W Kampinoskim Parku Narodowym

WebQuest dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wykonany przez

Joannę Masal

asiamasal@poczta.onet.pl


Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Witam Was serdecznie i zapraszam do wirtualnej wędrówki po Kampinoskim Parku Narodowym. Graniczy on niemalże z Warszawą. Nie trzeba więc daleko wyjeżdżać, żeby poobcować z przyrodą. Puszcza Kampinoska doskonale nadaje się na wielogodzinne spacery oraz wycieczki rowerowe. Latem można tu nawet nocować i rozpalić ognisko na wyznaczonych polach namiotowych, a zimą wybrać się na narty biegowe.

Aby poprawnie wykonać całe zadanie musicie pracować w zespołach. Każda z grup wybiera swojego lidera - szefa. To on będzie się ze mną kontaktował w sprawie zadania, będzie omawiał postępy waszej pracy, otrzymywał uwagi i wskazówki dla całej grupy. Czas, w jakim wykonacie to zadanie, to dwa tygodnie od dnia powrotu z wycieczki do Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyniki swojej pracy, obserwacje i wnioski przedstawicie w postaci prezentacji multimedialnej wykonanej za pomocą programu Power Point. Za dwa tygodnie na zajęciach zaprezentujecie swoje prace. Wasza ocena zależy od spełnienia wszystkich kryteriów wyszczególnionych w tabeli ewaluacyjnej.


Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem jest odpowiedź na wiele nurtujących pytań dotyczących Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN). Jest ewenementem na skalę światową, iż park narodowy położony jest w pobliżu dużego miasta - stolicy kraju. Podzielcie więc swoje siły pomiędzy 4 grupy:
 • Ekologów
 • Biologów
 • Turystów
 • Historyków

 • Każda z grup ma za zadanie przgotować prezentację multimedialną w Programie Power Point, a następnie przedstawić podczas lekcji wyniki swojej pracy koleżankom i kolegom z klasy.

   

  Wróć do początku


  Proces


  Pracujecie w czterech grupach.

  Każda grupa wybiera swojego szefa, który bedzie podejmował decyzje związane z projektem.

  Poniżej znajdują się linki do stron, z których warto skorzystać.

  Podczas przygotowywania prezentacji zadbajcie o jej formę graficzną, ale również o stylistyczną i ortograficzną.

  A oto zadania dla poszczególnych grup:


  Ekolodzy starają się odpowiedzieć na wiele pytań. Dlaczego teren Puszczy Kampinoskiej został objęty ochroną? Co to są obszary ochrony ścisłej? Podają przykłady takich miejsc w KPN. Wyjaśniają pojęcie "ochrona gatunkowa", opisując co z tego wynika?

  Biolodzy wyszukują informacje na temat pomników przyrody znajdujących się na terenie KPN. Badają jakie zwierzęta objęte ochroną można spotkać w Parku. Zdobywają wiadomości na temat roślin podlegających ochronie gatunkowej. W swojej pracy zamieszczają opisy i zdjęcia roślin i zwierząt.

  Turyści wyszukują informacje na temat tras turystycznych w KPN (zarówno pieszych jaki i rowerowych). Zwracają szczególną uwagę na wszelkie atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie Parku oraz zbierają informacje na temat miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie. Opisują ofertę zajęć edukacyjnych skierowanych do rówieśników. W swojej pracy przedstawiają mapę i logo KPN.

  Historycy zbierają informacje na temat dziejów Puszczy Kampinoskiej i KPN. Wyszukują wiadomości na temat ważnych miejsc związanych z historią naszego kraju. Zwracają szczególną uwagę na ciekawostki historyczne dotyczące miejscowości znajdujących się w pobliżu Parku. Zamieszczają opisy i zdjęcia zabytków.


  Każda z grup przygotowuje prezentację multimedialną. Następnie na forum klasy zostanie ona zaprezentowana wyszystkim uczniom. Nie zapominajcie o zasadach dobrego wystąpnienia:
 • mówcie wyraźnie,spokojnie i zrozumiale
 • nie czytajcie tekstu prezentacji, ale opowiadajcie o swojej pracy
 • podczas wystąpienia pracujcie grupowo
 • starajcie się zaangażować w swoją prezentację, zainteresujcie nią swoich kolegów


 • Wróć do początku


  Ewaluacja

  Wymagania

  Podstawowe

  1

  Rozszerzające

  2

  Dopełniające

  3

  Wykraczające

  4

  Punkty

   

  poziom merytoryczny

   

  praca zawiera tylko kilka podstawowych, niezbyt istotnych informacji
  temat zrealizowany pobieżnie, zawiera błędy merytoryczne
  temat dobrze zrealizowany
  zbiór różnorodnych informacji, znacznie wykraczający poza temat podstawowy
  1-4 pkt.

   

  opracowanie prezentacji

   

   

  praca wykonana nieestetycznie, zawierająca błędy i teksty kopiowane wprost z internetu
  praca mało czytelna, zawierająca błędy
  praca wykonana ciekawie, dobry dobór kolorów, brak błędów stylistycznych i ortograficznych
  praca dobrze zaprojektowana i ciekawie wykonana, zawiera ciekawe elementy multimedialne
  1-4 pkt.

   

  praca w grupie

   

   

  brak współpracy
  praca nastawiona na indywidualne osiągnięcia
  dobra współpraca w grupie, dobra organizacja pracy
  świetna praca całej grupy, rewelacyjna współpraca całego zespołu
  1-4 pkt.

   

  prezentowanie prac

   

   

  prezentacja pracy mało interesująca
  prezentacja pracy interesująca, ale niedopracowana pod względem organizacyjnym
  ciekawie i bezbłędnie przedstawienie efektów pracy
  ciekawa, zaskakująca forma prezentacji
  1-4 pkt.

   

  Ocenianie wg następującej skali:

  15-16 celujący
  13-14 bardzo dobry
  10-12 dobry
  7-9 dostateczny
  4-6 dopuszczający
  0-3 niedostateczny

   

  Wróć do początku


  Konkluzja

  Wykonanie tego zadania to komputerowa wędrówka i powrót do wspomnień z wycieczki do KPN. Raz jeszcze możecie spróbować odnaleźć ciekawe miejsca, zastanowić się nad znaczeniem ochrony przyrody dla każdego z nas. Powędrujecie swoimi ulubionymi ścieżkami rowerowymi i pieszymi do miejsc, gdzie można spotkać dzikie zwierzęta podziwiając piękno naturalnej przyrody. Wykonując prezentacje korzystajcie z zasobów internetu. Wykorzystujcie własne zdjęcia, filmy, mapy i wszystkie inne pamiątki przywiezione z wycieczki do Kampinosu.

   

  Wróć do początku


  Uwagi

  Na wykonanie tego zadania macie dwa tygodnie! Starajcie się, by wasze prezentacje były ciekawe i czytelne, a wasze wystąpienie przed klasą atrakcyjne!

  Udanej pracy, powodzenia!

   

  Wróć do początku


  Źródła, zasoby

  Do pracy możecie wykorzystać linki:

  www.kampinoski-pn.gov.pl/

  pl.wikipedia.org/wiki/Kampinoski_Park_Narodowy

  www.gridw.pl/wkpn/

  www.kampinoska.waw.pl/

  Wróć do początku