Statystyka w służbie ekologii

WebQuest dla klasy I gimnazjum

wykonała

Marzena Jakóbowska-Kępka

marzenakepka1@o2.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Przed całą klasą jest do wykonania bardzo ważne zadanie. W dzisiejszych czasach tyle mówi się o ekologii, jednak na mówieniu zwykle się kończy. Tymczasem degradacja środowiska wciąż postępuje i ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i życie.
Korzystając z zasobów Internetu oraz posiadając podstwową wiedzę z zakresu statystyki opisowej będziecie opracowywać i analizować dane dotyczące trzech zagadnień związanych
z ekologią:

1. Stan lasów w Polsce.

2. Surowce energetyczne.

3. Produkcja energii elektrycznej.

To ledwie namiastka tematyki związanej z ekologią, ale od czegoś trzeba zacząć. Mam nadzieję, że po tej lekcji wielu z was dalej będzie drążyć ten temat, a w przyszłości podejmie działania mające na celu ochronę otaczającej nas przyrody.


Wróć do pocz?tku


Zadanie

Zebrane dane na temat lasów w Polsce, a także produkcji energii elektrycznej i wydobycia węgla kamiennego pozwolą na analizę obecnej sytuacji. Pomoże to sformułować wnioski dotyczące problemu ochrony środowiska w naszym kraju pod kątem badanych zagadnień. Sposób, w jaki dane zostaną zaprezentowane ma pokazać stopień opanowania przez was wiadomości i umiejętności z zakresu statystyki opisowej oraz posługiwania się technologią informacyjną. Dlatego też ważne jest aby efekty waszej pracy były czytelne, estetyczne
a przede wszystkim zawierały jak najwięcej własnych wniosków i refleksji formułowanych
w oparciu o zgromadzone informacje.

Końcowym efektem waszej pracy będą:

- prezentacja multimedialna wykonana w programie Pawer Point na temat stanu lasów
w Polsce,

- broszura informacyjna wykonana w programie Word dotycząca produkcji energii elektrycznej,

- skoroszyt z danymi dotyczącymi surowców energetycznych, a w szczególności wydobycia węgla kamiennego wykonany w programie Excel.

Na podsumowanie zadania zostanie przeznaczona jedna lekcja, na której każda z grup opracowujących dane zagadnienie będzie miała około 10 minut na zaprezentowanie efektów swojej pracy i podzielenie się sformułowanymi przez siebie wnioskami
i spostrzeżeniami. Pamiętajcie, że zebrane informacje należy bezpośrednio odnieść
do zagadnienia ekologii.

Wróć do pocz?tku


Proces

 1. Zadanie wykonywać będziecie w trzech ośmioosobowych grupach.
 2. Każda grupa wybierze lidera, którego rolą będzie koordynowanie działań całej grupy.
 3. Nauczyciel przydzieli temat dla każdej z grup.
 4. W grupie sami ustalacie, kto czym będzie się zajmował (wyszukiwanie informacji, opracowywanie danych, zaprezentowanie efektu pracy itp). Każdy będzie musiał na podsumowaniu opowiedzieć jaki jest jego wkład w pracę grupy.
 5. Na realizację całego zagadnienia przeznaczone są trzy godziny lekcyjne.

W czasie pracy warto odwiedzić następujące strony:

Lasy w Polsce 1

Lasy w Polsce 2

Lasy w Polsce 3

Lasy w Polsce 4

Lasy w Polsce - raport 2004

Surowce energetyczne 1

Surowce energetyczne 2

Surowce energetyczne 3

Surowce energetyczne 4

Produkcja energii elektrycznej 1

Produkcja energii elektrycznej 2

Produkcja energii elektrycznej 3

Produkcja energii elektrycznej 4

Produkcja energii elektrycznej 5

Spróbujcie samodzielnie poszukać jeszcze innych źródeł informacji na opracowywany przez was temat. Zastanówcie się wspólnie co z nich wybrać, a co odrzucić. Ważne jest, abyście wyselekcjonowali to co najważniejsze dla realizacji waszego zadania z uwzględnieniem formy,
w jakiej mają być zaprezentowane końcowe efekty waszej pracy.

Wróć do pocz?tku


Ewaluacja

Aby zaliczyć zadanie każda grupa musi wykonać wszystkie zaplanowane czynności. Maksymalnie można zdobyć 16 punktów, a skala ocen jest nastepująca:
5 - 8 pkt ----> ocena dopuszczająca
9 - 11 pkt ----> ocena dostateczna
12 - 14 pkt ----> ocena dobra
15 - 16 pkt ----> ocena bardzo dobra

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Jakość wykonania

 

Grupa wykonała zadanie w odpowiedniej formie (broszura, skoroszyt, prezentacja)
Opracowany materiał jest estetyczny, zawiera tekst
i ilustracje
Opracowanie zawiera wykresy, tekst jest ładnie sformatowany
Opracowanie jest przygotowane wyjątkowo starannie, zawiera różnorodne wykresy
i ilustracje dopasowane do tematu.
max 4

 

Dobór materiałów

 

 

Grupa wykorzystuje wyłącznie część materiałów podanych przez nauczyciela.
Do opracowania tematu grupa wykorzystuje wszystkie materiały podane przez nauczyciela.
Grupa poszukuje innych materiałów dotyczących opracowywanego tematu i wykorzystuje je.
Grupa wykorzystuje materiały pochodzące z różnych źródeł do opracowania swojego rematu.Potrafi je właściwie wyselekcjonować
max 4

 

Opracowanie danych

 

 

Grupa zgromadziła mało danych i opracowała je mało szczegółowo.
Grupa zebrała wystarczająco dużo informacji, ale ich opracowanie jest niepełne
Zgromadzone dane i informacje są dobrze opracowane na różne sposoby (wykresy, diagramy, tabele, wyliczenia, wnioski itp...)
Opracowanie jest sporządzone na podstawoe licznie zgromadzonych informacji, zaś analiza tych danych jest bardzo wnikliwa
i rzetelna
max 4

 

Prezentacja efektów

 

 

Prezentacja efektów pracy jest mało atrakcyjna
Opracowane dane są przedstawione w sposób ogólny, lecz wnioski są trafnie formułowane.
Sposób przedstawienia efektów pracy grupy jest interesujący, zawiera liczne wnioski formułowane na podstawie opracowanych danych.
Prezentacja jest bardzo dobrze przygotowana, liczne dane opracowane są na różne sposoby, a na tej podstawie formułowane są mądre, przemyslane wnioski zgodnie
z zadanym tematem
max 4

 

 

Wróć do pocz?tku


Konkluzja

Projekt, który macie wykonać ma spełnić cztery zasadnicze role:

 • utrwalić sposoby zbierania i analizowania danych statystycznych,
 • stworzyć okazję do utrwalenia umiejętności pracy w danym programie,
 • ukazać bogactwo zasobów Internetu oraz zachęcić was do korzystania z innych źródeł informacji ,
 • uwrażliwić was na problemy związane z ekologią.

 •  

  Wróć do pocz?tku


  Uwagi

  Każdy z was ma mieć wyznaczone zadanie do wykonania i musi starać sie zrobić to jak najlepiej. Pamiętajcie, że na lekcji podsumowującej należy przedstawić kto za co był odpowiedzialny i jak się wywiązał ze swoich zadań.

   

  Wróć do pocz?tku


  Źródła, zasoby

  Do realizacji projektu mogą przydać się następujące książki, które znajdziesz w szkolnej bibliotece:

 • "Matematyka wokół nas" - podręczniki dla klas I-III WSiP
 • "Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne" Helion
 • "Word 2003 PL. Poradnik dla nieinformatyków" Help
 • "Excel 2003 PL. Poradnik dla nieinformatyków" Help
 • "Ms Office 2007 PL word, Excel, PowerPoint w jednym tomie" Help
 • "Ochrona środowiska" PWE
 • "Ekonomia środowiska i zasobów" PWE
 • "Ekologia z ochroną środowiska" Oświata
 • Pamiętajcie, że istnieją też poradniki i fora w sieci, z których w miarę potrzeby również możecie korzystać. Jeżeli napotkacie na większe trudności, zawsze możecie zwrócić się
  o pomoc do nauczyciela.  POWODZENIA !


   

  Wróć do pocz?tku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu