Webquest - Zakopane


Go to content

Main menu:


Ewaluacja

Zadanie Początkowe (1) Rozwinięte (2) Zaawansowane (3) Wzorcowe (4)
Wybór
ciekawego
miejsca podróży
wraz z
uzasadnieniem
Przygotowanie 1
propozycji
miejsca
wycieczki bez
uzasadnienia.
Przygotowanie
kilku propozycji
miejsc wycieczki
bez uzasadnienia.
Przygotowanie 2
propozycji miejsca
wycieczki wraz z
uzasadnieniem.
Przygotowanie kilku
alternatywnych
propozycji miejsc
wycieczki wraz z
solidnym uzasadnieniem
każdej z nich.
Stworzenie
grafiku
wycieczki i
podanie
propozycji
zagospodarowa
nia czasu
wolnego.
Stworzenie
ogólnego
grafiku. Brak
propozycji
spędzenia czasu
wolnego.
Stworzenie
ogólnego grafiku.
Propozycja
spędzenia czasu
wolnego
nieprzemyślana.
Stworzenie
szczegółowego
grafiku z
uwzględnieniem
godzin zwiedzania
oraz propozycja
spędzenia czasu
wolnego.
Stworzenie
szczegółowego i
elastycznego (istnieje
możliwość przesuwania
poszczególnych zajęć)
grafiku z
uwzględnieniem godzin
zwiedzania oraz kilku
propozycji spędzenia
czasu wolnego.
Zrobienie
kosztorysu
całościowego.
Przygotowanie
ogólnego
kosztorysu
(zawiera: koszty
przejazdów,
opłaty za
noclegi) - liczne
błędy
rachunkowe.
Przygotowanie
ogólnego
kosztorysu
(zawiera: koszty
przejazdów, ceny
biletów wstępu,
opłaty za wejście
na trasy, opłaty za
noclegi).
Przygotowanie
szczegółowego
kosztorysu (zawiera:
koszty przejazdów,
ceny biletów wstępu,
opłaty za wejście na
trasy, koszt
wyżywienia, opłaty za
noclegi,
ubezpieczenie) -
występują małe błędy
rachunkowe.
Przygotowanie
szczegółowego
kosztorysu (zawiera:
koszty przejazdów,
ceny biletów wstępu,
opłaty za wejście na
trasy, koszt
wyżywienia, opłaty za
noclegi, ubezpieczenie).
Ogólny koszt wycieczki
jest podany w
przeliczeniu na jednego
ucznia.
Obliczenie
długości
wszystkich
odcinków
wycieczki i
prezentacja
wyników.
Nieprzemyślany i
nieciekawy
sposób
prezentacji
obliczeń.
Zawiera liczne
błędy
obliczeniowe.
Ciekawy sposób
prezentacji
obliczeń. Zawiera
błędy
obliczeniowe.
Ciekawy sposób
prezentacji obliczeń.
Brak jakichkolwiek
błędów
obliczeniowych.
Ciekawy, oryginalny
sposób prezentacji
obliczeń w
niekonwencjonalnej
formie. Brak
jakichkolwiek błędów
obliczeniowych.
Stworzenie
spisu rzeczy
niezbędnych
podczas
wycieczk
Nieuporządkow
ana i niepełna
lista niezbędnych
rzeczy.
Zaproponowanie
listy niezbędnych
rzeczy.
Zaproponowanie listy
rzeczy z
uwzględnieniem
zmienności pogody.
Lista zawiera rzeczy
przydatne na
szlakach, w miejscu
noclegowym.
Zaproponowanie listy
rzeczy z
uwzględnieniem
zmienności pogody i
miejsca zwiedzania.
Lista zawiera rzeczy
przydatne na szlakach,
jak również w miejscu
noclegowym.
Jakość
wykonania
projektu
Projekt
wykonany w
MS Word,
zawierający
niewiarygodne
informacje.
Projekt
chaotyczny,
mało ciekawy.
Projekt wykonany
w postaci
prezentacji, np. w
MS PowerPoint.
Ładny, z
wiarygodnymi
informacjami (lub)
brak
podsumowania,
wzbogacony
kilkoma zdjęciami.
Projekt wykonany
jako dokument
HTML. Zawiera
sprawozdania z
realizacji zadań
poszczególnych osób
w grupie, odsyłacze
do innych stron.
Posiada wiarygodne
informacje,
podsumowanie,
podaje źródła
informacji.
Projekt wykonany jako
rozbudowany
dokument HTML.
Bardzo ciekawa i
estetyczna projekt z
wiarygodnymi
informacjami z obszerną
galerią fotograficzną.
Zawiera sprawozdania
z realizacji zadań
poszczególnych osób w
grupie, w projekt
wplecione są historie i
anegdoty dotyczące
miejsc zwiedzania.
Ciekawe
podsumowanie, podaje
źródła informacji.

Back to content | Back to main menu