Patriotyzm lokalny w sporcie

WebQuest dla uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej

Wykonany przez

Dariusz Ciecierski
darek_ciecierski@poczta.onet.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

W pewnej pieśni klubowej padają tak piękne słowa:
"Gdzieś na świecie lepsze kluby są i sława większa jest i budżet większy jest, my w Warszawie mamy jednak taki klub, któremu oddaliśmy serce swe".
Na świecie jest mnóstwo wspaniałych klubów piłkarskich, o których warto wiedzieć. Zwykle na pytanie - "na jaki mecz chciałbyś pojechać?" - słyszymy odpowiedź - "Manchester, Barcelona, Real czy Juventus".
Zapewne te kluby są starsze, bardziej znane, bardziej utytułowane, ale czy mały lokalny patriotyzm, historia, przynależność do regionu, czy miasta nie jest równie ważna? Od najmłodszych lat powinniśmy posiadać świadomość by nie być tylko i wyłącznie kibicami "sukcesu". No właśnie! Cudzym się zachwycacie gdy odnosi wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej, a zapominacie o nich gdy tylko ich sława zaczyna przemijać. Należy się starać poznać kluby naszego kraju, ich historię, zdobyte tytuły, barwy klubowe, stroje piłkarskie czy też pieśni klubowe bez względu na to czy odnoszą sukcesy w Europie czy też nie, gdyż są ... Polskie.

 

Wróć do pocz+/-tku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie wyszukanie informacji o danym klubie piłkarskim naszego kraju i stworzenie filmu *.wmv (gdzie * to nazwa klubu) oraz prezentacji multimedialnej . Abyście zbytnio nie błądzili, poszukiwania będziecie prowadzić uwzględniając następujące aspekty:

 • Barwy klubowe, stadiony,
 • historia, zdobyte tytuły mistrzowskie, puchary,
 • stadiony,
 • stroje klubowe,
 • piosenki klubowe.

Wiedzą, którą zdobędziecie, podzielicie się z waszymi kolegami w szkole wykonując wystawę w postaci stanowiska, na którym zaprezentujecie prace plastyczne, prezentację multimedialną, film *wmv oraz zebrane wiadomości w formie albumu.

Narzędzia informatyczne (Photo Story 3 lub Windows Movie Maker , Powert Point).

 

Wróć do pocz+/-tku


Proces

Będziecie pracować w grupach pięcioosobowych.
Każda grupa:

 1. wybiera swojego lidera, poprzez którego będzie udzielała wskazówek i rad i na bieżąco, kontrolowała postępy waszej pracy
 2. losuje jeden klub piłkarski z Polski z następujących:
  • Legia Warszawa
  • Wisła Kraków
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Polonia Warszawa

 3. wyszukuje informacje na temat wylosowanego klubu (przy wyszukiwaniu możecie korzystać ze stron, do których linki znajdują się w źródłach)
 4. dokonuje wyboru najważniejszych informacji, które uwzględnią aspekty przedstawione w zadaniu
 5. wykonuje prace plastyczne (np. stroje piłkarskie, herby klubowe, pamiątki)
 6. przygotowuje jedną wybraną prezentację multimedialną oraz film *.wmv
 7. wykonuje album na temat klubu
 8. prezentuje przygotowane prace pozostałym uczniom szkoły

 

Wróć do pocz+/-tku


Ewaluacja

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Merytoryczne opracowanie informacji

 

mało informacji
informacje niekompletne, błędy merytoryczne
informacje niekompletne, ciekawa propozycja
dużo informacji, ciekawa propozycja zwiedzania
1-4

 

Estetyka i liczba wykonanych prac plastycznych.

 

 

Jedna lub kilka prac plastycznych wykonanych mało starannie
Dwie prace plastyczne wykonane starannie
Kilka prac plastycznych wykonanych w ciekawy sposób, estetycznie
Kilka prac wykonanych w sposób oryginalny, pomysłowy, różnymi technikami
1-4

 

Współpraca w grupie

 

 

całkowity brak współpracy
większość pracy indywidualnej
dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie
doskonała współpraca w całej grupie
1-4

 

Poprawność i jakość wykonanej prezentacji

 

 

Prezentacja nie"e"stetyczna, źle sformatowana, brak elementów graficznych
Dość dobrze przygotowana prezentacja, zły dobór formatu i grafiki
Ciekawie wykonana prezentacja, poprawnie sformatowana, ciekawa graficznie
Bardzo dobrze przygotowana prezentacja, przejrzysta i czytelna
1-4

 

Ogólne wrażenie estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej)

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania, pobieżnie przedstawiona scenka sytuacyjna
Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, pobieżna scenka sytuacyjna
Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów w wykonanie zadania, ciekawa scenka sytuacyjna
Wzorowo opracowana prezentacja, przedstawienie informacji w ciekawy sposób, zaangażowanie wszystkich członków grupy w pracę, dobrze przygotowana i zaprezentowana scenka sytuacyjna
1-4

 

Oceny:
19-20 pkt celująca
16-18 pkt bardzo dobra
13-15 pkt dobra
9-12 pkt dostateczna
5-8 pkt dopuszczająca
0-4 pkt niedostateczna


Wróć do pocz+/-tku


Konkluzja

Możliwość zaprezentowania swojej pracy przed wszystkimi uczniami szkoły wymaga wielkiej odpowiedzialności. Swoim zaangażowaniem poszerzycie swoją wiedzę, ale także, mam nadzieję, rozbudzicie chęć oglądania spektakli piłkarskich w naszej lidze krajowej (ORANGE EKSTRAKLASIE) wśród koleżanek i kolegów i ich rodziców z innych klas. A o to właśnie chodzi!

 

Wróć do pocz+/-tku


Uwagi

Na wykonanie zadania macie 2 tygodnie. Prace plastyczne możecie wykonywać na lekcjach plastyki.

 

Wróć do pocz+/-tku


Źródła, zasoby

Oficjalna strona klubu Legia Warszawa
http://www.legialive.pl
http://www.legia.com.pl/pl
http://www.legia.net
http://www.cwks.legia.net
http://www.cyberfani.net

Oficjalna strona klubu Wisła Kraków
http://wislakrakow.com/www/
http://www.wislaportal.pl
http://www.tsw.com.pl
http://www.wislasoccer.com

Oficjalna strona klubu Korona Kielce
http://www.mks-korona-kielce.pl
http://www.ckkorona.republika.pl

Oficjalna strona klubu Pogoń Szczecin
http://www.pogon.v.pl/index2.php
http://www.pogon24.pl
http://www.portowcy.of.pl
http://www.pogonszczecin.net

Oficjalna strona klubu Polonia Warszawa
http://www.wielkapolonia.pl/serwis
http://www.poloniawarszawa.com
http://www.dumastolicy.pl/news.php

http://pl.wikipedia.org
http://sport.onet.pl/74331,1248675,glowna.html

Grafika wykorzystana na tej stronie została pobrana z sieci Internet.

 

Wróć do pocz+/-tku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu