Ewaluacja

 

 

Strona główna
Wprowadzenie
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Podsumowanie
Żródła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania

Podstawowe

Rozszerzające

Dopełniające

Wykraczające

Punkty

 

Zawartość merytoryczna i sposób przedstawienia informacji

 

duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis

poprawnie zrealizowany temat, brak szczegółów

Zawartość merytoryczna prawidłowa, ale temat przedstawiony nieciekawie

w pracy zawarte są wszystkie wyznaczone informacje, temat opracowany ciekawie i bezbłędnie

1-4

 

Estetyka i pomysłowość wykonania pracy

 

praca mało ciekawa, niedopracowana

praca ciekawa ale informacje przedstawione w sposób chaotyczny

praca bardzo ciekawa, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w uporządkowany sposób

oryginalna praca, przedstawienie informacji w interesujący sposób, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów

1-4

 

Stopień zrealizowania celu pracy

 

 

cele nie w pełni zrealizowane, potraktowane pobieżnie

cele zrealizowane, ale bardzo ogólnikowo

założone cele dokładnie zrealizowane

wszystkie cele zrealizowane, praca wykonana pomysłowo i oryginalnie

1-4

 

umiejętność współpracy w grupie

 

 

całkowity brak współpracy

praca indywidualna

dobra organizacja pracy, współdziałanie w grupie

doskonała współpraca całej grupy

1-4

skala ocen:

 

16 pkt    
15-14 pkt
13-12 pkt
11-8 pkt
7-4 pkt  
3-0 pkt

celująca

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

niedostateczna

 

 

 

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Podsumowanie | Żródła

Ostatnia aktualizacja tej witryny:24-05-08