Wielkie religie świata

WebQuest dla kalas V-VI szkoły podstawowej

Wykonany przez

Ewa Broniak
ebroniak@wp.pl


Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Różne narody - różne obyczaje - różne tradycje - różne religie.
Łączyć nas powinno: zrozumienie, tolerancja.
Najstarsza z religii monoteistycznych judaizm-zrodziła się w czasach, gdy wszyscy ludzie uznawali istnienie wielu bogów. Wiarę w jednego Boga wyznaje dziś większość ludzi na świecie. Polska jest krajem chrześcijańskim, ale coraz częściej spotykamy ludzi innych narodowości i wyznań.
Wyobraź sobie, że obok Ciebie zamieszkał wraz z rodziną chłopak innej narodowości. Może świętuje inaczej,przestrzega zasad które wydają Ci się dziwne.A może są nawet powodem drwin innych kolegów?
Jak myślisz,czy wiedza na temat wyznawanej przez niego religii pomogłaby we wzajemnym zrozumieniu się?

 

Wróć do początku


Zadanie

Wasze zadanie to:
 1. zebranie informacji na temat największych religii świata,
 2. przygotowanie prezentacji multimedialnej np. w programie PowerPoint,
 3. przedstawienie jej na forum klasy.

Będziecie pracować w grupach. Każda grupa zajmujmie się jedną z następujących religii:
 • JUDAIZM
 • CHRZEśCIJAŃSTWO
 • ISLAM
 • RELIGIE DALEKIEGO WSCHODU (HINDUIZM, BUDDYZM)
 • Inną - zaproponowaną przez was i zaakceptowaną przez nauczyciela

 

Wróć do początku


Proces

Zanim przystąpicie do zadania zapoznajcie się z poniższymi punktami. Ułtwią one wam pracę i organizację.

 1. Podzielcie się na grupy. Pamiętajcie, by w każdej grupie znalazła się przynajmniej jedna osoba dobrze radząca sobie z programem do tworzenia prezentacji multimedialnej.
 2. Wybierzcie temat (każda grupa ma mieć inną religię- jesli nie dojdziecie do porozumienia, będziecie losować).
 3. Wybierzcie lidera grupy.
 4. W ramach grupy rozdzielcie między siebie zadania.
 5. Wyszukajcie informacji. Korzystajcie z Internetu, książki do historii i innych pozycji.
 6. Wybierzcie najważniejsze informacje do umieszczenia w prezentacji.
 7. Nie zapomnijcie, korzystajac z internetu uzupełnić informacji ciekawymi ilustracjami.
 8. W waszych prezentacjach nie powinno zabraknąć następujących informacji:
  • W kogo/co wierzą wyznawcy;
  • Jak nazywają się wyznawcy;
  • Czas narodzin religii;
  • Zasady, do których powinni stosować się wyznawcy;
  • święta księga/księgi.
  • Życie po śmierci;
  • Formy kultu, obrzędy;
  • Symbole,miejsce oddawania kultu, duchowni;
  • Najważniejsze święta;
  • Najważniejsze (święte) miejsca;
  • Liczba ludności wyznająca daną religię, gdzie zamieszkują wyznawcy?.
 9. Przygotujcie się do efektownego przedstawienia prezentacji.
 10. Wasza ocena za wykonane zadanie zależy także od spełnienia kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej przygotowanej w dziale Ewaluacja.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniona zespołowo. Każda osoba w grupie ma wpływ na ocenę!
Poniższa tabela zawiera kryteria oceniania. Zapoznaj się z nimi, aby wiedzić na co zwrócić uwagę podczas wspólnej pracy.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Poziom i jakość informacji

 

Duża pobieżność w opracowanym materiale, niewiele informacji
Poprawnie zrealizowany temat, brak szczegółów
Wyczerpująca ilość informacji
Wymienione wszystkie informacje, obszerne i poprawne sformułowania.
1-4

 

Styl i forma prezentacji ustnej

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak przygotowania
Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania wszystkich członków grupy
Bardzo ciekawa prezentacja, przedstawienie wszystkich informacji w uporządkowany sposób,widoczne zaangażowanie wszystkich członków grupy
Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób, widoczne zaangażowanie wszystkich członków grupy
1-4

 

Poprawność wykonania prezentecji multimedialnej (przejrzysta, czytelna szta graficana)

 

 

Prezentacja nieestetyczna, uboga, brak elementów graficznych
Prezentacja dość przejrzysta, zły dobór kolorów, uboga ilość grafiki
Prezentacja przejrzysta, ciekawa, dobra grafika, prawidłowy dobór kolorów
Bardzo dobrze zaprojektowana prezentacja, przejrzysta, czytelna, atrakcyjna wizualnie
1-4

 

Umiejętność współpracy w grupie

 

 

Brak współpracy w grupie
Praca indywidualna, nikły wkład członków grupy
Dobra organizacja pracy, współdziałanie w grupie
Doskonała organizacja i współpraca całej grupy
1-4

 
OCENY:
16 - 15 pkt.CELUJąCY
14 - 13 pkt.BARDZO DOBRY
12 - 10 pkt.DOBRY
9 - 8 pkt. DOSTATECZNY
7 - 6 pkt. DOPUSZCZAJąCY
5 - 0 pkt. NIEDOSTATECZNY
Wróć do początku


Konkluzja

Na poczatku XXI wieku kwestie religijne pozostają wciąż bardzo aktualne.
Poznaliście największe religie świata. Jest jeszcze wiele innych. Mam nadzieję, że w razie potrzeby będziecie umieli wyszukać potrzebne informacje. Wierzę też, że w kontaktach z innymi ludźmi będzie wam zawsze toważyszył szacunek i tolerancja.

Przypomnijmy co mówił o tolerancji Jan Paweł II .
"Chociaż bliska sercu jest prawda własnej religii, to fakt ten nie uprawnia żadnej osoby czy grupy do prób tłumienia wolności sumienia tych, którzy żywią inne przekonania religijne; nie wolno nikogo nakłaniać do sprzeniewierzenia się własnemu sumieniu, proponując lub odmawiając udzielenia określonych przywilejów i praw społecznych za cenę zmiany religii."

"Nikt nie ma prawa ukazywać czy wykorzystywać religii jako narzędzia nietolerancji, jako środka agresji, przemocy i śmierci. Przeciwnie, przyjaźń i wzajemny szacunek między nimi, jeżeli dodatkowo wsparte są przez zobowiązanie do tolerancji ze strony rządzących, stanowią bogate źródło autentycznego postępu i pokoju." 

Wróć do początku


Uwagi

Religie świata- to temat realizowany na lekcjach historii w klasie V lub VI szkoły podstawowej. Uczniowie mogą przygotować prezentacje na lekcjach informatyki, a następnie przedstawiać je na historii.
Aby uatrakcyjnić prezentacje uczniowie mogą przygotować też różne rekwizyty charakterystyczne dla danej religii.
 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Oto przydatne linki do źródeł z grafiką, tekstami, które mogą pomóc wam w realizacji projektu.


Staraj się korzystając z wyszukiwarki sam odnaleźć jak najwięcej cennych informacji.
POWODZENIA!

źródła grafiki użytej na stronie:
http://d.wiadomosci24.pl/g2/9a/23/27/24816_1176666888_45d7_p.jpeg
http://www.wycieczki-podroze.info/Judaizm.html
http://picasaweb.google.com/tojajacek/Jerozolima/photo#5067123088733959938
 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu