GÓRY POLSKI

WebQuest dla klasy VI szkoły podstawowej "Cudze chwalicie, swego nie znacie"

wykonany przez Tomasza Wiśniewskiego


e-mail:efs_489@edu.oeiizk.waw.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Jednym z najpiękniejszych elementów polskiego krajobrazu są góry. Od dawna stanowią one natchnienie dla wielu pokoleń poetów, pisarzy czy malarzy. Na pewno słyszałeś takie nazwy geograficznejak:Tatry, Beskidy, Karkonosze. Nie wszyscy znają odmienność tych pasm górskich. Chciałbym abyś i ty mógł poznać ich charakterystyczne cechy(roślinność,świat zwierzęcy,kulturę górali).

 

Wróć do pocz±tku


Zadanie

Zanim poznasz wspaniałe pasma górskie leżące na terenie naszego kraju, będziesz musiał zebrać informacje na temat jednego z nich. Twoim żródłem zasobów będzie Internet. Musisz tak wybierać informacje, aby dotyczyły one charakterystycznych cech danego pasma górskiego. Poszukaj ciekawych zdjęć, które uzupełnią wyselekcjonowane przez ciebie informacje. Zgromadzony materiał przedstawisz przy pomocy prezentacji multimedialnej w programie Microsoft PowerPoint.

 

Wróć do pocz±tku


Proces

 • 1. Zostaniecie podzieleni na pięć zespołów złożonych z 4-5 uczniów.
 • 2. Każda grupa wybierze osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania.
 • 3. W drodze losowania wybierzecie pasmo górskie do opracowania.
 • 4. Wykorzystując zasoby Internetu zbierzecie najważniejsze informacje dotyczące wylosowanego pasma:
 • roślinność i zwierzęta
 • parki narodowe
 • kultura ludowa
 • zabytki kultury materialnej.
 • 5. Wybrane informacje umieścicie w prezentacji multimedialnej wykonanej w programie PowerPoint.
 • 6. Przedstawicie przed klasą efekty swojej pracy zawarte w prezentacji.

   Podzielcie się pracą sprawiedliwie. Na wykonanie prezentacji macie 4 tygodnie.

   Powodzenia

    

   Wróć do pocz±tku


   Ewaluacja

   Praca będzie oceniana zespołowo. Warto zaangażować się w pracę nad projektem ponieważ każdy z zespołu ma wpływ na stopień pozostałych członków grupy. Zapoznaj się z tabelą, która przedstawia elementy projektu podlegające ocenie.

   Wymagania

   Podstawowe

   1

   Rozszerzające

   2

   Dopełniające

   3

   Wykraczające

   4

   Punkty

    

   Zawartość merytoryczna prezentacji

    

   Materiał opracowany pobieżnie, niepełny opis, błędy językowe i ortograficzne.
   Temat zrealizowany poprawnie, brak szczegółów, niewielkie błędy językowe.
   Temat zrealizowany poprawnie, dużo szczegółów, brak błędów językowych i ortograficznych.
   Temat obszernie opracowany, poprawny merytorycznie, dużo ciekawostek.
   0-5

    

   Poprawność wykonania prezentacji PowerPoint

    

    

   Prezentacja nieestetyczna, zbyt dużo niewłaściwie rozmieszczonego tekstu, brak grafiki.
   Prezentacja przejżysta, zły dobór kolorów, uboga grafika.
   Prezentacja skonstruowana z zachowaniem regół prostoty i czytelności.
   Bardzo dobrze skonstruowana prezentacja, czytelna, atrakcyjna wizualnie, właściwa ilość tekstu i grafiki, właściwy dobór kolorów.
   0-5

    

   Jakość sposobu wypowiedzi prelegenta

    

    

   Brak swobody wypowiedzi, poprawności językowej i kontaktu z publicznością.
   Brak swobody wypowiedzi, niewielkie błędy językowe, nikły kontakt z publicznością.
   Swoboda wypowiedzi, mała płynność, zaangażowanie emocjonalne, kontakt z publicznością.
   Pełna swoboda wypowiedzi, odpowiednie zaangażowanie emocjonalne, kontakt z publicznością, korzystanie z nadprogramowych eksponatów.
   0-5

    

   Umiejętność współpracy w grupie

    

    

   Brak współpracy w grupie.
   Większość pracy wykonana indywidualnie.
   Dobra organizacja pracy w grupie.
   Doskonała organizacja i współpraca całej grupy.
   0-5

   Punkty i oceny

   20
   celująca
   19-18
   bardzo dobra
   17-16
   dobra
   15-11
   dostateczna
   10-6
   dopuszczająca
   5-0
   niedostateczna

    

   Wróć do pocz±tku


   Konkluzja

   Celem projektu było zainteresowanie Was problematyką polskich gór. W czasie pracy nad prezentacją mieliście okazję poznać jedne z najpiękniejszych zakątków naszego kraju. Mam nadzieję, że będziecie chcieli je odwiedzać nie tylko wirtualnie. Chciałbym, aby ten projekt rozbudził Waszą ciekawość i był początkiem wielu wypraw krajoznawczych.
    

   Wróć do pocz±tku


   Uwagi

   Po przedstawieniu poszczególnych prezentacji zostaną one połączone w jedną całość pod nazwą "Cudze chwalicie, swego nie znacie".Zostanie ona przekazana nauczycielom jako pomoc do lekcji przyrody.

    

   Wróć do pocz±tku


   Żródła, zasoby

   Podczas pracy skorzystaj z następujących linków:

   http://images.google.pl/images?gbv=2&hl=pl&q=beskidy

   http://images.google.pl/images?gbv=2&hl=pl&q=karkonosze

   http://images.google.pl/images?gbv=2&hl=pl&q=bieszczady

   http://images.google.pl/images?gbv=2&hl=pl&q=gorce

   http://images.google.pl/images?gbv=2&hl=pl&q=pieniny

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Bieszczady

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Karkonosze

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieniny

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Gorce

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_narodowe_w_Polsce
   Wróć do pocz±tku

   Data ostatniej aktualizacji 29.05.2008. Wykonano na podstawie szablonu