"Super atrakcyjny kredyt"

WebQuest dla I klasy gimnazjum z działu procenty

przygotowała

Aleksandra Kamola
olakamola@poczta.onet.pl

Wstęp | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja |Uwagi | Źródła, zasoby


Wstęp

Drodzy Uczniowie,
W życiu codziennym często zauważacie na wystawach, w reklamach, w gazetach i wielu innych miejscach napisy zawierajace symbol %. Wiecie co on oznacza, ale czy na pewno nie dalibyście się nabrać na "Super atrakcyjny kredyt" albo na "prawie darmowe" zakupy ze względu na sezonową obniżkę lub wyprzedaż towaru? Czy umielibyście się rozeznać w setkach diagramów drukowanych w gazetach?

 

powrót do menu Wróć do początku


Zadanie

Podczas tego długoterminowego zadania zapoznacie się z najważniejszymi zjawiskami spotykanymi w życiu codziennym związanymi z procentami. Chcę abyście nauczyli się rozsądnie podejmować decyzje dotyczące kredytów, oszczędzania, zakupów i poznali zasady płacenia podatków. Poznacie między innymi:

 • co to jest cena brutto i netto,
 • na czym polega kredyt,
 • jakie są stawki oprocentowania rat w kredytach złotówkowych i walutowych,
 • co to jest zeznanie podatkowe.

Efektem Waszej pracy będzie prezentacja multimedialna.

Przygotowując swoje projekty możecie:

 • sięgnąć do gazet, książek, internetu,
 • odwiedzić banki i inne firmy,
 • przyjrzeć się wystawom sklepowym, reklamom,
 • zapoznać się z folderami supermarketów,
 • porozmawiać z rodzicami i nauczycielami,
 • ... i co jeszcze tylko Wam przyjdzie do głowy i będzie użyteczne.

 

powrót do menu Wróć do początku


Proces

Aby dobrze wykonać swoje zadanie musicie wykazać się wiedzą, umiejętnościami i dociekliwością. Pamiętajcie!!! Pracownicy banków i innych instytucji chcą za wszelką cenę sprzedać swój produkt.

 1. Podzielcie się na trzy grupy:

  • I grupa Procenty w sklepie - musi:
   • dowiedzieć się co to jest cena netto, brutto, detaliczna i hurtowa; narysować diagram obrazujący zmianę ceny przykładowego towaru od producenta do konsumenta;
   • dowiedzieć się co to jest marża, akcyza i VAT? Jakie są ich stawki? Skąd można zdobyć te inormacje?
   • przedstawić graficznie jaką część cen różnych towarów i usług stanowią podatki?
   • dowiedzieć się po co sklepy stosują promocje i rabaty, a po co podwyżki cen towarów?
   • sprawdzić jakie można spotkać ogłoszenia o promocjach w sklepach w Warszawie?

  • II grupa Procenty w życiu domowym - musi:
   • dowiedzieć się co to jest podatek? Po co płacimy podatki i co się z nimi dzieje? Co to jest system fiskalny? Skąd taka nazwa?
   • dowiedzieć się co oznaczają nazwy: dziesięcina, podymne, myto, świętopietrze? Jak dawniej zbierano podatki, a jak dziś są zbierane?
   • dowiedzieć się co to jest zeznanie podatkowe i kiedy się je wypełnia? Czym jest PIT? Jakie są jego rodzaje?
   • dowiedzieć się jakie stawki podatku dochodowego obowiązują obecnie w Polsce? A w innych krajach?
   • przedstawić graficznie, jaką część dochodów w zależności od ich wysokości odprowadzają różni podatnicy.

  • III grupa Procenty w banku - musi:
   • dowiedzieć się na czym polega kredyt? Co to jest oprocentowanie kredytu?
   • dowiedzieć się jakie są stawki oprocentowania rat w kredytach gotówkowych i walutowych w kilku wybranych bankach. Poradzić gdzie najlepiej zaciągnąc kredyt.
   • dowiedzieć się co to jest ROR, lokata a'vista i lokata terminowa?
   • dowiedzieć się jakie jest oprocentowanie lokat w kilku wybranych bankach?
   • przedstawić graficznie, jakich zysków można się spodziewać w różnych ofertach bankowych i wskazać ten w którym najbardziej opłaca się oszczędzać.

 2. W każdej grupie wybierzcie lidera, który będzie organizował Wasze spotkania i reprezetował Waszą grupę. To trudna i ważna funkcja, więc dobrze się zastanówcie.
 3. Postarajcie się tak podzielić pracą, aby każdy miał mniej więcej podobną część pracy do wykonania.
 4. Po realizacji zadań zapiszcie, kto za co był odpowiedzialny, np.zebranie informacji, opisanie wniosków, narysowanie diagramów, przeprowadzenie ankiet, przepisywanie komputerowe, wymyślenie ciekawej prezentacji itp.
 5. Po upływie miesiąca nastąpi prezentacja przygotowanych przez Was projektów. Od Was zależy w jaki sposób opowiecie innym o swoim temacie i opiszecie pracę swojej grupy. Będziecie mieli na to 10 minut. To niewiele! Zastanówcie się więc dobrze co jest naprawdę najważniejsze i interesujące. Pamiętajcie że nawet najlepsza praca słabo zaprezentowana może przegrać. Zadbajcie zatem, aby forma prezentacji była ciekawa - nie samo tylko omówienie, ale może przygotujcie jakiś plakat, inscenizację, reklamę, film, itp.

 

powrót do menu Wróć do początku


Ewaluacja

Waszą pracę ocenimy po wystąpieniu wszystkich grup poprzez głosowanie. Każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię, bronić siebie lub kolegów.


Wymagania

Minimalne

1

Średnie

2

Dobre

3

Wzorowe

4

Punkty

 

Zawartość merytoryczna projektu (poziom i jakość informacji)

 

Temat opracowany pobieżnie bez zagłębiania się w szczegóły, brak wielu niezbędnych informacji
Poprawnie zrealizowany temat, udzielenie odpowiedzi na większość pytań zadanych w projekcie
Solidnie opracowane inormacje lecz brak własnego zdania
Wymienione wszystkie wymagane informacje, logiczna i poprawnie sformułowana argumentacja dotycząca najlepszych ofert sklepów i banków oraz celu płacenia podatków
1-4

 

Poprawność i jakość wykonanej prezentacji (przejrzystyość, czytelność, szata graficzna)

 

 

Prezentacja nieestetyczna, zawierająca tylko tekst źle sformatowany, uboga, brak elementów graficznych
Prezentacja w miarę poprawna zawierająca grafikę, słaby dobór kolorów
Prezentacja poprawna, tekst dobrze sformatowany, lecz zbyt wiele efektów przejścia oraz dźwiękowych
Prezentacja czytelna, przejrzysta, zawierająca odpowiednią ilość efektów, odpowiedni dobór kolorów, informacje są przedstawione w sposób interesujący
1-4

 

Graficzne przedstawienie informacji (wykresy)

 

 

zły dobór typu wykresów do przedstawianych informacji, nieczytelne
wykresy sformatowane poprawnie
czytelne wykresy, kolorowe lecz brak porównań
Wykresy poprawne, czytelne, kolorowe, z seriami danych, dobrze dobraną jednostką, porównujące różne informacje
1-4

 

Zaangażowanie w pracę grupy

 

 

Bardzo duże trudności w nawiązaniu współpracy, praca tylko niektórych osób z grupy
Praca grupowa lecz na bardzo niskim poziomie
Współpraca poprawna, lecz nie wszyscy byli równo zaangażowani
Współpraca doskonała, wzajemne wspieranie, brak niezdrowej krytyki
1-4

 

Ogólne wrażenie estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej)

 

 

Prezentacja mało ciekawa, słabe przygotowanie, nieznajomość treści prezentacji
Prezentacja ciekawa lecz nieumiejętne jej przedstawienie, czytanie suchego tekstu, brak słów od siebie
Prezentacja ciekawa, widoczna znajomość treści i kolejności przedstawianych informacji, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu
Bardzo ciekawa prezentacja, przedstawiona w interesujący sposób, dodatkowe pomoce (plakaty, ulotki), dyskusja z widownią, pewność siebie
1-4

Skala ocen:

celujący 19-20 pkt
bardzo dobry 17-18 pkt
dobry 14-16 pkt
dostateczny 11-13 pkt
dopuszczający 9-10 pkt
niedostateczny < 9 pkt

 

powrót do menu Wróć do początku


Konkluzja

Umiejętności które nabyliście podczas realizacji tego projektu są niezbędne w życiu codziennym wówczas gdy nie chcecie być "nabijani w butelkę" podczas zakupów, zakładania konta, lokat, czy brania kredytów. Wasze inwestycje staną się bardziej efektywne gdy będziecie posiadać pewną wiedzę na temat sposobu działalności banków i przeróżnych firm doradczych. Dbajcie o Wasze pieniądze, dobrze lokujcie gotówkę, bierzcie "mądre" kredyty, budujcie w przyszłości Wasze aktywa lub pomóżcie robić to rodzicom. Miejcie dużo radości z poznawania świata finansów.

 

powrót do menu Wróć do początku


Uwagi

W każdym tygodniu trwania projektu możecie konsultować się z opiekunem projektu w sprawie wszelkich wątpliwości . Będę do Waszej dyspozycji.

 

powrót do menu Wróć do początku


Źródła, zasoby

Aby wykonać projekt pomocne będą informacje zawarte na stronach internetowych. Poniżej podane są przykładowe linki które mogą ułatwić Wam zadanie. Pamiętajcie by umieścić w prezentacji źródło Waszych danych.

http://www.mf.gov.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/
http://www.vat.pl/
http://www.pit.pl/
http://www.podatkowe.waw.pl/historia.html
http://www.expander.pl/

Polecam również serię bardzo ciekawych książek Roberta T. Kiyosaki o inwestowaniu, pomnażaniu pięniędzy i o tym co dzieje się z naszymi podatkami.

Duży zasób szablonów oraz np. ogromnych zasobów grafiki, filmów, muzyki, na licencji znajduje się na CreativeCommons, które możecie pobrać dla własnych celów i z góry wiecie na jaki sposób używania zgadza się autor dzieła.Pamiętajcie!!! Żyje się za pieniądze, ale nie należy żyć dla pieniędzy!!!

 

powrót do menu Wróć do początku