Wprowadzenie

 

Strona główna
Wprowadzenie
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Podsumowanie
Żródła

 

Wszystko mi wolno,

 ale nie wszystko pożyteczne;

 wszystko mi wolno,

 ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy.”

 

 

 

Współczesna cywilizacja promuje naiwne czy wręcz utopijne wizje ludzkiej wolności. Gdzie leży granica między eksperymentowaniem a uzależnieniem- ta granica jest płynna. Uzależnienie to utrata kontroli nad własnym myśleniem, zachowaniem a w konsekwencji także nad życiem. Życie sprowadza się do ciągłego poszukiwanie kontaktu z substancją lub sytuacją, wyzwalającą określony, dobrze znany stan emocjonalny.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Podsumowanie | Żródła

Ostatnia aktualizacja tej witryny 24-05-08