ELEMENTY ELEKTRONIKI - TRANZYSTORY

WebQuest dla II klasy technikum dla zawodu: technik elektronik

Wykonany przez:

Tomasz Suwalski
Tomaszek@radom.netWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Tranzystor jest podstawowym elementem elektronicznym o trzech końcówkach (elektrodach) służącym do wzmacniania lub przełączania sygnałów elektrycznych. Stosowany jest obecnie praktycznie we wszystkich urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, sprzęcie powszechnego użytku a także stanowi składowy element wszystkich produkowanych układów scalonych mających zastosowanie miedzy innym w komputerach.Tranzystory dzielimy na różne rodzaje oraz różne grupy w zależności od parametrów sygnałów elektrycznych jakie przekształcają. Wykonywane są w różnych technologiach wykorzystujących german, krzem oraz inne materiały półprzewodnikowe. 

Wróć do pocz±tku


Zadanie

Należy przygotować następujące referaty, które powinny zawierać:

 • ogólną informację o budowie oraz zasadzie działania tranzystora.
 • informacje o rodzajach tranzystorów ze względu na technologię wykonania.
 • informacje o rodzajach tranzystorów ze względu na parametry sygnałów przenoszonych.
 • informacje o podstawowych układach pracy tranzystora bipolarnego.
 • informacje o podstawowych układach pracy tranzystora unipolarnego.
 • przykładowe parametry techniczne wybranych typów tranzystorów.
 • przykładowe układy z zastosowaniem tranzystorów.

Referat powinien być przygotowany w formie pisemnej. Referat należy wygłosić.Należy również:

 • ściągnąć z internetu informacje dotyczące istniejących na rynku światowym producentów tranzystorów,
 • dokonać analizy ekonomicznej dotyczącej grup cenowych pozczególnych typów wybranych tranzystorów
Wróć do pocz±tku


Proces

W ramach zadania będziecie pracowali w zespołach trzyosobowych. Aby wykonać zadanie powinniście:

 1. Zajrzeć na strony internetowe poświęcone elementom elektronicznym oraz strony producentów, dystrybutorów i sprzedawców tranzystorów.
 2. Warto także odwiedzić Wikipedię
 3. Należy również posłużyć się dowolną wyszukiwarką internetową


W części dotyczącej opisu parametrów technicznych tranzystorów należy uwzględnić tylko te podstawowe istotne z punktu widzenia użytkownika.

 

Wróć do pocz±tku


Ewaluacja

Praca będzie oceniana według następujących kryteriów:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Wartość merytoryczna (jakość i ilość informacji)

 

Informacje pobieżne, nie kompletne
Podane informacje poprawne, brak szczegółów
Komplet informacji potrzebnych do pełnej analizy dzałania tranzystorów
Pojawiły się ważne dokładne informacje występujące w dokumentacjach technicznych wybranych tranzystorów
1-4

 

Estetyka pracy pisemnej i styl wystąpienia ustnego

 

 

Praca pisemna niestaranna, wystąpienie ustne chaotyczne
Praca pisemna przejrzysta, wystąpienie ustne zrozumiałe
Praca pisemna przemyślana, logiczna, informacje przedstawione we właściwej kolejności. Prezentacja ustna bardzo ciekawa, poprawny styl, przedstawione wszystkie informacje.
Wzorowa, oryginalna prezentacja, informacje przedstawione w bardzo interesujący sposób.
1-4

 

Umiejętność pracy w grupie

 

 

Całkowity brak współpracy
Praca głównie indywidualna
Dobra organizacja, wsółdziałanie.
Doskonała współpraca, właściwy podział obowiązków, uzupełnianie się.
1-4

 

Prawa autorskie

 

 

Brak informacji dotyczących źródeł materiałów.
Niekompletna informacja materiałów źródłowych.
Pełna informacja dotycząca materiałów źródłowych.
Pełna informacja dotycząca materiałów źródłowych potwierdzona w kontaktach z przedstawicielami firm dystrybucyjnych.
1-4

 

razem

 

 

16


OCENY:
 1. 16pkt - celujący,
 2. 13-15pkt - bardzo dobry,
 3. 11-12pkt - dobry,
 4. 8-10pkt - dostateczny,
 5. 5-7pkt - dopuszczający,
 6. 0-4pkt - niedostateczny.

 

Wróć do pocz±tku


Konkluzja

Jednym z celów jest to aby uczniowie nauczyli się samodzielności w wyszukiwaniu oraz praktycznym zastosowaniu informacji.

 

Wróć do pocz±tku


Uwagi

Można ten webquest wykorzystać jako element zajęć dotyczących budowy, zasady działania oraz wykorzystnia tranzystorów.

 

Wróć do pocz±tku


Źródła, zasoby

Elementy elektroniczne - tranzystory:
www.elportal.pl

www.elektroda.pl

www.cyfronika.pl

www.elektronika.org.pl

www.micros.com.pl 

Wróć do pocz±tku

Wykonano na podstawie szablonu