Instukcja dla ucznia

Strona główna

Wprowadzenie

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Podsumowanie

Źródła

Podsumowanie

Celem Waszej pracy było opracowanie danych do książki o wybranych jeziorach w Polsce.
Swoim zaangażowaniem poszerzyliście i uporządkowaliście wiedzę nie tylko o tematyce przyrodniczej, ale również matematycznej i zastosowań komputerów. Przede wszystkim jednak nabyliście umiejętność dobrej organizacji pracy w zespole.
Te umiejętności na pewno przydadzą się Wam w przyszłości.