Sokołów Podlaski - poznajemy swoje miasto

WebQuest dla klasy pierwszej liceum

Wykonany przez

Monikę Jackowską
monikajackowska5@.wp.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła,zasoby

 

 

 


Wprowadzenie

Drogi uczniu! Żyjesz w Sokołowie lub okolicy. Tu mieszkają Twoi rodzice, dziadkowie.... i inni krewni. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się kiedy "narodziło" się to miasto? Jak żyli dawniej ludzie, jak żyją dziś? Co zmieniło się, a co pozostało od wieków niezmienne... Czy kiedykolwiek odkryliście najpiękniejsze karty historii miasta?

Mam nadzieję, że nie będzie trudnym i nudnym zadaniem poznawanie piękna i historii własnej okolicy. Wasze materiały posłużą do prezentacji szkoły w ramach "Dni Otwartych Szkoły" oraz zostaną przedstawione w czasie trwania "Dni Sokołowa".

Efekt Waszej pracy ma być celujący! :)

                                                                         

 

Wróć do początku

 Zadanie

 Wasze zadanie będzie polegało na zebraniu najciekawszych i godnych prezentacji informacji. Chciałabym, aby Wasze prace były atrakcyjne dla odbiorcy, ciekawe i nowatorskie. Tak, aby nawet znający historię lub inne tajniki naszego miasta, był zaskoczony formą i treścią. Efekty możecie przedstawić w postaci albumów lub prezentacji multimedialnych lub innej, np. nagrania video (w zależności od realizowanego zadania)

 

                                                                          

                                                          

 

Wróć do początkuProces

Co Was czeka, czyli Wasze zadania:

1. Podzielcie się na 4 grupy ośmioosobowe.

2. Każda z grup niech wybierze lidera - osobę która najlepiej pokieruje grupą, będzie jej reprezentantem oraz przydzieli i zorganizuje zadania dla każdego członka grupy.

3. Oto zadania dla grup:

Grupa I - historycy - Spróbujcie odnaleźć początki dziejów naszego miasta, jego zalążek. Następnie poszukajcie kim był założyciel miasta i z jakimi wydarzeniami historycznymi było związane jego powstanie. Prześledźcie dzieje Sokołowa i wybierzcie według Was najciekawsze osoby związane z historią. Opiszcie je w swojej pracy. Możecie też sami zaproponować inne treści do zadania (po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym projekt). Jako końcowy "produkt" proponuję prezentację multimedialną, wspartą ewentualnie starym zdjęciami - o ile są do zdobycia.

 

Grupa II - przyrodnicy - Waszym zadaniem będzie odnalezienie ciekawych gatunków zwierząt żyjących w okolicach Sokołowa oraz ciekawych roślin. Zwróćcie uwagę na gatunki zwierząt chronionych, jak też gatunki pospolite. Poszukajcie też informacji jakie dawnej żyły zwierzęta na naszych terenach (a które już wymarły). Możecie też sami zaproponować inne treści do zadania (po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym projekt). Jako końcowy "produkt" proponuję prezentację multimedialną, nagrania video - o ile będziecie mogli je wykonać lub wykorzystajcie udostępnione nagrania.

 

Grupa III - biznesmeni - Wyszukajcie największe firmy działające w mieście. Opiszcie czym się zajmują i krótką historię zwłaszcza tych zakładów, które działają na terenie naszego miasta już ponad 100 lat. Spróbujcie dowiedzieć się dlaczego powstały właśnie w Sokołowie, jakie jest zapotrzebowanie ludzi mieszkających na produkty, bądź usługi tych zakładów. Wyszukajcie też informacje, które firmy biorą udział w promocji naszego miasta. Możecie też sami zaproponować inne treści do zadania (po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym projekt). Jako końcowy "produkt" proponuję prezentację multimedialną lub pokaz zdjęć wsparty słownie.

 

Grupa IV  - dziennikarze - Znajdźcie sławne nazwiska osób urodzonych w Sokołowie i obecnie żyjących. Przedstaw te osoby - skąd je znamy, w jakim są wieku, gdzie obecnie mieszkają. Spróbuj ustalić, czy utożsamiają się z naszym miastem. Możecie też sami zaproponować inne treści do zadania (po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym projekt). Jako końcowy "produkt" proponuję prezentację multimedialną, nagrania video z wywiadów, zdjęcia.

 

4. Po przydziale zadań, lider każdej grupy podzieli swoje zadanie na etapy i ustali z prowadzącym terminy "odbioru" każdego etapu.

5. W ustalonym przez prowadzącego terminie projekt zostanie przedstawiony na forum klasy. Dokonacie samooceny oraz oceny wykonania zadań przez inne grupy.

POWODZENIA!

                                                                    

Wróć do początkuEwaluacja

Zadanie, które wykonaliście, zostanie ocenione zespołowo (tzn. każdy w grupie otrzyma tę samą ocenę). Dlatego każde z Was musi pracować najefektywniej. Najważniejszym kryterium oceny będzie dobór materiału, ilość wykonanej pracy, terminowość i "obróbka", czyli ogólne wrażenia estetyczne wykonanej prezentacji.

Kryteria ocen ustalone przez prowadzącego są następujące:

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Zawartość merytoryczna (dobór materiału)

 

Niezbyt interesujący wybór materiału.

Kilka ciekawych informacji.

Duży wybór materiału, ale mało różnorodny.

Bardzo ciekawy i wyszukany zbiór różnorodnych materiałów.

1-4

 

Prezentacja materiału

 

 

Prezentacja bardzo nużąca, chaotyczna, z błędami stylistycznymi i gramatycznymi 

Prezentacja o jasnej, przejrzystej formie i w miarę czytelnej tematyce, w miarę poprawna językowo.

Prezentacja pisana poprawnymi, pełnymi zdaniami, uporządkowana, łatwo przyswajalna dla odbiorcy.

Prezentacja błyskotliwa, nowatorska, ciekawa, nie posiada błędów językowych.

1-4

 

Terminowość wykonania poszczególnych etapów zadania i pomysłowość grupy

 

 

Nie dotrzymanie terminów, brak własnej inicjatywy.

Dotrzymanie części terminów, mała inicjatywa.

Dotrzymanie wszystkich terminów, właściwa inicjatywa, zaangażowanie grupy.

Dotrzymanie wszystkich terminów, bardzo duże zaangażowanie grupy, różnorodność inicjatywy i podejmowanych działań.

1-4

 

Ogólne wrażenia estetyczne

 

 

Praca mało estetyczna, niestaranna, wykonana w "pośpiechu". Praca zawierająca błędy, nieodpowiedni dobór kolorów tła i czcionki, źle sformatowany tekst, słaby wybór techniki prezentacji. Praca poprawnie sformatowana, bez błędów w doborze kolorów, dobry wybór techniki prezentacji. Bardzo dobrze opracowany tekst oraz szata graficzna, zastosowanie kilku technik prezentacji, brak jakichkolwiek błędów.

1-4

 

 

 

Ilość punktów Ocena
16-14 bardzo dobra
13-11 dobra
10-8 dostateczna
7-6 dopuszczająca
5-0 niedostateczna

 

Wróć do początkuKonkluzja

Wykonując projekt, mieliście okazję poszerzenia swoich wiadomości na temat historii, przyrody, ludzi oraz firm z naszego miasta. Zapoznaliście się z wieloma możliwościami zastosowań komputerów: pracy z programem Power Point, edytorem tekstu, plikami graficznymi. Ważnym doświadczeniem była również organizacja własnej pracy oraz pracy w grupie, a także samodyscyplina. Mam nadzieję, że te doświadczenia wykorzystacie w dalszej nauce i pracy. :)


                                                                        

 

Wróć do początkuŹródła, zasoby

Do wykonania zadań mogą być Wam potrzebne następujące źródła:

Literatura:

„Sokołów Podlaski dawniej i dziś oraz opowiadania podlaskie z lat 1863-1945" Marian Pietrzak
"Powiat Sokołów Podlaski" wyd. Instytut Pamięci Narodowej

Strony internetowe:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiadomo%C5%9Bci_TVP

http://www.goldenline.pl/mariusz-szymczuk2

http://www.jolalipka.com/lidia_sadowa/lidka_sadowa.html

http://www.aktorska.pl/aktorki.php

http://www.nwg.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3583

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Nowotniak

http://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Jesie%C5%84

http://fotografika.i-csa.com/sokolow/z_tamtych_lat/sokolow.html

http://www.sokolow.4web.pl/sokolow_podlaski_hist-prz.htm

http://www.sokolow.pl/strona.php?p=3

http://fotografika.i-csa.com/sokolow/sokolow.html

http://skp2.sokp.pl/his_sok.htm
 

Wróć do początku


18.04.2008r. Wykonano na podstawie szablonu