STULECIE W GAZECIE

webquest dla klasy II gimnazjum


autor: Grażyna Błońska - nauczycielka historii
g.blonska@gmail.com


rys2RYS3RYS4


WPROWADZENIE    ZADANIE    PROCES    EWALUACJA    PODSUMOWANIE     UWAGI   ZASOBY