Wstęp
     Zadanie
     Proces
     Ewaluacja
     Konkluzja
     Linki
 
  Autor:
   Grażyna
   Dobrzyńska-Klepacz
   grupa A4

WebQuest dla klasy II technikum
Zastosowanie komputerów w fototechnice


Za początek technik rejestracji obrazów uważa się rok 1839, kiedy to fizyk Dominique Francis ogłosił wynalazek dagerotypii - metody otrzymywania obrazów w camera obscura.

I nadal, blisko 170 lat później, "camera obscura" uzbrojona w cyfrowe detektory
i elektroniczne czujniki pozwala w prosty sposób rejestrować otaczającą nas rzeczywistość.

Fotografowanie aparatem cyfrowym stało się dziecinnie proste - zgodnie
z powiedzeniem   "PSTRYK I PLIK"   (graficzny rzecz jasna).

    Tylko czy mamy świadomość
  • Jaki potencjał kryje w sobie cyfrowe obrazowanie?
  • Co decyduje o jakości obrazu w momencie jego rejestracji?
  • Jakie są możliwości cyfrowego przetwarzania i wizualizacji?
  • Jak dobrać parametry rejestracji obrazu cyfrowego do przeznaczenia pliku graficznego?Spróbuj zrozumieć istotę cyfrowych obrazów.