Przychodzi Ziemia do doktora...

WebQuest dla III-VI klasy szkoły podstawowej

Autor: Hanna Kamieniarz

efs_193@edu.oeiizk.waw.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Od dłuższego czasu Ziemia źle się czuje. Trudno jej się oddycha, stale kaszle i kicha. Oczy ma załzawione i ciagle opuchnięte. Na domiar złego ma jeszcze problemy żołądkowe! Co tylko zje - potem odchoruje.
Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje? Mam nadzieję, że uda Wam się to wyjaśnić i znaleźć odpowiednie lekarstwo, by Pani Ziemi żyło się lepiej i lżej.

 

Wróć do początku


Zadanie

Pracując w grupach poznacie:

 • przyczyny i skutki zanieczyszczeń naszego środowiska,
 • wspólnie będziecie poszukiwać sposobów zapobiegania tym zanieczyszczeniom i zastanowicie się, co Wy sami możecie zrobić dla środowiska, żeby było czyste i przyjemnie się w nim żyło,
 • zaprezentujecie scenki dramowe przedstawiające wizytę Pani Ziemi u doktora.

 

Wróć do początku


Proces

Podzielcie się na 4 grupy i wybierzcie lidera w każdej grupie.

I część - wspólna dla wszystkich grup

 1. Zapoznajcie się z informacjami dotyczącymi wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka.
 2. Zanotujcie, jakie choroby mogą wywoływać zanieczyszczenia i jakie są objawy tych chorób - przydadzą się w scence, którą zaprezentujecie na koniec.

II część - praca w grupach

Każda z grup zajmie się poszukiwaniem przyczyn i skutków zanieczyszczeń:

 • grupa 1. - powietrza,
 • grupa 2. - wody,
 • grupa 3. - gleby,
 • grupa 4. - spowodowanych odpadami.

Waszym zadaniem jest wykonanie plakatu, na którym napiszecie w punktach i zilustrujecie:
 • przyczyny zanieczyszczeń (Jak powstają? Skąd się biorą?)
 • skutki zanieczyszczeń (Jak działają na środowisko? Jaki mają wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny?)

Możecie wykorzystać własne zdjęcia lub zdjęcia wyciete z prasy czy wydrukowane z Internetu. Możecie też stworzyć plakat w formie komiksu. Wybór należy do Was!

III część - praca w grupach

Przygotujcie scenkę dramową przedstawiającą wizytę Pani Ziemi u doktora zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. w scence wykorzystajcie zdobyte wiadomości dotyczące objawów chorobowych (notatki z I części pracy);
 2. w rozpoznaniu choroby doktor powinien ustalić przyczynę choroby, krótko ją opisać i wypisać receptę (wskazać pacjence i jej mieszkańcom sposób postępowania, by wyeliminować objawy chorobowe);
 3. przygotujcie wcześniej receptę z radami dla pacjentki i jej mieszkańców (w formie plakatu z zapisanymi hasłami).

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w części: Źródła, zasoby

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Oceniać będę:

 1. plakaty:

  - właściwy dobór informacji i sposób zapisu,
  - staranność wykonania i pomysłowość;


 2. scenkę:

  - uwzględnienie wszystkich elementów podanych w zadaniu (zawartość merytoryczna),
  - sposób przedstawienia scenki;


 3. współpracę w grupie:

  - zaangażowanie,
  - aktywność,
  - wkład pracy.

Zadania

1 punkt

2 punkty

3 punkty

4 punkty

Liczba punktów

 

Dobór informacji zawartych w plakatach

 

Bardzo ubogie informacje dotyczące zagadnienia.
Niepełne informacje dotyczące zagadnienia. Wiele zbędnych, mało ważnych informacji, brak najważniejszych wiadomości.
Właściwy dobór informacji.
Uwzględnione najważniejsze wiadomości.
Pełne i poprawne podanie informacji dotyczących analizowanego zagadnienia.
1-4

 

Wykonanie plakatów

 

 

Niestaranne i nieczytelne wykonanie, zawiera błędy ortograficzne, zbyt mało ilustracji.
Mała czytelność i staranność wykonania, występują nieliczne błędy.
Czytelne napisy, właściwie zilustrowane informacje, staranne wykonanie, drobne błędy.
Ciekawa forma plakatu, estetyczne wykonanie, poprawność ortograficzna.
1-4

 

Zawartość merytoryczna scenki

 

 

Scenka nie zawiera wszystkich elementów podanych w zadaniu.
Ubogie przedstawienie poszczególnych elementów scenki.
Niepełne przedstawienie elementów scenki.
W scence przedstawiono wszystkie elementy podane w zadaniu we właściwym zakresie.
1-4

 

Sposób przedstawienia scenki

 

 

"Aktorzy" odgrywający scenkę gubią się w swoich rolach, nie wiedzą, co mają pwoiedzieć, wymagają podpowiedzi.
Scenka zagrana w dość poprawny sposób; występują nieliczne potknięcia, brak płynności w odgrywaniu ról.
Scenka zagrana poprawnie, "aktorzy" właściwie odgrywają swoje role.
Scenka przedstawiona w ciekawej formie z wykorzystaniem kostiumów i rekwizytów.
1-4

 

Współpraca w grupie

 

 

Bardzo małe zaangażowanie w pracę grupy, brak umiejętności współpracy z innymi.
Praca indywidualna, małe zaangażowanie w pracę grupową.
Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie.
Doskonała współpraca całej grupy, duże zaangażowanie wszystkich członków grupy.
1-4

 

Ocena końcowa jest sumą zdobytych punktów. Możecie zdobyć maksymalnie 20 punktów.

 • 20-19 pkt. - ocena celująca (6)
 • 18-16 pkt. - ocena bardzo dobra (5)
 • 15-12 pkt. - ocena dobra (4)
 • 11-8 pkt. - ocena dostateczna (3)
 • 7 pkt. i poniżej - ocena dopuszczająca (2)

Wróć do początku


Konkluzja

Kto ponosi winę za skażoną Ziemię? My wszyscy, bez wyjątku! I ci, którzy niszczą, śmiecą, i ci, którzy nic nie robią. Każdy powinien zacząć naprawę od siebie, we własnym domu, na własnym podwórku. A jeżeli jeszcze namówimy do podejmowania działań na rzecz środowiska sąsiada, ciocię, kolegę - to jest nadzieja, że przekażemy Ziemię następnym pokoleniom w takim stanie, w jakim ją zastaliśmy. Nie w gorszym.

 

Wróć do początku


Uwagi

Bardzo ważnym momentem w pracy nad projektem jest stałe czuwanie nauczyciela nad poprawnością merytoryczną w pracy poszczególnych grup.
Wskazane jest też, żeby omówić wiadomości zdobyte w I części, wymienić doświadczenia dzieci dotyczące wpływu zanieczyszczeń środowiska na ich zdrowie. Temat zdrowia nie może być trywializowany; trzeba zwrócić uwagę dzieci na złożony problem diagnostyki chorób ciężkich (m.in. nowotworowych czy związanych z układem krwionośnym).

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Część I - wspólna dla wszystkich grup

Część II

Zanieczyszczenia środowiska - materiały dla wszystkich grup

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Część III - materiały dla wszystkich grup

 

Wróć do początku

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2008 r. Wykonano na podstawie szablonu