Rośliny i zwierzęta
chronione w Polsce

WebQuest dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej

Autor

Małgorzata Antoniak
Email

Wprowadzenie | Zadania | Zasoby | Proces | Ewaluacja | Podsumowanie | Źródła |


Wprowadzenie

 Obowiązkiem każdego człowieka jest ochrona przyrody.Rozwijający się przemysł powoduje wiele nieodrwracalnych zmian na Ziemi. Zanieczyszczone jest nie tylko powietrze, ale również woda i gleba.Wielu roślinom i zwierzętom grozi zagłada.
  Chcąc uchronić je przed wyginięciem ludzie wpisali je na listę gatunków chronionych. Ważne jest, abyście wiedzieli jak najwięcej o tych gatunkach.
  Dlatego, mam dla was dzisiaj niecodzienne zadanie, które przyczyni się do zachowania piękna otaczającej nas przyrody.

Do góryZadania

 Waszym zadaniem będzie odnalezienie w Internecie oraz w książkach przyrodniczych informacji, na temat roślin i zwierząt chronionych w naszym kraju. Wyniki poszukiwań przedstawcie w postaci prezentacji multimedialnej Power Point.
W swojej pracy umieście informacje dotyczące:

 • Nazwa gatuku
 • Występowania
 • Okresu kwitnienia (jeżeli dotyczy to roślin zielnych)
 • Wyglądu
 • Pożywienia (jeżeli dotyczy zwierząt)
 • Ciekawostek

Do góryZasoby

 Korzystajcie z dowolnych stron w Internecie zawierających materiał potrzebny do wykonania zadania.
Można korzystać z następujących stron:
Wikipedia
Rośliny chronione
Zwierzęta chronione
Rośliny i zwierzęta prawnie chronione
Katalog polskich ptaków
Czerwona księga ptaków
Ssaki chronione w Polsce

Do góryProces

 Zostaniecie podzieleni na pięć zespołów 5 osobowych. Losowanie zadecyduje o tym, kto do jakiej grupy będzie przydzielony. Każdy zespół będzie musiał poszukać informacji dotyczących danej grupy gatunków chronionych.
I tak:

 1. pierwszy zespół przygotuje wiadomości na temat kwiatów, które są pod ochroną.
 2. drugi zespół przygotuje wiadomości na temat drzew i krzewów
 3. trzeci zespół przygotuje wiadomości na temat płazów i gadów
 4. czwarty zespół przygotuje wiadomości na temat ptaków
 5. piąty zespół przygotuje wiadomości na temat ssaków
Do góryEwaluacja

Wymagania

Minimalne

1

Podstawowe

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

Poziom  merytoryczny

Duża pobieżność w opracowanym materiale, brak podstawowych informacji

Temat zrealizowany pobieżnie, brak jednego lub dwóch podpunktów

Temat zrealizowany poprawnie, bez błędów merytorycznych

Wymienione informacje, znacznie wykraczają poza założone cele,  poprawna merytorycznie

1-4

Jakość przygotowanej prezentacji

Przedstawione informacje są niekompletne.
Niewłaściwa struktura prezentacji.
Nieciekawa graficznie.

Przewstawiono większość wymaganych informacji.
Prezentacja zawiera nieliczne elementy graficzne
brak animacji

Przezentacja przejrzysta, ciekawa graficznie, prawidłowy  dobór kolorów

Bardzo dobrze zaprojektowana przezentacja, przejrzysta, czytelna, atrakcyjna wizualnie

1-4

Umiejętność współpracy w grupie

Brak współpracy w grupie

Praca indywidualna, nikły wkład członków grupy

Dobra organizacja pracy, wspódziałanie w grupie

Doskonała organizacja i współpraca całej grupy

1-4Ilość zdobytych punktów w % Ocena
100%-91% bardzo dobry
90%-76% dobry
75%-56% dostateczny
55%-35% dopuszczający
34% i mniej niedostatecznyDo góryPodsumowanie

  Podczas wykonywania tej pracy dowiedzieliście się, że istnieją w Polsce rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem. To bardzo ważne, abyście dbali o te gatunki. Tylko od was zależy czy następne pokolenia, będą miały szansę cieszyć się ich widokiem.
 Po zakończeniu prac w grupach wybrane przeze mnie osoby zbiorą wszystkie prezentacje i połączą je w jedną całość pod tytułem Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce.
  Wykonana przez was praca będzie doskonałym źródłem informacji dla innych. Mam nadzieję, że wykonując prezentację dobrze się bawiliście.

Do góryŹródła


http://webquest.sdsu.edu/
http://www.webquest.wombb.edu.pl/

Do góry