Kto szybciej zgadnie? Podzielność liczb

Większość z Was posiada komputery w domu. Wykorzystajmy go do nauki aby móc poszerzyć Wasze wiadomości i zainteresowania matematyką. Dziś zajęcia dotyczyć będą poszukiwania dzielników liczby. Wszystkie informacje potrzebne do rozwiązania zadania znajdziecie w zeszycie lub książce do matematyki kl. V. Wiele ciekawych informacji poszerzających Wasza wiedzę znajdziecie w internecie. Mam nadzieję, że ten sposób nauki zachęci Was do głębszego przyswojenia wiedzy, a jednocześnie zmusi do chwili refleksji: czy wszystko wiemy już nt. podzielności liczb.

 Zapraszam do wspólnej zabawy i spróbowania swych sił w matematycznej przygodzie.

M E N U

ZADANIE
PROCES
EWALUACJA
KONKLUZJA
ŹRÓDŁA ZASOBY

Zadanie

Waszym zdaniem będzie zebranie informacji na temat cech podzielności liczb oraz liczb pierwszych (złożonych). Zdobyte informacje należy opracować i przedstawić w postaci dokumentu programu Microsoft Word. 
POWRÓT DO MENU
liczydła

PROCES

Praca w grupach 3-osobowych. Wybór lidera odpowiedzialnego za podział pracy w grupie. 

1. Liderzy losują zadania na temat cech podzielności:

Zadanie 1 Spośród liczb 15,27,54,81,1440, 2001, 50505, 51201, 60606, 81 927 wypisz liczby .

- GRUPA I - podzielne przez 2, 3, 5

- GRUPA II - podzielne przez 2, 5, 9

- GRUPA III - podzielne przez  3, 4, 5.

Zadanie 2 /wspólne/ 

Wskaż spośród liczb 112, 101, 225, 126 1001, 127, 3005 liczby pierwsze. 

Które z nich nie są liczbami pierwszymi? Dlaczego?

 

2. Zdobycie /powtórzenie/ informacji nt. cech podzielności oraz liczb pierwszych i złożonych.

3. Wykonanie zadań na które znajdujemy rozwiązania.

4. Zapisanie dokumentu w postaci programu Microsoft Word.   
POWRÓT DO MENU

EWALUACJA

Wykonanie zadania

Początkowe (1-3pkt)

Zaawansowane (2-6pkt)

Punkty

Poziom merytoryczny opracowanego dokumentu. Wykonanie dokumentu.  Wiedza merytoryczna uboga, ograniczająca się do wiadomości z lekcji. Wiedza merytoryczna rozszerzona. Dokument wykraczający poza wiadomości z podręcznika

1 - 6

Współpraca w grupie Brak współpracy. Indywidualne poszukiwania informacji przez uczniów.  Grupa ma jasno określone cele. Każdy z członków ma określone cele. Zebranie wiadomości nie budzi zastrzeżeń

1 - 6

Badanie podzielności liczb naturalnych w tym własności liczb pierwszych i złożonych., umie zastosować poznane cechy podzielności w praktyce. Szuka i wypisuje oprawnie dzielniki liczby.   zapisuje liczby spełniające dane warunki. Formułuje hipotezy dotyczące liczb i potrafi je obronić

1 - 6


PUNKTACJA:

18 - celujący

16 - 17 - bardzo dobry

13 --15 - dobry

8 - 12 - dostateczny

5 - 7 - dostateczny

0 - 4  - niedostateczny

 

POWRÓT DO MENU

KONKLUZJA

Praca wykonana przez n as poszerzyła Waszą wiedzę na temat cech podzielności liczb. Jednocześnie, bazując na innych źródłach wskazanych w tekście możemy stwierdzić, że są też cechy podzielności których nie mogliśmy na lekcji poznać. Mam nadzieję, ze praca którą wykonaliście, przyniosła Wam wiele satysfakcji, a wiedza którą nabyliście przyniesie Wam korzyści w przyszłej nauce.

POWRÓT  DO MENU

ŹRÓDŁA, ZASOBY

Cechy podzielności liczb

Podzielność liczb


POWRÓT DO MENU