MONETY


ŚRODEK PŁATNICZY CZY INWESTYCJA ?


WebQest dla klasy I liceum - technologia informacyjna


Wykonał: Wiesław Żukowski
zuk@op.pl

Codziennie mamy kontakt z pieniędzmi, m. in. monetami. Wśród monet obiegowych jest grupa monet okolicznościowych o nominale 2zł, wykonanych ze stopu Nordic Gold - stopu przypominającego do złudzenia złoto.


M E N U

Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Źródła


Zadanie

Waszym zadaniem będzie:
Utworzenie mini słownika z pojęciami dotyczącymi kolekcjonowania monet (przykładowe hasła: awers, rewers, moneta obiegowa, kolekcjonerska, próbna, znak menniczy, stan zachowania, stempel lustrzany, stempel odwrócony itp).
Zebranie informacji o tematyce przedstawionej na monetach - co uwieczniono: grupy tematyczne i przykłady.
Znalezienie informacji dotyczących "prawdziwej wartości" monet: ceny katalogowe, ceny aukcyjne, rekordy cenowe.
powrót do menu


Proces

Będziecie pracować w trzech grupach. Grupa opracowuje jedno zagadnienie. W każdej grupie wybierzcie lidera odpowiedzialnego za przebieg waszej pracy.
Opracowanie ma zawierać informacje na powyżej postawione zadania. Efektem końcowym będzie sprawozdanie w edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym w formie wydruku. Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, które znajdują się poniżej lub znaleźć inne źródła. Przy tworzeniu opracowania dbajcie nie tylko o poprawność stylistyczną, ale także ortograficzną. Czas na przygotowanie opracowania - 2 tygodnie. Ocena pracy będzie grupowa tzn. wszystkie osoby w grupie dostaną tę samą ocenę.
powrót do menu


Ewaluacja

Skala oceniania:
punkty ocena
12 celująca
10-11 bardzo dobra
8-9 dobra
6-7 dostateczna
4-5 dopuszczająca
0-3 niedostateczna


Wymagania Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Wykraczające Punkty
Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru). Duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis. Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz uzasadnienia własnej opinii dany temat. Pokaźny zbiór informacji, lecz powściągliwa argumentacja i mało przekonywujące uzasadnienie. Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące argumentacji i uzasadnienia wyboru. 0-4
Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie). Słaba współpraca z przewagą pracy indywidualnej. Dość dobra współpraca ale brak jedności działania w grupie. Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie. Doskonała współpraca całej grupy. 0-4
Wybieranie i gromadzenie danych. Kilka, mało interesujących informacji. Temat zrealizowany pobieżnie bądź lub z rażącymi błędami merytorycznymi. Temat zrealizowany nie w pełni, brak błędów merytorycznych. Temat zrealizowany w pełni, brak błędów merytorycznych. 0-4

powrót do menu


Konkluzja

Praca, którą wykonaliście pozwoliła wam zgłębić wiedzę na temat monet. Celem zadania było znalezienie informacji o monetach, nie jako środku płatniczym, lecz źródle wielu różnorodnych, ciekawych informacji. Przeglądając aukcje internetowe zauważamy, że jest to również dobra inwestycja, którą można rozważyć w planie swojego oszczędzania.
powrót do menu


Źródła

Wykonując opracowanie możecie korzystać z poniższych lub innych stron internetowych:
http://www.nbp.pl
http://www.monetki.friko.pl
http://www.e-numizmatyka.pl
http://www.allegro.pl
http://www.swistak.pl

Przeglądarek internetowych:
http://www.google.pl
http://www.altavista.com

powrót do menu