Instukcja dla ucznia

Strona główna

Wprowadzenie

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Podsumowanie

Źródła

Zadanie

Wyobraźcie sobie, że zostaliście zaproszeni do współpracy przy tworzeniu książki dotyczącej jezior w wybranych krainach Polski. Autorzy potrzebują wiadomości na temat pięciu jezior z każdej krainy. Zbierając dane zwróćcie uwagę na:

  * powierzchnię;
  * maksymalną głębokość;
  * położenie na wysokości n.p.m.;
  * długość;
  * szerokość;
  * przynależność do Parku.
Aby praca przebiegała sprawnie podzielicie się na 5 zespołów sześcio-osobowych.
  I zespół - Pojezierze Kaszubskie
  II zespół - Pojezierze Mazurskie
  III zespół - Pojezierze Suwalskie
  IV zespół - Dolina Pięciu Stawów
  V zespół - Pojezierze Iławskie