagranie jej zawartości na płytę CD
  20

   

  Wróć do początku


  Konkluzja

  Nasza szkoła nosi imię Przyjaciół Grochowa, stąd każdy jej uczeń powinien znać przynajmniej podstawowe informacje na temat dzielnicy, w której się ona znajduje. Należy pamiętać, że miejsce w którym mieszkamy, jest z wielu względów interesujące i naprawdę warto je poznać. Wasza praca ma za zadanie przybliżyć Grochów i jego okolice naszej społeczności uczniowskiej oraz innym zainteresowanym osobom. Powodzenia!

   

  Wróć do początku


  Źródła, zasoby

  Podczas pracy korzystajcie z niżej podanych adresów stron internetowych oraz literatury dostępnej w bibliotece szkolnej:

  Wiadomości historyczne :

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Groch%C3%B3w_(Warszawa)

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Praga_Po%C5%82udnie

  http://www.grochow.pl

  Wyszukiwanie zdjęć :

  http://images.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi/

  Wyszukiwanie obiektów na mapie:

  http://maps.google.pl/

  http://www.zumi.pl

  Książki, z których również można skorzystać:

  1. Henryk Wierzchowski "Historia dzielnicy Praga Południe", Warszawa 2005
  2. Józef Poliński "Grochów przedmurze Warszawy", Warszawa 2004
  3. Jerzy S. Majewski, Dariusz Bartoszewicz, Tomasz Urzykowski "Spacerownik warszawski" Biblioteka Gazety Wyborczej

   

  Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu