Ewaluacja

strona główna wprowadzenie zadania proces podsumowanie zasoby


1 punkt

2 punkty

3 punkty

Ilość
punktów

Zawartość
merytoryczna

Informacje
przedstawione nieciekawie.
Błędy ortograficzne
i interpunkcyjne.
Informacje
niepełne.
Opracowane wszystkie zagadnienia.
Nieliczne błędy ortograficzne
lub interpunkcyjne.
Wyczerpujące opracowanie tematu.
Bezbłędne.

1 - 3

Wrażenia
wizualne

Złe rozplanowanie elementów na slajdzie. Prezentacja niezgodna z zasadami (kolory, rozmiar czcionki...). Treści poprawnie rozmieszczone. Odpowiednia ilość slajdów. Kolorystyka dobrze dobrana. Konsekwencja
w stosowaniu kolorystyki, animacji. Przejrzysty układ elementów
na slajdach.

1 - 3

Zaangażowanie grupy,umiejętność współpracy

Brak zaangażowania  
w pracę wszystkich członków grupy.
Zaangażowanie  
w pracę całej grupy. Drobne nieporozumienia, konflikty.
Bardzo dobra współpraca całej grupy. Zaangażowanie wszystkich członków grupy.

1 - 3

Prezentacja

Prezentacja raczej przeczytana niż wygłoszona.
Brak dobrej znajomości tematu.
Prezentacja wygłoszona. Brak jednak dobrego przygotowania uczniów. Prezentacja prawidłowo, ciekawie wygłoszona.

1 - 3

Razem liczba punktów

12Skala ocen Liczba punktów
bardzo dobry

12 - 11

dobry

10 - 9

dostateczny

8 - 7

dopuszczający

6 - 5

niedostateczny

4 - 0