Instukcja dla ucznia

Strona główna

Wprowadzenie

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Podsumowanie

¬ródła

Jeziora w Polsce Rozmiar: 11317 bajtów

WebQuest dla klasy VI szkoły podstawowej

autor: Dorota Korczyńska Wieczorek
dorka_kw@orange.pl