Nasi sąsiedzi
od północy i wschodu

WebQuest jest przeznaczony dla uczniów klasy piątej szkoły podstawowej

wykonała

Beata Agnieszka Pawłowska

beata_pawlowska@op.pl

mapa europy

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Na ostatniej lekcji pracowaliście za pośrednictwem platformy Moodle nad tematem dotyczącym państw sąsiadujących z Polską. Dziś zapraszam Was w podróż do tych państw. Waszym zadaniem jest opracowanie gazetki o wybranym państwie.Gazetka będzie przeznaczona dla uczniów z innych klas piątych. Pamiętajcie,aby wasza praca była przejrzysta i kolorowa - czyli atrakcyjna dla adresatów gazetki.

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie poszukanie informacji, zdjęć o jednyn z wymienionych poniżej krajów:


  Rosja


  Litwa


  Ukraina


  Białoruś

Na wykonanie zadania macie 14 dni. Ponieważ kolorowe wydawnictwa są atrakcyjne zadbajcie o to,aby wasze prace takie właśnie były.

Powinny one mieć formę gazetki i zawierać następujące elementy:

 • mapę, pokazującą położenie wybranego kraju;
 • podstawowe o nim informacje (np.:stolica,język,flaga,godło,itp);
 • grafikę przestawiającą obowiązujące w danym kraju monety i banknoty (możecie odwiedzić miejscowy kantor wymiany walut);
 • zdjęcia i krótkie opisy miejsc, które warto obejrzeć w wybranym przez Was państwie;
 • informacje o co najmniej jednym znanym człowieku pochodzącym z "waszego" państwa;
 • ciekawostki, które Was zaskoczyły;
 • inne informacje, które uznacie z godne uwagi.

Gazetka powinna być opracowana w edytorze tekstu i wydrukowana w szkolnym centrum medialnym. Do waszej dyspozycji są komputery z dostępem do internetu oraz szkolny aparat cyfrowy, który może pożyczyć wybrany przez Was lider.

 

Wróć do początku


Proces

Aby,Wam pomóc w zaplanowaniu pracy, poniżej zamieszczam etapy powstawania gazetki.

 1. Dobierzcie się w czteroosobowe zespoły i wybierzcie lidera, kóry będzie Was reprezentował i dbał o terminowość wykonania pracy.
 2. Podzielcie się pracą i stwórzcie terminarz jej wykonania i waszych spotkań.
 3. Zbierzcie odpowiednie informacje, zdjęcia, i.t.p.
 4. Dowiedzcie się na najbliższej lekcji j. polskiego w jaki sposób należy zaprojektować gazetkę.
 5. Po napisaniu tekstu poproście swojego nauczyciela j. polskiego o dokonanie korekty.
 6. W razie potrzeby oproście o radę nauczyciela techonologii informacyjnej.
 7. Po zakończeniu zbierania materiałów i projektowania gazetki wydrukujcie ją w szkolnym centrum medialnym.
Przekazanie i omówienie (7-10 min) przez Was gotowej gazetki będzie miało miejsce na lekcji przyrody w dniu 21 maja 20008r.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

1. Ponieważ wiem, że sprawiedliwie podzieliliście się pracą i wykonacie ją z przyjemnością cała grupa otrzyma jedną ocenę za gazetkę. Jeśli będziecie chcieli kogoś szczególnie wyróżnić, za wyjątkową aktywność przy wykonaniu gazetki, bardzo proszę o zgłoszenie tego w dniu 21 maja 2008 podczas naszej lekcji.

2. Możecie zdobyć maksymalnie 16 punktów.Oceny będą wystawione wg poniższej skali:

od 15 do 16 punktów = celujący
od 12 do 14 punktów = bardzo dobry
od 8 do 11 punktów = dobry
od 5 do 7 punktów = dostateczny
od 3 do 4 punkty = dopuszczający

3. Sposób oceniania gazetek przedstawia tabela zamieszczona niżej:

Dostatecznie 1 punkt

Poprawnie 2 punkty

Bardzo dobrze
3 punkty

Wzorowo
4 punkty

 

Zawartość merytoryczna

 

Gazetka zawiera niewiele informacji,glównie zaczerpniętych z podręcznika. występują drobne błędy. Gazetka zawiera wszystkie wymagane elementy.Treść jest bez błędów. Gazetka zawiera dodatkowe elementy wyszukane w podanych źródłach. Gazetka zawiera dodatkowe elementy wyszukane nie tylko w podanych źródłach.

 

Szata graficzna gazetki

 

 

Gazetka nie zawiera grafiki lub grafika jest złej rozdzieczość, ale poprawnie dokonano wyboru czcionki. Poprawnie dokonano wyboru czcionki a grafika jest w dobrej rozdzielczości. Dobrze dobrana czcionka i grafika. Gazetka jest bardzo estetyczna. Szata graficzna jest przemyślana. Posiada stałe elementy graficzne. Wykorzystana grafika jest wysokiej jakości.

 

Zaangażowanie / aktywność grupy

 

 

Gazetka powstała na lekcji w oparciu o informacje podręcznikowe. Gazetka powstała w oparciu o informacje znalezione w podręczniku z wykorzystaniem wskazówek uzyskanych od nauczyciela j. polskiego i informatyki. Gazetka zawiera informacje zdobyte z co najmniej dwóch źródeł pisanych. Nauczyciel j.polskiego dokonał niezbędnej korekty. Gazetka powstała w oparciu o różnego rodzaju źródła. Uczniowie skorzystali z nauczycielskich konsultacji.

 

Wykorzystanie w pracy komputera

 

 

Uczniowie wykonali gazetkę posługując się edytorem,ale jest ona dość uboga i występują drobne błędy (np. puste miejsca, brak równowagi między ilością tektu i elemenami graficznymi). Uczniowie wykonali gazetkę posługując się edytorem. Jest ona dość monotona, ale poprawna. Uczniowie biegle posługują się edytorem. Gazetka zawiera takie elemnty jak ramki, wykresy elementy zdobnicze. Uczniowie skorzytali nie tylko z edytora, ale także z innych programów.

 

Prezentacja wykonanej pracy

 

 

Gazetkę prezentuje i omawia jeden uczeń. Potrafi omówić bęzbłednie podstawowe informacje zawarte w gazetce. Gazetkę prezentuje jeden uczeń swobodnie omawiając zawarte w niej treści. Gazetkę prezentują wszyscy członkowie zespołu swobodnie omawiając jej zawartość. Gazetkę prezentują wszyscy członkowie zespołu swobodnie omawiając jej zawartość. Prezentacja jest poparta ciekwym pokazem np.monet.

 

Wróć do początku


Podsumowanie

Mam nadzieję,że przygotowanie gazetki sprawiło Wam przyjemność.Z pewnością uzupełniliście swoje wiadomości na temat naszych sąsiadów na północy, północnym - wschodzie i wschodzie. Jeśli chcielibyście podzielić się ze mną swoimi uwagami/spotrzeżeniami na temat lekcji prowadzonych za pośrednictwem platformy Moodle lub niniejszego webquesta napiszcie do mnie. Mój adres znajduje się wyżej.

 

Wróć do początku


Uwagi

Dla uczniów:


- konsultacje z nauczycielem j. polskiego - poniedziałki i piątki od 14:00 do 16:00 w sali nr 14

- konsultacje z nauczycielem technologii informactjnej - środy i piątki od 14:30 do 15:15 w sali informatycznej

- szkolne centrum multimedialne i biblioteka szkolna czynna codziennie od 9:00 do 15:00

Jeśli potrzebowalibyście szkolnego aparatu fotogaficznego lub mojej pomocy znajdziecie mnie codziennie na długiej przerwie w sali nr 15.

Dla nauczycieli
Jeśli uczniowie sprawnie posługują się programami do tworzenia prezentacji multimedialnych z pewnością wykonanie prezentacji zamiast gazetki byłoby atrakcyjniejsze. Wybór sposobu oceny (ocena indywidualna/grupowa) wykonania projektu zależy w dużej mierze od celu wychowawczego założonego przez nauczyciela i wychowawcę.

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

1.Specjalnie przygotowaną listę niezbędnych książek i czasopism znajdziecie w bibiotece szkolnej.

2. Jeśli chcielibyście skorzystać z pomocy miejscowego kantoru jest to możliwe po uprzednim zgłoszeniu się do mnie.

3. Możecie również skorzystać z podanych niżej stron internetowych:


http://encyklopedia.wp.pl

http://www.wikipedia.org

http://www.atrakcje-turystyczne.com

http://www.google.pl

http://www.szukacz.pl

http://www.europa.sosn.pl


 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu