Instukcja dla ucznia

Strona główna

Wprowadzenie

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Podsumowanie

Źródła

Proces

Każdy zespół wybiera lidera grupy, który jest odpowiedzialny za poprawność wykonania zadania, za sprawiedliwy przydział pracy w zespole oraz za kontakt ze mną.

Liderzy zespołów losują jedną z pięciu krain do opracowania.

Korzystając ze stron internetowych podanych w źródle oraz książek, atlasów, encyklopedii gromadzicie niezbędne informacje.

Lider zespołu podejmuje decyzje, które jeziora wybrać do opracowania.

Każdy zespół dokona prezentacji efektów swojej pracy.Może być ona wykonana w programach: Power Point, Excel, Word. Można również wykonać plakat.

Prace powinny zawierać opisy, tabele, fotografie.

Pamiętajcie, Wasze prace są Waszą wizytówką, mają zachęcić innych do zapoznania się z zawartymi w niej informacjami, a przede wszystkim zachęcić autorów do umieszczenia Waszej pracy w książce. Zadbajcie zatem o estetyczne wykonanie, jak również o poprawność ortograficzną i stylistyczną.

Na wykonanie projektu macie 2 tygodnie.