PODSUMOWANIE


STRONA GŁÓWNA    WPROWADZENIE    ZADANIE    PROCES    EWALUACJA    PODSUMOWANIE     UWAGI   ZASOBY
Mam nadzieję, że realizując ten projekt wiele się nauczycie.
Chciałabym, żebyście oprócz umiejętności "historycznych" takich jak np. ocena faktów i wydarzeń historycznych czy operowanie podstawowymi pojęciami historycznymi, zdobyli również inne, równie ważne. Mam na myśli przede wszystkim  umiejętność efektywnego działania w zespole - wspólnego podejmowania decyzji, twórczego rozwiązywania problemów, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach.

Postarajcie się również nauczyć wykorzystywać różne źródła informacji, ale jednocześnie porządkować i selekcjonować te informacje.

Przede wszystkim życzę Wam jednak dobrej zabawy i ciekawej przygody przy odkrywaniu historii.