Ogrody Zoologiczne w PolsceStrona główna
Wprowadzenie
Zadania
Proces
Ewaluacja
Podsumowanie
Zasoby


Ewaluacja

Praca grupy będzie oceniana na podstawie wymagań przedstawionych w tabelce oraz odpowiadającym im punktom. Oceniany będzie stopień realizacji zadania, jakość prezentacji/strony www, praca grupowa oraz sposób przedstawienia.

Wymagania

Podstawowe

(1 pkt)

Rozszerzające

(2 pkt)

Dopełniające

(3 pkt)

Wykraczające

(4 pkt)

Punkty

Opracowanie tematu
Prezenacja/strona WWW zawiera bardzo mało informacji
Prezentacja/strona WWW zawiera istotne informacje, umieszczone w sposób chaotyczny
Prezentacja/strona WWW zawiera dużo informacji, które tworzą logiczną całość, pojawiają się drobne błędy
Prezentacja/strona WWW zawiera wszystkie istotne informacje, praca bezbłędna
1 - 4
Estetyka pracy (jakość prezenrtacji/strony WWW)
Prezentacja/strona WWW mało ciekawa, z drobnymi błędami
Prezentacja/strona WWW wykonana w sposób poprawny
Prezentacja/strona WWW wykonana w sposób staranny i pomysłowy
Prezentacja/strona WWW wykonana bardzo dobrze, wykorzystano wszystkie możliwości programu
1 - 4
Styl i forma prezentacji ustnej
Brak przygotowania i pewności siebie
Nie wszyscy członkowie grupy odpowiednio zaangażowani
Grupa zaangażona, informacje przekazane w sposób ciekawy
Członkowie grupy bardzo mocno zaangażowani i pewni siebie
1 - 4
Umiejętność współpracy w grupie
Brak współpracy
Praca w większości indywidualna
Dobra współpraca
Znakomita współpraca
1 - 4

SKALA OCENIANIA:
15 - 16 pkt - ocena celująca
13 - 14 pkt - ocena bardzo dobra
10 - 12 pkt - ocena dobra
8 - 9 pkt - ocena dostateczna
6 - 7 pkt - ocena dopuszczająca
0 - 5 pkt - ocena niedostateczna