Poznajemy Żyrardów

WebQuest dla uczniów klasy V

wykonany przez

Beatę Jackowską
efs_191@edu.oeiizk.waw.pl


Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Zapraszam Was na wędrówkę po Żyrardowie. Jest to miasto leżące w odległości 45 km od Warszawy, liczące ponad 40 tysięcy mieszkańców. Posiadające swoją ciekawą historię. Słynące z wyrobów lniarskich. W czasie opracowywania tego tematu pogłębicie wiedzę na temat swojej miejscowości i udoskonalicie umiejętność posługiwania się komputerem.
 

Wróć do początku


Zadanie

Głównym celem pracy jest uzyskanie jak najwięcej informacji na temat miejscowości, w której mieszkacie:

 • przybliżenie symboli tego miasta, czyli: herbu, flagi i hejnału;
 • zapoznanie z historią Żyrardowa;
 • przedstawienie zabytków miasta;
 • ukazanie w sposób schematyczny (obrazowy) demografii miasta;
 • przybliżenie sylwetek sławnych ludzi pochodzących z Żyrardowa;
 • przedstawienie ośrodków kulturowych;
 • rezultatem Waszej pracy będzie zebranie informacji na temat Żyrardowa w celu umieszczenia ich na stronie Internetowej naszej szkoły w zakładce: "Moje miasto"

Do przedstawienia i przygotowania Waszych prac potrzebne będą nastepujące programy: PowerPoint, Windows Movie Maker oraz aparat cyfrowy;

Wróć do początku


Proces

Poniżej przedstawię sposób realizacji poszczególnych zadań:

 1. Podzielcie się na 5 grup po 3 osoby w każdej.
 2. Pierwsza grupa przygotuje informacje na temat symboli Żyrardowa i wykona je w celu pokazu pozostałym uczniom.
 3. Zadaniem drugiej grupy jest opracowanie referatu w wersji elektronicznej , czyli w postaci dokumentu Word, na temat historii Żyrardowa.
 4. Do trzeciej grupy należy wyszukanie informacji na temat zabytków Żyrardowa i zaprezentowanie tematu w postaci pokazu PowerPoint.
 5. Czwarta grupa w postaci wykresów programu Excel ukaże zagadnienie dotyczące demografii Żyrardowa.
 6. Piąta grupa przybliży nam sylwetki znanych Polaków pochodzących z Żyrardowa (Windows Movie Maker ).

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Poniższa tabela przedstawia kryteria oceny Waszej aktywności i zaangażowania w proces wykonywania poszczególnych zadań.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Grupa 1 -Symbole Żyrardowa

 

Symbole miasta wykonane są poprawnie. Informacje na ich temat dość dokładne. Symbole wykonane poprawnie i starannie. Informacje wyczerpujące. Symbole wykonane są w sposób ciekawy pod względem plastyczno-technicznym. Wiadomości na ich temat interesujące. Symbole wykonane są w sposób bardzo oryginalny. Oprócz szczegółowych informacji na ich temat uczniowie przedstawili kilka interesujących ciekawostek.
max-4

 

Grupa 2-Referat na temat historii Żyrardowa

 

 

Referat przygotowany dość dobrze pod względem merytorycznym. Nieliczne błędy stylistyczne, gramatyczne, interpunkcyjne, czy ortograficzne. Nieliczne błędy w edycji referatu. Temat prawidłowo i bezbłędnie opracowany. Struktura referatu Przejrzysta. Dość dobrze sformatowany. Referat ciekawie opracowany. Zawiera interesujące informacje. Brak błędów edycyjnych oraz językowych. Informacje zawarte w referacie są różnorodne. W treści znajduje się wiele ciekawostek. Bogata bibliografia. Bardzo przejrzysty i dobrze sformatowany. Strona graficzna i estetyczna nie budzi zastrzeżeń. max-4

 

Grupa 3- Zabytki Żyrardowa- Pokaz PowerPoint

 

 

Pokaz zawiera minimum 6 slajdów. Uboga animacja. Brak zdjęć własnych przedstawiających zabytki Żyrardowa. Pokaz zawiera od 7-8 slajdów, własne zdjęcia. Dość ciekawa animacja. Pokaz zawiera 9-10 slajdów, własne zdjęcia. Interesująca animacja. Dobrze dobrana paleta barw poszczególnych slajdów. Ciekawie ujęty temat. Pokaz zawiera powyżej 10 slajdów, piękne zdjęcia zrobione przez uczniów. Prezentacja dopracowana. Animacja niestandardowa. Dołączone podkłady muzyczne. Temat oryginalnie ujęty i opracowany.
max-4

 

Grupa 4- "Demografia miasta" -opracowanie zagadnienia w programie Excel

 

 

Zagadnienie opracowane poprawnie. Dość uboga szata graficzna wykresów i tabel. Dane dotyczące demografii niezbyt aktualne. Zagadnienie opracowane prawidłowo. Ciekawa szata graficzna wykresów i tabel. Dane aktualne. Tabele i wykresy wykonane dokładnie i przejrzyście. Barwna szata graficzna. Dane aktualne. Ciekawe opracowanie zagadnienia. Zagadnienie opracowane bardzo szczegółowo. Tabela i wykresy czytelne. Dane aktualne i dokładne. Oryginalne opracowanie tematu.
max-4

 

Grupa 5 - Sylwetki znanych Polaków pochodzących z Żyrardowa (Movie Maker)

 

 

Zaprezentowanie 1 sylwetki sławnego Polaka, który pochodzi z Żyrardowa. Dość ciekawe przedstawienie postaci. Uboga edycja zdjęć. Nieciekawa kompozycja slajdów. Przedstawienie 2 sylwetek sławnych Polaków. Interesująco zrobione slajdy lub film. Prezentacja 3 sławnych postaci. Ciekawie ujęte zagadnie. Przejrzysty układ slajdów. Prezentacja 4 sławnych postaci. Oryginalne ujęcie tematu. Zamieszczone ciekawostki z życia tych ludzi. Interesująca obróbka zdjęć. Ładne i płynne przejścia poszczególnych zdjęć. Zamieszczenie też krótkiego filmu.
max-4

 

Współpraca w grupie

 

 

Małe zaangażowanie ucznia. Brak inicjatywy. Brak porozumienia. Praca indywidualna. Przewaga pracy indywidualnej uczniów. Większość pracy wykonują liderzy grupy. Praca grupowa, ale brak umiejętności argumentowania swoich racji. Zgodna i twórcza praca zbiorowa. Umiejętność podejmowania współpracy ze wszystkimi członkami grupy.
max-4

 

Prezentacja pracy

 

 

Informacje przygotowane są prawidłowo pod względem merytorycznym, ale przekazywane w sposób chaotyczny i niezbyt ciekawy. Słuchacze zainteresowani są prezentacją, ale jest ona zbyt długa lub krótka. Wiadomości przekazywane są w ciekawy sposób. Poprawność językowa referenta nie budzi zastrzeżeń. Lidera grupy charakteryzuje dogłębna znajomość tematu, elokwencja, świetna dykcja i umiejętność zainteresowania słuchaczy tematem.
max-4

Skala ocen i punktacja


Celujący - 12 pkt

Bardzo dobry - 10-11 pkt

Dobry - 8-9 pkt

Dostateczny - 6-7 pkt

Dopuszczający- 4-5 pkt

Niedostateczny- 0-3 pkt

 

Wróć do początku


Konkluzja

Dzięki projektowi będziecie mogli dogłębnie poznać miasto, w którym mieszkacie. Nauczycie się też trudnej sztuki jaką jest publiczne wystąpienie i prezentacja swojej pracy. Mam nadzieję, iż sposób zdobywania informacji, nie będzie dla Was nudnym i żmudnym procesem, ale przyjemną zabawą z komputerem
i przyjaciółmi. Życzę powodzenia i zdobycia maksymalnej liczby punktów.
 

Wróć do początku


Uwagi

Ocena projektu odbędzie się za dwa tygodnie. Każda grupa kolejno zaprezentuje swoją pracę. Zaliczenie odbędzie się według punktów umieszczonych w tabeli ewaluacyjnej. Poszczególne grupy śledzą wiersz tabeli odpowiadający ich grupie oraz wiersze: "Współpraca w grupie" i "Prezentacja pracy".Maksymalna liczba punktów to 12. 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Linki do źródeł, które mogą pomóc w realizacji projektu:
pl.wikipedia.org/wiki/Żyrardów
http://www.zyrardow.pl/
http://Fabryka Wyrobów Lnianych w Żyrardowie/
http://www.zyrardow.bip-jst.pl/
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu