Poszukiwanie wynagrodzenia netto czyli co się dzieje z moją kasą?

WebQuest dla technikum kształcącego w zawodzie ekonomista lub handlowiec:

Wykonany przez:

Dorota Jażdrzyk
skazikowo@wp.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Kiedy uda Wam się podpisać umowę o pracę przyjrzyjcie się jej uważnie. Wiecie już dokładnie jakie zapisy powinna zawierać. Ten, który Was będzie interesował to wynagrodzenie i jego wysokość przy którym nie wiadomo dlaczego pojawia się przymiotnik brutto. Przez cały miesiąc będziecie ostrzyć zęby i zacierać ręce, że tyle kasy do Was spłynie.Nie cieszcie się tak bardzo.Kiedy przyjdzie ta najważniejsza dla Was chwila odebrania pierwszych w życiu zarobionych pieniędzy i spojrzycie na listę płac, obleje Was zimny pot.Część pieniędzy gdzieś przepadła. O zgrozo(!), gdzieś się podziało bez mała 30% wynagrodzenia. Nie płaczcie, nie rwijcie włosów z głowy i zostawcie paznokcie w spokoju, dajcie spokój księgowej.Zapomnijcie też o strajku płacowym. Naprawdę nikt Was nie oszukał.Przy wynagrodzeniu pojawił się nowy przymiotnik netto i on jest przyczyną stopnienia kasy.Wspólnie znajdziemy miejsce jej "pobytu" i dowiemy się czy przypadkiem nie jest bezpieczniejsza niż w Waszej kieszeni...

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie poznanie kilku nowych pojęć związanych z ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym oraz podatkiem od dochodów osobistych. Nauczycie się obliczać wynagrodzenie netto i dowiecie się co dzieje się z jego "zaginioną" częścią. Poznacie też zasady ubezpieczeń osób prowadzacych działalność gospodarczą.Zaprzyjaźnicie się z podatkiem chociaż jego samego zapewne nie pokochacie, tak jak znakomita większość obywateli wielu społeczeństw.Spróbujecie znaleźć odpowiedź na pytanie czy zostawienie większej swobody pracującym w zakresie ubezpieczeń byłoby dla nich bardziej korzystne. Jaki wpływ mogłoby to mieć na kondycję finansów publicznych.

 • obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne co to takiego?
 • dlaczego są obowiązkowe?
 • jakie składki ubezpieczeniowe płacą prowadzący działalność gospodarczą?
 • co kryje się pod pojęciem filary ubezpieczenia i OFE?
 • cóż to za podatek, który pojawia się przy wynagrodzeniu?
 • i jak skorzystamy na tym, że prawo nas do czegoś zmusza?
 • a jak moglibyśmy skorzystać gdyby nas nie zmuszało.
Wróć do początku


Proces

Aby otrzymać tytuł "Super Grupy Liczykrupy" musicie wykazać się wiedzą i umiejętnościami. Wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych przyda Wam się do zrozumienia istoty ubezpieczeń, a umiejętności polegające na korzystaniu z arkusza kalkulacyjnego pozwolą obliczyć wynagrodzenie netto z dokładnością do 1 grosza.

 1. Podzielicie się na pięć grup czterosobowych z których każda ma obliczyć wynagrodzenie netto dla określonego wynagrodzenia brutto w pierwszym progu podatkowym:
  • Grupa I policzy wynagrodzenie netto dla Jana Minimalnego, który zarabia 1126,00 zł brutto,
  • Grupa II policzy wynagrodzenie netto dla Zofii Poniżejprzeciętnej, która zarabia 1899,83 zł brutto,
  • Grupa III policzy wynagrodzenie netto dla Tadeusza Ośrednimstażu, który zarabia 2599,83 zł brutto,
  • Grupa IV policzy wynagrodzenie netto dla Karola Przeciętnego, który zarabia 2899,83 zł brutto,
  • Grupa V policzy wynagrodzenie netto dla Maksymiliana Wypasionego, który zarabia 3299,83 zł brutto,
  • Grupa VI policzy wynagrodzenie netto dla Marioli Granicznej, która zarabia 3707,83 zł brutto,
  • Wszystkie grupy policzą składki na ubezpieczenie społeczne dla tych wynagrodzeń i porównają ze składką Zygmunta Samozatrudnionego, który prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Każda grupa wybiera Liczykrupę Koordynatora, który będzie odpowiedzialny za poprawność wykonania zadania (co wcale nie znaczy, że ma nie tyrać z Wami przy opracowaniu projektu) oraz propozycję oceny indywidualnej, każdego z członków grupy;
 3. Każda grupa wybiera Liczykrupę Prezentera, który odpowiedzialny będzie za przedstawienie wyników Waszej pracy czyli ubranie w słowa smętnej wiedzy ekonomicznej opierając się na wspólnie przygotowanym pokazie slajdów w programie PoverPoint;
 4. Pozostali, czyli Szare Liczykrupy będą sercem projektu, nie zapominając co oznacza określenie "szara eminencja";
 5. Skorzystacie z Internetu (strona ZUS oraz Kalkulator wynagrodzeń) i w poszczególnych grupach utworzycie zbiór niezbędnych danych do opracowania projektu.

Pamiętajcie! Będziecie oceniać swoje prace nawzajem a to niełatwe zadanie!

 

Wróć do początku


Ewaluacja

W tabelce poniżej możecie zapoznać się z propozycją oceniania. Będę oceniała pracę całej grupy ale również dokonam oceny pracy indywidualnej na podstawie opinii Liczykrupy Koordynatora.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

Zawartość merytoryczna projektu
Projekt zawiera podstawowe wiadomości na temat ubezpieczeń społecznych i podatku, które świadczą o elementarnej znajomości tematu
Zawartość projektu pokazuje, że rozumiesz sens i cel ubezpieczeń społecznych i umiesz scharakteryzować każdy rodzaj ubezpieczenia
Znasz historię reformy sytemu ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w 2007 roku
Twoje podejście do tematu jest bardziej kreatywne, potrafisz wyjaśnić konieczność funkcjonowania systemu ubezpieczeń, rozumiesz różnicę między ubezpieczeniem pracownika i osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
4
Poprawność i jakość wykonanej prezentacji
Prezentacja słabo sformatowana zawiera tylko tekst
Prezentacja poprawna, zawiera grafikę
Prezentacja zawiera elementy graficzne, informacje są przedstawione interesująco dla odbiorców
Prezentacja jest przygotowano wzorowo pod każdym względem: poprawności tekstu, doboru grafiki i jej ilości, odpowiedniej oprawy dźwiękowej
4
Poprawność wykonania i jakość schematu obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym
Potrafisz policzyć wynagrodzenie netto ale robisz wszystko na "piechotę" nie wykorzystując możliwości arkusza
Obliczenia są poprawne dojście do wyniku za pomocą zbyt dużej liczby działań
Widać, że dobrze radzisz sobie z arkuszem, umiesz wykorzystać instrukcje warunkowe
Arkusz zawiera poprawny schemat obliczania składek ubezpieczeniowych i wynagrodzenia, jest uniwersalny, może skorzystać z niego księgowa, gdy zawiesi się jej program płacowy
4
Zaangażowanie w pracę grupy
Trudno Wam było nawiązać współpracę, z trudem uzyskaliście efekt końcowy
Nie wszyscy tak samo zaangażowali się w pracę, grupa nie potrafiła wychować trutnia na porządną pszczołę
Wszyscy pracowali z takim samym zangażowaniem wspierając się wzajemnie, krytyka była konstruktywna bez elmentów umniejszania zasług
Współpraca układała się wzorowo, rywalizacja miała pozytywne efekty w postaci wzrostu kreatywności indywidualnej, konflikty były rozwiązywane polubownie
4
Indywidualne zaangażowanie w realizację projektu
Bierna postawa, korzystanie z cudzej pracy
Duże poczucie odpowiedzialności za wykonanie przydzielonego zadania
Poprawne i terminowe wykonanie swojego zadania, znalezienie kilku alternatywnych rozwiązań
Ponadprzeciętne zaangażowanie w realizację swojego odcinka, postawa inspirująca pozostałych
4

W zależności od liczby uzyskanych punktów otrzymacie następujące oceny:
 • celujący 18-20 pkt
 • bardzo dobry 16-17 pkt
 • dobry13-15 pkt
 • dostateczny 10-12 pkt
 • dopuszczający 7-9 pkt
 • niedostateczny < 7 pkt
 • Wróć do początku


  Konkluzja

  Umiejętności, które nabyliście podczas opracowania projektu są niezbędne nie tylko dla technika ekonomisty ale dla każdego przeciętnego człowieka. Każdy powinien wiedzieć co dzieje się z jego ciężko zarobionymi pieniędzmi i pomyśleć o swojej emeryturze.
  Zwłaszcza wiedza dotycząca redystrybucji podatków na pewno pomoże Wam pogodzić się z koniecznością ich płacenia.

  Wróć do początku


  Uwagi

  Realizacja projektu powinna zająć nam nie więcej niż sześć jednostek lekcyjnych, z czego:

  • dwie godziny należy poświęcić na wyszukiwanie materiałów i ich selekcję;
  • jedną godzinę na przygotowanie schematu obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym;
  • jedną godzinę na przygotowanie prezentacji;
  • jedną godzinę na zaprezentowanie projektu;
  • jedną godzinę na wspólne omówienie i ocenę projektów.

  Pamiętaj, że czas to pieniądz...

  Wróć do początku


  Źródła, zasoby

  Do wykonania zadania potrzebne będą informacje zawarte na stronach internetowych. Przy rozwiązywaniu zadania wykorzystajcie podane poniżej odnośniki. Pamiętajcie by w rozwiązaniu umieścić skąd czerpaliście informacje.

  http://www.zus.pl

  http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=31

  http://emerytury.wieszjak.pl/

  http://www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac//

  http://podatki.pl/

  oraz Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych tekst jednolity: Dz. U. z 24.01.2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95, Nr 21 poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791 - od 01.01.2008 r., Nr 115, poz. 792 i 793, Nr 176, poz. 1243.

  Na stronie:

  CreativeCommons, znajdziesz ogromne zasoby grafiki, filmów i muzyki na licencji, które możesz pobrać dla własnych celów i z góry wiesz na jaki sposób używania zgadza się autor dzieła.

  Dziękuję za udział w realizacji projektu


  "Są dwa rodzaje wiedzy: kiedy posiadamy wiedzę w jakimś przedmiocie lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje."

  Samuel Johnson

  Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu