EWALUACJA


STRONA GŁÓWNA     WPROWADZENIE    ZADANIE    PROCES    EWALUACJA    PODSUMOWANIE     UWAGI   ZASOBY
KRYTERIA OCENY PRAC

Wymagania

Podstawowe
1

Rozszerzające
2

Dopełniające
3

Wykraczające
4

Punkty
Zawartość merytoryczna; gromadzenie danych, ich uporządkowanie Duża pobieżność  opracowywanych zagadnień, duża ilość błędów merytorycznych, stylistycznych i ortograficznych. Informacje przedstawione mało ciekawie, pojawiające się błędy merytoryczne oraz stylistyczne i ortograficzne. Tematy opracowane prawidłowo, ciekawie.
Nieliczne błędy ortograficzne, stylistyczne.
Tematy opracowane bardzo ciekawie i bezbłędnie.
W opracowaniu zawarte wiele cennych informacji.
1 - 4
Wrażenia wizualne - styl i forma  prezentacji Uboga zawartość gazety.
Brak elementów graficznych
Artykuły przejrzyste, układ treści dość czytelny, zły dobór kolorów, uboga ilość grafiki
Prace przejrzyste, ciekawe, treści poprawnie rozmieszczone, prawidłowy dobór kolorów i grafiki
Bardzo dobrze zaprojektowane artykuły i cały układ gazety, przejrzyste, czytelne rozmieszczenie grafiki i tekstu 1 - 4
Estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonania prac Prace nieestetyczne, nieciekawe Prace wykonane pobieżnie, mało estetycznie Ciekawy sposób wykonania Oryginalne i ciekawe pomysły i wykonanie 1 - 4
Umiejętność współpracy w grupie Całkowity brak współpracy w grupie Większość pracy indywidualnej Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie Doskonała współpraca w grupie 1 - 4
PUNKTACJA I OCENY

16 celująca
15-14 bardzo dobra
13-12 dobra
11-8 dostateczna
7-4 dopuszczająca
3-0 niedostateczna