Władza

WebQuest na temat zjawiska władzy przeznaczony dla klasy IV

Wykonany przez

Sylwia Zborowska
s.zborowska@wp.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Na pewno od najmłodszych lat spotkaliście się z pojęciem władzy, chociażby w telewizji i na pewno kojarzycie ją z politykami :-) Ale czy zastanawialiście się, co to tak naprawdę jest i kogo dotyczy? Zapewne nie raz byliście w sytuacji, kiedy musieliście podporządkować się rodzicom, decydowaliście, co chcecie robić wieczorem, wzięliście na siebie obowiązek wyprowadzania psa na spacer i byliście odpowiedzialny za porządek w swoim pokoju. I właśnie także takie sytuacje z życia codziennego dotyczą zagadnienia władzy!

 

Wróć do początku


Zadanie

Zadanie jest proste. Stwórzcie stronę internetową dotyczącą różnych aspektów zagadnienia władzy tak, aby każdemu internaucie zaglądającemu na waszą stonę pomogła ona uświadomić sobie, jaką rolę pełni władza w jego życiu. Podzielicie się na cztery zespoły. Pierwsza grupa zajmie się zagadnieniem władzy jako zjawiskiem społecznym, druga władzą w rodzinie, trzecia parlamentem, a czwarta psychologią władzy.

 

Wróć do początku


Proces

 1. Podzielcie się na cztery trzyosobowe zespoły. Spośród siebie wybierzcie lidera, który będzie odpowiedzialny za koordynację pracy zespołu.
 2. Zadania dla poszczególnych grup:
  • Grupa pierwsza - Władza jako zjawisko społeczne

  • Odpowiedzcie na pytania:
  • - Co to jest władza?
   - Dlaczego ludzie mają władzę?
   - Czy to jest dobre, że ludzie mają władzę nad innymi?
   - Co by było, gdyby nie było władzy?
   - Komu władza daje korzyści?
   - Czy ludzie zawsze są zadowoleni ze swojej władzy?
   - Co to jest pajdokracja?
  • Wykonajcie rysunek, jak wyglądałby świat, gdyby rządziły w nim dzieci.
  • Potrzebne informacje znajdziecie:
   http://pl.wikipedia.org/wiki
   http://pl.wikiquote.org/wiki
   http://portalwiedzy.onet.pl

   Wykorzystajcie programy:
   Paint
   Word

   Grupa druga - Władza w rodzinie

  • Wyjaśnijcie, co to jest rodzina.
  • Zastanówcie się, kto pełni władzę w waszych rodzinach i dlaczego?
  • Przedstwcie za pomocą tabeli obowiązki członków rodziny.
  • Przeprowadźcie ankietę w klasie, zadając uczniom pytanie, kto w ich rodzinach ma wpływ na podejmowanie decyzji? Opracujcie te wyniki i przedstawcie za pomocą wykresu.
  • Potrzebne informacje znajdziecie:
   http://pl.wikipedia.org/wiki

   Wykorzystajcie programy:
   Excel
   Word

   Grupa trzecia - Parlament

  • Wykonajcie prezentację dotyczącą systemu władzy w Polsce.
  • Na podstawie obserwacji napiszcie, czy Polacy są zadowoleni ze swojej władzy i w jaki sposób to okazują?
  • Podejmijcie wspólnie decyzję dotyczącą noszenia mundurków szkolnych. Spróbujcie tego dokonać przy obowiązującej zasadzie jednomyślności, a następnie większości głosów. Opiszcie swoje doświadczenia.
  • Potrzebne informacje znajdziecie:
   http://pl.wikipedia.org/wiki
   http://www.poland.gov.pl
   http://www.bmb.pl/wladza.pl/

   Wykorzystajcie programy:
   PowerPoint
   Word

   Grupa czwarta - Psychologia władzy

  • Wymieńcie wady i zalety bycia władcą i poddanym. Zaprezentujcie swoje przemyślenia w tabeli.
  • Jak zachowują się ludzie, kiedy dochodzą do władzy? Spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie na podstawie komiksu "Smerf Naczelnik".
  • Wymyślcie podobną historyjkę dotyczącą właśnie takiego zachowania i przedstawcie ją za pomocą fotokomiksu.
  • Potrzebne informacje znajdziecie:
   http://free.of.pl/k/kubaro/przygody/smerf_naczelnik.html
   http://www.smerfy.net/postacie_smerfy.php
   http://pl.wikipedia.org/wiki

   Wykorzystajcie programy:
   PowerPoint
   Word

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Zawartość merytoryczna; gromadzenie danych, ich uporządkowanie

 

Niepełny opis. Duża ilość błędów merytorycznych, stylistycznych i ortograficznych.
Inforamcje przedstawione mało ciekawie, pojawiające się błędy.
Temat przygotowany prawidłowo, ciekawie. Nieliczne błędy ortograficzne, stylistyczne.
Temat opracowany bardzo ciekawie i bezbłędnie. W opracowaniu zawarte są wszystkie wyznaczone informacje.
1-4

 

Wrażenia wizualne - styl i forma (prezentacja i folder).

 

 

Prezentacja i folder nieestetyczne, ubogie. Brak elementów graficznych.
Pace przejrzyste, układ treści dość czytelny, niewłaściwy dobór kolorów, uboga ilość grafiki.
Prace przejrzyste, ciekawe, treści poprawnie rozmieszczone, prawidłowy dobór kolorów.
Bardzo dobrze zaprojektowane prace, przejrzyste, czytelne, dobre rozmieszczenie grafiki i tekstu.
1-4

 

Estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonania prac

 

 

Prace nie w pełni wykonane, niestaranne.
Prace wykonane częciowo, mało estetycznie.
Ciekawy sposób wykonania.
Oryginalne i ciekawe wykonanie.
1-4

 

Umiejętność współpracy w grupie

 

 

Brak współpracy w grupie
Większość pracy indywidualnej.
Dobra organizacja pracy grupy.
Wzorowa współpraca w grupie.
1-4

Punktacja:
15-16 ocena celująca
13-14 ocena bardzo dobra
10-12 ocena dobra
9-6 ocena dostateczna
5-8 ocena dopuszczająca
0-4 ocena niedostateczna

Wróć do początku


Konkluzja

Mam nadzieję, że po dokonaniu wnikliwej analizy zjawiska władzy, przekonacie się, że zgłębienie tego tematu jest konieczne, by poznać mechanizmy współżycia społecznego.

 

Wróć do początku


Uwagi

Drodzy uczniowie, postarajcie się wykonać swoje prace jak najlepiej, ponieważ będziecie je prezentować swoim kolegom i koleżankom. Na prezentację całego projektu dotyczącego zagadnienia władzy macie godzinę lekcyjną. Postararajcie się przygotować tak, by występy poszczególnych grup trwały 10-15 minut.

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Strony internetowe, z których możecie korzystać zostały podane przy podziale zadań na poszczególne grupy. Warto również zajrzeć do encyklopedii i podręcznika do historii.

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu