Charakterystyka fal elektromagnetycznych

WebQuest dla uczniów II klasy liceum

Wykonała

Maria Jarosińska

efs_043@edu.oeiizk.waw.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Z falami elektromagnetycznymi spotykamy się w naszym codziennym życiu. Z jednej strony pomagają nam, z drugiej mogą powodować śmiertelne niebezpieczeństwo.

 • Jak to się dzieje,że rozmawiając przez telefon komórkowy słyszymy w nim drugą osobę?
 • Jak możemy wykryć fałszywe banknoty?
 • W jaki sposób widzimy obraz i słyszymy dźwięk w telewizorze?
 • Dlaczego latem dostajemy opalenizny?
 • Czy i jak można zniszczyć komórki nowotworowe?

Mam nadzieję, że po wykonaniu zadania, jakie stawiam przed Wami ten WebQuest sprawi, że będziecie potrafili odpowiedzieć na powyższe pytania.

 

^


Zadanie

Waszym zadaniem będzie scharakteryzować rodzaje fal elektromagnetycznych z zastosowaniem ich w życiu każdego człowieka.

 • fale radiowe
 • mikrofale
 • podczerwień
 • światło widzialne
 • ultrafiolet
 • promienie rentgenowskie
 • promienie gamma

Zgromadzone informacje należy przedstawić w formie prezentacji multimedialnej.

 

^


Proces

Przedstawiam kroki jakie macie do wykonania.

 1. Będziecie pracować w grupach 4 osobowych, grupy stanowią kolejne numery z dziennika. Każda z grup pracuje nad kolejnym rodzajem promieniowania jakie wyszczególniłam powyżej.
 2. W każdej grupie wybierzcie lidera, który będzie decydował o informacjach, które zamieścicie w swojej prezentacji.
 3. Pozostała trójka zajmie się wyszukiwaniem informacji, każdy musi być za pewną część odpowiedzialny.
 4. Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron www, które znajdują się poniżej lub znaleść inne źródła.
 5. Przy tworzeniu prezentacji dbajcie o szatę graficzną, poprawność merytoryczną, ale także ortograficzną i stylistyczną.
 6. Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie.

Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę swoich możliwości, to prezentację wykonacie lepiej i szybciej.

 

^


Ewaluacja

Kryteria oceny pracy grupy

Podstawowe

1 pkt

Rozszerzające

2 pkt

Dopełniające

3 pkt

Wykraczające

4 pkt

 

Zbieranie informacji

 

Całkowity brak opracowania
Częściowa realizacja tematu
Całkowita realizacja tematu
Całkowita realizacja tematu z jego samodzielnym rozszerzeniem

 

Umiejętność selekcji informacji oraz jej przetwarzania

 

 

Informacja nie została przetworzona wogóle
Informacja częściowo przetworzona a selekcja zdobytych informacji-słaba
Informacja przetworzona prawidłowo a selekcja informacji właściwa
Selekcja i przetworzenie informacji-bardzo dobre dodatkowo usystematyzowanie zagadnień

 

Opracowanie tematu

 

 

Pobieżnie, z małym nakładem pracy
Opracowanie poprawne
Opracowanie poprawne i staranne
Widoczne bardzo duże zainteresowanie tematem

 

Przedstawienie swojego tematu i obrona swojego stanowiska

 

 

Prezentacja krótka (do 4 slajdów) i brak odpowiedzi na pytania widzów
Prezentacja do 8 slajdów oraz niewyczerpujące tematu odpowiedzi na pytania
Prezentacja do 12 slajdów z grafiką, dźwiękiem a odpowiedzi na pytania wyczerpujące
Prezentacja dłuższa niż 12 slajdów z dołączonym filmem

 

Współpraca w grupie

 

 

Całkowity brak współpracy
Większość pracy indywidualnej
Dobra organizacja pracy grupy z dobrym współdziałaniem
Wzorowa współpraca w całej grupie


Skala oceniania

Ilość punktów
Ocena
20-18
celujący
17-15
bardzo dobry
14-11
dobry
10-8
dostateczny
7-5
dopuszczający
4-0
niedostateczny

 

^


Konkluzja

Internet to kopalnia wiedzy, korzystanie z jej zasobów ma wiele zalet. Dzięki internetowi prawdopodobnie znaleźliście odpowiedzi na postawione przed Wami mające Was zaciekawić pytania. Mam nadzieję, że niniejszy Webuest zainspirował Was do samodzielnego stawiania sobie podobnych pytań oraz oczywiście do znajdowania odpowiedzi na nie! Prawdopodobnie doceniliście też, że właściwy poziom prezentacji pomaga w lepszym zrozumieniu tematu zarówno przez kolegów jak i przez Was samych.
 

^


Uwagi

Na wykonanie zadania macie 3 tygodnie. Prezentację należy przesłać na adres powyżej. 10 maja na lekcji każda z grup będzie omawiać prezentację i odpowiadać na pytania klasy.
 

^


Źródła, zasoby

Poniżej podaję Wam źródła z których możecie korzystać przy tworzeniu prezentacji.

Krzysztof Chyla, Andrzej Warczak, Barbara Warczak "Fizyka z astronomią"

Jadwiga Semaniak, Jacek Semaniak "Fizyka i astronomia"

Ilustracja pochodzi ze strony:

 

^

Data ostatniej aktualizacji:18.04.2008. Wykonano na podstawie szablonu